Početna Sadržaj Privatizacija Radnièke pobune protiv nehumanih gazda

Radnièke pobune protiv nehumanih gazda

663
0
SHARE

– Oèekujemo da æe u narednom periodu biti još ovakvih i sliènih radnièkih pobuna, jer srpski tajkuni misle da im je sve dozvoljeno, a pravna država ovde oèigledno ne postoji – izjavio je za naš list predsednik Samostalnog sindikata Vojvodine Milorad Mijatoviæ, povodom poslednjih privatizacijskih previranja u Jagodini i Panèevu. U Jagodinskoj pivari prekjuèe je, podsetimo, došlo do pravog malog rata kada su radnici, nezadovoljni privatizacijom, fizièki napali direktorku i njeno obezbeðenje, pa èak i ekipu Hitne pomoæi.

Radnici panèevaèke “Pekare” najavili su, pak, proteste zbog èinjenice da æe novi vlasnik preduzeæa u kom su zaposleni postati firma “Invej” Predraga Rankoviæa Peconija. Panèevaèki pekari, naime, smatraju da na tenderu nije izabran najbolji kandidat za privatizaciju, pošto je, kako kažu, izvesna rumunska firma ponudila bolje uslove – nižu prodajnu cenu, ali bolji investicioni i socijalni program. Ipak, suština njihovog protesta stala je u jednu reèenicu predsednika sindikata tog preduzeæa: “Radnici protestuju protiv neljudskog odnosa novih vlasnika i boje se da æe biti oterani sa posla bez ikakve naknade”.

Sve je više, zapravo, radnika u zemlji Srbiji koji strahuju od nehumanosti privatizera, pošto je i do njihovih ušiju doprlo da pojedini novi vlasnici zavode prilièno neobièan režim u svojim firmama. Naime, neke od novih gazda zaista nisu donele onaj oèekivani napredak u poslovanju preduzeæa propalih pod teretom dugogodišnje krize i samoupravljanja, naprotiv – u pojedinim sluèajevima stvari su posle privatizacije postale još gore.

Od tehnološkog napretka nema ništa, i dalje se koriste digitroni i pisaæe mašine umesto kompjutera, novi radnici imaju bolji tretman i plate u odnosu na stare, bez obzira na uèinak, na rukovodeæa mesta postavljaju se nestruèni ljudi… – Domaæi tajkuni smatraju da mogu da se ponašaju kako hoæe i èini se da bi najviše voleli kada radnika tu uopšte ne bi bilo, kako bi se lakše dokopali vredne imovine.

Nažalost, to je èesto i sluèaj, jer ovde pravna država ne postoji. O nekom evropskom socijalnom modelu, a stalno volimo da prièamo o Evropi, da i ne govorim – kaže Mijatoviæ. On dodaje da je prièa sasvim drugaèija kada se govori o preduzeæima koja su kupili strani investitori. – Inostrane kompanije trude se da do poslednje taèke poštuju sve obaveze preuzete kupoprodajnim ugovorima i sve što se dogovore sa sindikatima – ocenjuje Mijatoviæ. – Dakle, normalno poslovanje je moguæe i zato se mi u sindikatu protivimo gazdama tipa Peconija, Miškoviæa i Kostiæa, èija je jedina želja da multiplikuju svoje bogatstvo.

V. Èvorkov
Dnevnik 07.04.2006

SHARE