Početna Tekstovi ПРОГРАМ

ПРОГРАМ

648
0

 ПРОГРАМ

 

У три претходна текста „ Дебакл“, „ Како до препорода“ и „ Удруживање за спас“ показао сам који мора да буде циљ политичког препорода друштва и како да удруђимо да тај циљ остваримо.

 

У овом тексту износим предлог ПОКРЕТА СВЕТЛО политичког и економског Програма за спас Србије.

 

 ПОЛИТИЧКИ ПРОГРАМ

 

 1. СРБИЈА – Независна и суверена држава.
 2. ДРЖАВА – правна, модерна, ефикасна, јефтина и социјално уређена.
 3. КОСОВО И МЕТОХИЈА – Србија никада неће признати независност Косова. Бриселски споразум се раскида. Србија ће улагати средства у привреду српских општина на Космету. Разговори са Приштином само под покровитељством УН.
 4. РЕПУБЛИКА СРПСКА – Чврсто повезивање са привредом РС и стварање јединственог привредног, финансијског и тржишта радне снаге,
 5. ЦРНА ГОРА – специјалне привилегије за Србе из ЦГ у здравственој, образовној, социјалној и културној заштити.
 6. РЕГИОН – Увођење принципа реципроцитета према свим државама у региону,
 7. НАТО ПАКТ – Србија никада неће ући у НАТО и раскидају се сви потписани уговори.
 8. ЕВРОПСКА УНИЈА – Организује се Референдум о уласку у ЕУ,
 9. ЕВРОАЗИЈСКА УНИЈА – Организује се Референдум о уласку у ЕАУ.
 10. ММФ – Србија одустаје од даљег аранжмана са ММФ, тражи отпис дела дугова због примене погрешног економског концепта и тражи за преостале дугове репрограм.
 11. НАРОДНА СКУПШТИНА – Смањује се број посланика на 72 посланика из Србије и 6 посланика из расејања. Уводи се СЕНАТ – 24 сенатора из Србије и 6 сенатора из расејања. Сенатори нису плаћени.
 12. ИЗБОРНИ СИСТЕМ – Увођење једнокружног већинског система, грађани гласају за личност, уместо за политичку странку. Коренита промена политичког и изборног система. Сређивање бирачких спискова и доношење новог изборног закона. Избори се одржавају сваке две године.
 1. ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ – Бира се на две године на непосредним изборима,
 2. ПОДЕЛА ВЛАСТИ – Власт се дели на законодавну, извршну и судску,
 3. КОНТРОЛА РАДА ВЛАСТИ – Уводи се свакодневна, непосредна електронска контрола рада власти на свим нивоима у држави и грађани могу директно да прате преко мобилних телефона извршење донетих планова, остваривање производње и све трошкове који се праве у држави,
 4. ВЛАДА НАЦИОНАЛНОГ СПАСА – Премијер, два потпредседника и 9 министара. Забрањује се рад странаца у Влади. Влада се бира на годину дана.
 1. ЕТИЧКИ КОДЕКС – усвајање кодекса јавног понашања за све државне службенике,
 2. НАРОДНА БАНКА – Уместо мењачнице НБС се претвара у модерну кредитно-монетарну институцију, која ради у складу са програмом Владе националног спаса, сви странцима се забрањује даљи рад у НБС. Гувернер се бира на три године.
 3. ОДБРАНА – Оснива се Српска армија – СА. Наоружава се СА најсавременијим војним наоружањем. СА има 100.000 војника у свом сталном саставу. Обавезно служење војног рока у трајању од 6 месеци,
 4. ТЕРИТОРИЈАЛНА ОДБРАНА – Оснива се ТО и организује по локалним самоуправама. ТО у свом саставу има 1,5 милиона људи које може да организује за потребе СА у случају избијања рата.
 5. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА – Успостављање модерне, ефикасне и јефтине ЦЗ ради помоћи становништву у случају великих поплава, пожара, суша или другим ванредних околности.
 1. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА – Србија се децентрализује на начин да у локалној самоуправи остаје 75% свих прихода, док се преосталих 25% прихода пребацују на Републику.
 2. ВОЈВОДИНА – Аутономија Војводине је историјска чињеница. Децентрализација Војводине на начин да 75% прихода остаје локалним самоуправама, 20% се пребацује Републици и 5% покрајинској власти.
 3. ФОРМИРАЊЕ ФОНДОВА ЗА НЕРАЗВИЈЕНЕ ОПШТИНЕ – Ради подршке брзом економском развоју неразвијених општина и њиховом укључивању у брзи привредни развој,
 4. РАШКА (САНЏАК)– Отварање Републичког фонда за развој привреде Рашке- Санџака, ради превазилажења садашње велике незапослености и све већих међунационалних тензија,
 5. ПРЕШЕВСКА ДОЛИНА – Отварање Републичког фонда за развој привреде Прешевске долине, ради превазилажења садашње велике незапослености и све већих међунационалних тензија,
 6. ОБРАЗОВАЊЕ – Бесплатно образовање и темељна реформа образовања. Организовање летњих образованих кампова за младе из земље и расејања,
 7. ЗДРАВСТВО – Обезбедити здравствену заштиту свим грађанима Србије и реформа здравства, здравствене заштите и здравственог осигурања,
 8. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА – Социјална заштита сиромашних и социјално угрожених породица, обезбеђивање бескућника, просјака и искорењивање глади у Србији, као и заштита и помоћ лицима са посебним потребама.
 9. КУЛТУРА – Афирмација истинских система вредности и повећање издвајања средстава на 2% БДП,
 10. ИНФОРМИСАЊЕ – Сви медији су слободни са јасном и познатом власничком структуром,
 11. ФИЗИЧКА КУЛТУРА – Коренита промена односа физичке културе као предуслов менталнога здравља нације.

  

ЕКОНОМСКИ  ПРОГРАМ

 

 1. НОВИ КОНЦЕПТ – Напуштање наметнутог неолибералног концепта и примена економског концепта ослањања на сопствене националне ресурсе и знања наших стручњака из земље и расејања,
 2. ЕКОНОМСКИ ЦИЉЕВИ – Ефикасна привреда, повећање производње, раст извоза, супституција увоза, потпуна запосленост и рационално управљање националним ресурсима. Циљ остваривање БДП од 400 милијарди евра.
 3. ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА – Развојна, либерална са ослонцем на домаћа предузећа као носиоце привредног развоја, обезбеђивање услова за развој предузетништва, пуне запослености -3,4 милиона и двоцифрене стопе привредног раста.
 4. ПРЕСЕК СТАЊА – Направити у року од 15 дана пресек реалног стања за читаву државу : буџета, финансија државних предузећа, дугова, имовине и искоришћености капацитета,
 5. УШТЕДЕ – План уштеда на свим нивоима власти у држави морају да обезбеде да се државни новац рационално користи, да се смањи број људи који су на буџету државе и да се парама пореских обвезника домаћински управља. Јавна потрошња се смањује на 25% БДП. Државана потрошња ће се електронски пратити свкога дана од стране грађана и сви расходи ће бити видљиви и изложени контроли грађана,
 6. ПОКРЕТАЊЕ ДОМАЋЕ ПРОИЗВОДЊЕ – Економска политика Владе и Народне банке Србије биће усмерена на покретање домаће производње, привредног развоја и обезбеђивања двоцифрене стопе раста, јер је то једини начин да се повећа животни стандард грађана и да већина грађана изађу из садашњег сиромаштва,
 7. ПОРЕСКА ПОЛИТИКА – Смањивање свих пореза и доприноса, укидање такса, приреза и накнада на привреду и грађане, увођење прогресивног синтетичког пореза, увођење пореза на добит банака од 15% и увођење екстра пореза на кич, шунд и луксузну потрошњу,
 8. НАРОДНА БАНКА – Нова кредитно-монетрана политика за подршку раста домаће производње, извоза, запошљавања и супституције увоза. Смањивање референтне каматне стопе на 1% и свих камата, укидање обавезне резерве и омогућавање банкама да обавезну резерву пласирају привреди по каматној стопи од 3% годишње. Смањује се број запослених у НБС са 2.400 на 200 службеника.
 9. НЕЛИКВИДНОСТ – У року од 90 дана решава се неликвидност система обавезним мултикомпезацијама, отписом надуваних дугова, претварањем дугова у акцијски капитал и обавезом државе да исплати привреди и грађанима све доспеле обавезе,
 10. ПЛАЋАЊЕ ДРЖАВЕ – Држава се обавезује да сва настала плаћања измирује у року од 3 радна дана,
 11. РОК НАПЛАТЕ – Утврђује се рок наплате насталих обавеза свих учесника на тржишту у року од 15 радних дана и меница постаје основни инструмент наплате доспелих обавеза, која се наплаћује у року од 7 радних дана,
 12. ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА – Уводи се у Привредном суду Одељење за принудну наплату које ради 24 сата и које омогућава брзу наплату или откуп доспелих обавеза,
 13. ДИГИТАЛНА СЛУЖБА ПЛАЋАЊА – државна институција за дигитални пренос финансијских средстава привредних субјеката,
 14. ДИГИТАЛНИ ДИНАР – стварање крипто динара за подршку привредном развоју,
 15. ДЕВИЗНЕ РЕЗЕРВЕ – НБС ставља девизна средстава у функцију ликвидности финансијског система према плану Владе и НБС,
 16. ДЕВИЗНА ШТЕДЊА – Држава и НБС гарантује девизну штедњу у државним банкама и банкама које су у већинском власништву државе и води економску и монетарну политику у правцу привлачења слободних новчаних средстава наших људи из расејања и инвеститора са светских тржишта,
 17. ВАЛУТНА КЛАУЗУЛА – Укида се валутна клаузула за све уговоре грађана и врши се нови обрачун у динарима за узете кредите од банака,
 18. РАЗВОЈНА И ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА – оснивају се две државне банке РАЗВОЈНА БАНКА и ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА за подршку убрзаном привредном развоју и привлачењу инвестиција у Србију,
 19. БЛОК ЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈА – Уводи се блок чеј технологија у области платног промета и читаве државне управе,
 20. ФИНАНСИЈСКА СЛОБОДНА ЗОНА – Отвара се у центру Београда финансијска слободна зона за трансфере страних банака и корпорација са порезом од 1% од висине извршеног промета,
 21. ПЛАТНИ ПРОМЕТ – Сва плаћања између привредних субјеката могу да се врше слободно у динарима, валутама или злату, сви кредитни аранжмани у држави су у динарима,
 22. ДЕВИЗНИ КУРС – Слободно формирање девизног курса на девизном тржишту, НБС ће спречавати шпекулације на финансијском тржишту и водиће политику реалног курса динара,
 23. БЕОГРАДСКА БЕРЗА – Развој Београдске берзе, подршка развоју акционарских друштава и стварање моћне Балканске берзе робе, акције и валута,
 24. ЗАДУЖИВАЊА – Забрана сваког даљег задуживања државе или издавања гаранције и ослањање на сопствене неискоришћене ресурсе за привредни развој,
 25. РЕПРОГРАМ СПОЉНИХ ДУГОВА – Договор са страним повериоцима о репрограму дугова на основу реалног Плана развоја Србије за период 2022 – 2030,
 26. ЗАКОНИ – Укидање свих закона, уредби, прописа и подзаконских аката који су у супротности са радом државне управе и слободне тржишне економије, доношење нових либералних закона,
 27. ЗАКОН О ПОРЕКЛУ КАПИТАЛА – Закон о пореклу капитала за све јавне личности, политичаре и привреднике од 1990 -2022 и Закон о конфискацији имовине која је настала на привилегијама и монополском положају у периоду 1990-2022,
 28. ЗАКОН О РЕВИЗИЈИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ – Закон о ревизији стечаја, Закон о ревизији докапитализације, Закон о ревизији реструктурирања И Закон о заштити интереса мањинских акционара и надокнаде насталих штета мањинским акционарима, подизање кривичних пријава за све који су учествовали у пљачкању државне имовине и имовине акционара,
 29. ПРИВАТИЗАЦИЈА – Држава постаје већински власник у свим компанијама које раде на националним ресурсима, док мањински власници могу постати држављани Србије, компаније из Србије или грађани и компаније из света,
 30. РЕСТИТУЦИЈА – Завршити реституцију и обештетити власнике кроз враћања у натури, понудити другу државну имовину, акције успешних државних компанија или мешовит модел,
 31. АГРАРНА РЕФОРМА – Повећавање улагања у аграр из буџета на 15%, запошљавање 4.000 младих аграрних стручњака, засејати 4,6 милиона ха обрадиве површине, привлачење страних инвестиција кроз мешовите компаније, подизање примарне производње и прерађивачког сектора са циљем да се оствари извоз у аграру 200 милијарди евра, отварањем српских продајних мрежа и ресторана на страним тржиштима,
 32. СЕЛО И СЕОСКИ ТУРИЗАМ – Развојним планом 2022- 2025 зауставити даље уништавање села, изградња инфраструктуре, повољни државни кредити и субвенције за све који живе на селу и за све који се враћају на села, смањивање пореза и ослобађање државних намета за предузећа која се отварају на селима, оснивања задруга и кооператива, обавезан откуп, удруживање у извозу, брендирање домаћих производа и развој сеоског туризма, отварање зимских и летњих кампова учење и тренинзи, стицање знања и вештина за омладину из земље и расејања,
 33. ЗЕМЉИШТЕ – Забрана продаје обрадивог земљишта странцима,
 34. МИНЕРАЛНО БЛАГО – Забрана продаје минералног блага странцима, поништавање свих досадашњих концесија и права на експлоатацију, доношење Закона о минералном благу које се може да експлоатише само уз већинско власништво државе и према стратешком плану о коришћењу природних ресурса државе,
 35. IT СЕКТОР – Подршка развоју IT сектору кроз ослобађања од пореза у првих три године оснивања компанија, пружање могућности да се користе слободни капацитети државе, повољни кредити за младе стручњаке и стамбени кредити из државне банке,
 36. ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧКУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ – отвара се државни центар за вештачку интелигенцију, који прави план примене вештачке интелигенције за период 2022-2030.године,
 37. ЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР – Нови концепт у енергетској политици, рационализација рада ЕПС-а, спречавања крађа и расипања, увођење у производњу свих обновљивих извора енергије, увођење обавезна рециклаже на свим државним нивоима власти, енергетском ефикасношћу смањити зависност државе од увозних енергената и државне инвестиције на енергетским ресурсима у Русији, Казахстану и Африци,
 38. ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ – Претварање здравства и здравственог туризма у профитабилну грану, темељна измена организације здравствене службе, повећавање плата медицинском особљу до нивоа европских просечних плата у здравству, рационализације здравствене мреже и уштеде у трошењу здравственог динара, комплетна дигитализација и увођење блокчејн технологије у здравству, пружање конкурентних здравствених услуга странцима, развој бањског туризма и коришћење свих топлотних минералних извора за потребе лечења,
 39. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – Сви држављани Србије имају бесплатну основну здравствену заштиту и омогућава се грађанима да преко приватних и државних осигурања побољшају своје здравствене услуге ,
 40. ОБРАЗОВАЊЕ – Образовни систем је бесплатан за све ученике и студенте који редовно испуњавају своје обавезе, повећавање плата свим који раде у образовним институцијама од вртића до факултета, увођење дуалног образовања, стипендирање талентованих ученика и студента, организовање едукација и тренинга свих грађана преко медија и укључивање у привредни препород државе, избацивање из наставе све ЛГБТ уџбеника, ревалоризација државних факултета, преиспитивање свих диплома и доктората политичара,
 41. НАУКА – Повећавање издвајања за науку, стварање нових научних фондова, повезивање научних института са привредом и инвестирање државе и приватног капитала у нове научне пројекте,
 42. МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА – Развојна банка омогућава повољне кредите за производна предузећа, подршка државе развоју малих и средњих предузећа, смањивање пореза и свих захватања, могућност бесплатног коришћења државни ресурса и помоћ при извозу,
 43. ТУРИЗАМ – Држава улаже у обнову националног и културног блага : древне србске цивилизације Лепенски вир, Винча, Старчево, прве писмености, градње, металургије и културе, античких и римских србских вредности, ранохришћанске и средњевековне уметности, манастира, обичаја и историјских знаменитих догађаја. Посебно се подижу модерни научни градови за обележавање рада Руђера Бошковића, Николе Тесле, Михајла Пупина, Милутина Миланковића, Милеве и Милоша Марић, Косте Стојановића и других србских научника. Велика маркетиншка кампања у свету за промоцију србске цивилизације и културе, привлачење великог броја туриста и комерцијализација тог улагања, подршка повољним кредитима приватном капиталу који улаже у туризам,
 44. ПРОНАЛАЗАШТВО – Оснива се Институт за развој који ће објединити све проналазаче у земљи и расејању, који ће обезбедити финансирање домаће памети, заштиту патената и израду пилот пројеката, као и примену патената у производњи, њихову продају и реализацију на тржишту,
 45. СУБВЕНЦИЈЕ – Укида се субвенционисање свих страних компанија и субвенционишу се само домаће компаније, предузетници и стари занати,
 46. СИВА ЕКОНОМИЈА – Сузбијање сиве економије је могуће једино малим порезима, либералним законима и строгом контролом примене донесених закона,
 47. ШТЕТНИ УГОВОРИ – Преиспитати и поништити све штетне уговоре за државу, прогласити их неважећим, објавити у јавности и подићи кривичне пријаве према свима који су склапали штетне уговоре.
 48. ДРЖАВНА УПРАВА – Потпуни прелазак рада државне управе на блокчејн технологију, стварање минималне, ефикасне и добро плаћене државне управе. Забрана партијског запошљавања и запошљавање преко отворених јавних конкурса на основу стручних референци,
 49. АГЕНЦИЈЕ – Укидање већине непотребних Агенција и преквалификација више запослених за рад у привреди, новчане уштеде преусмерити на покретање производње,
 50. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА – Пресек стања свих јавних предузећа у року од 7 радних дана, процена вредности капитала јавних предузећа, финансијска анализа и анализа запослености, приватизација тако да 51% буде у власништву државе и локалне самоуправе, док ће преостали капитал бити понуђен преко Београдске берзе да се прода грађанима из земље и расејања, домаћим компанијама и странцима, израда стратегије развоја сваког јавног предузећа,
 51. УПРАВНИ ОДБОРИ – плате чланова УО се ограничавају на просечне плате у привреди,
 52. ЗАПОШЉАВАЊЕ – Новим економским програмом Влада националног спаса је дужна да запосли и преквалификује у Србији 3,4 милиона људи и они постају главна полуга убрзаног привредног развоја,
 53. ЗАКОН О РАДУ – Доноси се нови закон о раду, којим се штите угрожена људска и радна права запослених, који развија тржиште радне снаге и којим се, истовремено, омогућава послодавцу да брже може да отпушта радника и да радник, у истом дану када је отпуштен, добије државну помоћ све до тренутка док не пронађе друго запослење,
 54. ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ – Држава организује преквалификације за све оне који остану без посла у државним службама, сви незапослени имају обезбеђене минималне плате, социјално и здравствено осигурање и обавезни су да иду на обуке, тренинге и стицање вештина за рад на слободном тржишту, те на тај начин држава смањује број људи који примају плату из буџета у корист људи који послују на тржишту и уплаћују порезе у буџет,
 55. НЕЗАПОСЛЕНОСТ – Развојном, инвестиционом и кредитно-монетарном политиком Влада националног спаса ће покренути привредни раст и неће бити незапослених у држави, односно биће незапослени само они који су на преквалификацијама и чекају своје место на тржишту радне снаге,
 56. РАСЕЈАЊЕ – Знање, информације, пословни контакти, радна култура и финансијски капитал наших људи у расејању ће бити пресудно важни за наш брзи привредни препород. Држава ће ослободити од пореза на 5 (пет) година све наше људе из расејања који буду свој капитал улагали у производњу и запошљавање радника,
 57. ДИПЛОМАТСКА СЛУЖБА – Драстична рационализација дипломатске мреже по свету и укључивање наших људи из расејања у дипломатску службу, тако да држава има што мања издвајања за одржавање основне дипломатске мреже,
 58. ПЕНЗИОНЕРИ – Надокнада свим пензионерима незаконски одузетих пензија, раст пензија према стопи привредног раста, укључивање пензионера као саветника у привредни препород, јачање Пензионог фонда и пребацивање у Пензиони фонд свих објеката који су финансирани из тог фонда, те довођење професионалних менаџера који ће управљати тим Пензионим фондом,
 59. МЛАДИ – Обука младих људи на државним програмима за стицање нових знања и вештина за пословање на тржиштима у временима кризе и рецесије, стипендирање талентованих и предузимљивих младих људи у земљи и иностранству ,одобравање повољних кредита за отпочињање приватног бизниса, одобравање стамбених кредита и бескаматних кредита за оснивање породице, укључивање младих у привредни препород државе,
 60. ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ – Помоћ младим брачним паровима, повољни стамбени и породични кредити, новчана помоћ за свако дете, помоћ трудницама, предност при запошљавању у државним службама, субвенције породицама са више деце и бесплатни вртићи за породице са више деце,
 61. ИНВАЛИДИ – Заштитне мере за 700.000 инвалида, обезбеђивање лекова, помагала и помоћи за угрожене и укључивање у програме привредног препорода државе, ради свеобухватне социјализације у друштву,
 62. СТАРИ – Подршка отварању државних и приватних старачких домова, повољни кредити, смањени порези и доприноси, организовање службе за помоћ старима, субвенционисање лекова, пелена и хране за старе у домовима и на кућним негама,
 63. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА – Заштита свих грађана који не могу да раде, искорењивање просјачења, глади, бескућништва у друштву и обезбеђивање здравствене и социјалне заштите за све сиромашне и укључивање сиромашних у програме привредног препорода државе. Увођење независних родитељских тела за контролу рада социјалних центара, укидање хранитељства и обнова класичног метода трајног усвајање деце без старосне границе, реструктурација пеналног система доживотне робије за продавце деце,
 64. ФОНД ЗА ОБЕШТЕЋЕЊЕ ЖРТАВА НАСИЉА – Оснива се Фонд који ће обештетити све жртве насиља финансијским средствима из буџета, узимањем имовине стечене криминалом, приходима од уговора од осигурања и средства од примене начела опортунитета,

 

Ево, изнео сам политичку и економску платформе за препород Србије.

Нека се отвори јавна и стручна расправа.

Грађани нека гласају.

Усвајањем програма, можемо да почнемо заједнички рад на спасу државе и народа.

 

Београд, 7530.год, коложег