Početna Angažman Programi Program Pokreta promene

Program Pokreta promene

1515
0
SHARE

PROGRAM POKRETA PROMENE

KO SMO?

•   nevladina i nestranačka organizacija poštenih , radnih i stručnih ljudi,

•   Pokret koji ima državotvornu viziju i nacionalnu strategiju,

•   Pokret koji ima rešenja za krizu,

•   Pokret koji zna,ume i hoće da izvrši PROMENE

KOGA PREDSTAVLjAMO?

•   građan e Srbije, koji su žrtve tranzicije ,

•   intelektualce, kojima su godine pojeli skakavci

•   radnike, koji ne mogu da zarade z a bolji život ,

•   penzionere , kojima su mladost oteli,

•   privrednike , koji ne daju da se na tržištu razvijaju ;

•   preduzetnike , koji znaju da pokrenu privredu;

•   seljake, kojima se večitouzima,

•   mlade, kojima su prodali bududućnost ,

•   nezaposlene , kojima je uskraćeno pravo na rad,

•   akcionare , koji su pokradeni,

•   prognane , koji su poniženi,

•   invalide , koji su obespravljeni,

•   dijasporu koja hoće da pomogne .

ŠTA HOĆEMO?

•   modernu, duhovno preporođenu i ekonomski snažnu Srbiju;

•   uključivanje Srbije u globalni svet,

•   bolji život za sve građane .

•   Vladavinu zakona i efikasne institucije

•   KAKVA NAM DRŽAVA TREBA?

•   pravedna,

•   organizovana,

•   decentralizovana,

•   bogata.

KAKVA DECENTRALIZACIJA?

•   odluku o trošenju novca donose oni koji novac stvaraju ,

•   vraćanje imovine lokalnoj samoupravi,

•   uvođenje lokalnih menadžera koji će profesionalno upravljati kapitalom opštine.Menadžeri se biraju javnim konkursom

•   privredi 75% prihoda, državi 25%,

•   opštinama 75% prihoda, vladi 25%.

•   Opšta kompjuterizacija lokalne samouprave

K AKVA NARODNA SKUPŠTINA ?

•   Formiranje dva doma Skupštine- Gornji i Donji dom ,

•   Gornji dom Senat – 30 senatora – 24 regioni i 6 dijaspora ,

•   Donji dom Veće građana – 78 poslanika 72 regioni i 6 dijaspora ,

•   plate poslanika tri puta veće od prosečne plate zaposlenih u privredi ,

•   Senatori ne primaju plate od države,pokrivaju im se samo troškovi rada u Senatu,

•   poslanici ne mogu obavljati nijednu drugu funkciju ,

•   poslanici i senatori podnose listu celokupne imovine.

•   Imovina poslanika i senatora služiće kao garancija za sprovođenje reformi

•   Izvršiće se kompletna kompjuterizacija rada Skupštine,

•   Novi poslovnik o radu Skupštine

•   Etički kodeks o ponašanju poslanika

KAKVA VLADA?

•   VLADA NACIONALNOG SPASA – iskusni stručnjaci sa radnim iskustvom , bezobzira na partijsku pripadnost;

•   Vlada će napraviti- NOVI KONCEPT REFORMI

•   broj članova Vlade: Vlada : 12 , broj ministarstava: 9,

•   Vlada će biti – menadžerska sa 20.000 menadžera koji rade na procenat

•   Vlada će prekinuti organizovano pljačkanje države i građana,

•   Vlada će uvesti rigoroznu štednju i racionalizaciju u državnoj upravi . .smaniće se činovnički aparat sa 28.000 na 5.000 službenika,

•   Vlada će izvršiti kompletnu kompjuterizaciju države i državne uprave,

•   Vlada će sprovesti opšte kompjutersko i jezičko opismenjavanje nacije u roku od 12 meseci,

•   Vlada će ukinuti sve monopole i uvešće opštu unutrašnju liber al izaciju na tržištu

•   Vlada će napraviti program supstitucije uvoza i podrške izvoznicima,

•   Vlada će pokrenuti stvaranje poslovne mreže po svetu koja će raditi na procenat od ostvarene realizacije,

•   Vlada će ukinuti obavezna izdvajanja za privrednu komoru i pospešiće konkurenciju u organizovanju privrednika,

•   Vlada će pokrenuti proizvodnju i zaposlenost kroz novi investicioni ciklus – NOVI POSLOVI na bazi domaćih resursa ,stavljanjem u funkciju 4,2 miliona kvm praznog poslovnog prostora i zapošljavanjem 1.000.000 nezaposlenih,

•   Vlada će za 12 meseci obezbediti opštu prekvalifikaciju zaposlenih u privredi,edukujući po najsavremenijim programima zaposlene,

•   Vlada će napraviti BANKU ZA RAZVOJ koja će finansirati izvozne programe i programe supstituciju uvoza sa kamatama od 1% godišnje,

•   Vlada će napraviti novi zakon o denacionalizaciji ;

•   Vlada će napraviti – novi zakon o privatizaciji;

•   Vlada će smanjiti sve poreze cilj 8%, početnici u poslu – 3% ,

•   Vlada će smanjiti sve namete na plate cilj – 35% , sada – 67%,

•   Vlada će odmah početi smanjivati javnu potrošnju cilj – 25% BDP ( sada preko 50% ) ;

•   Vlada će smanjiti broj korisnika budžeta sa –530.000 na 200.000,tako da će svake godine smanjivati po 15% u naredne 4 godine

•   Vlada će doneti Kodeks o ponašanju članova Vlade;

•   Vlada će doneti operativan –Program za krizu,

•   Vlada će izraditi Investicionu ponudu za ulaganje stranih strateških investitora,

•   Vlada mora obezbediti direktne strane investicije u iznosu od 10 milijardi evra,da bi obezbedila stope rasta od 15%godišnje.

•   Vlada i NBS će uvesti dvovalutni sistem plaćanja: dinar i evro.

•   Vlada i NBS će uvesti fleksibilan devizni kurs,

•   Blada i NBS će oboriti referentnu kamatnu stopu na 1% godišnje

•   Vlada će doneti Uredbu da direktori Javnih preduzeća imaju palte 3/tri/puta veće od prosečne plate u privredi,a članovi UO da primaju prosečnu platu u privredi,

•   Svi direktori javnih preduzeća se biraju na javnom konkursu

•   Vlada će oformiti timov e od 20.000 menadžera po granama i opštinama da upravlja ju Novim reformama;

•   Vlada će raditi za – 1 evro godišnje , a na kraju uspešne godine dobiće bonus u visini od procenta povećanja BDP ,

•   visinu bonusa određuje Skupština ,

•   svi članovi Vlade će podneti listu pokretne i nepokretne imovine,

•   imovina članova Vlade služiće kao garancija za sprovođenje reformi

KAKVO PRAVOSUĐE ?

•   nezavisno sudstvo zahteva sudski budžet procenat od BDP ,

•   otpuštanje korumpiranih sudija i tužilaca ,

•   racionalizacija i kompjuterizacija pravosuđa.

KAKVA POLICIJA ?

•   uspešna policija traži – policijski budžet procenat od BDP ,

•   otpuštanje korumpiranih policajaca iz struke ,

•   posebna stimulacija jedinicama za borbu protiv kriminala,

•   racionalizacija i kompjuterizacija policije.

KAKVA VOJSKA ?

•   profesionalna vojska podrazumeva – vojni budžet procenat od BDP ,

•   podizanje oružanih snaga i borbene gotovosti ,

•   efikasno organizovana teritorijalna odbrana.

KAKVO ZDRAVSTVO ?

•   organizovano zdravstvo ima – zdravstveni budžet procenat od BDP ,

•   racionalizacija zdravstvene službe na svim nivoima sa 110.000 na – 50.000 medicinskih radnika,

•   osnovna zdravstvena zaštita jednaka za sve građane ,

•   uvođenje licence za lekare.

KAKVA PROSVETA ?

•   prosvećeno školstvo poseduje – prosvetni budžet procenat od BDP ,

•   uvodi se obavezno osnovno i srednje obrazovanje ,

•   permanentna edukacija prosvetara ,

•   racionalizacija i kompjuterizacija prosvete.

KAKVA DRŽAVNA UPRAVA ?

•   drastična racionalizacija državne uprave i preusmeravanje činovnika na rad u privredi ,

•   kompjuterizacija celokupne državne administracije ,

KAKVA JAVNA PREDUZEĆA ?

•   privatizacija svih javnih preduzeća tako da država dobije – 51% akcija ,

•   radnici i penzioneri dobijaju odmah 15%, 15% građani i 19% prodaja na berzi ,

K AKO PRIVATIZOVATI VOJNU IMOVINU ?

•   zaustaviti rasprodaju vojne imovine i izvršiti tržišnu procenu kapitala ,

•   formiranje Vojnog investicionog fonda – VIF od 15% prodaje imovine ,

•   upis akcija svima koji su radili u vojsci iz sredstava VIF -a,

•   preneti 70% sredstava iz prodaje u – vojni budžet,

•   preneti 15 % sredstava u Nacionalni investicioni fond ,

KAKO PODELITI AKCIJE GRAĐANIMA ?

•   osnovati Nacionalni investicioni fond za podelu akciju građanima ,

•   sve akcije iz Akcijskog fonda odmah prebaciti u NIF ,

•   preostala društvena preduzeće privatizovati prebacivanjem vlasništva na NIF ,

•   akcije iz Privatizacionog registra prebaciti na NIF ,

•   sredstva iz privatizacije prebaciti na NIF ,

•   15% akcija svih javnih i komunalnih preduzeća odmah prebaciti u NPF ,

•   izneti akcije NIF na berzu.

KO IMA PRAVO NA BESPLATNE AKCIJE ?

•   građani Srbije koji su punoletni i imaju državljanstvo ,

•   građani koji nisu dobili akcije iz privatizacije ,

•   građani koji nisu upisali sve godine radnog staža ,

•   građani koji su dobili akcije ali ih nisu naplatili ,

•   građani koji su prevareni i opljačkani u procesu privatizacije,

•   građani koji žive u inostranstvu ,

•   upis akcija će se vršiti prema godinama radnog staža ili godinama života ,

KAKVE PENZIJE ?

•   utvrđuju se penzije na 75% od prosečne plate ,

•   vraća se imovina koja je izgrađena sredstvima Penzionog fonda ,

•   uvodi se socijalna karta za najsiromašnije penzionere.

KAKO ISKORENITI SIROMAŠTVO ?

•   pokretanjem privrede i brzim privrednim razvojem ,

•   uštedama u državi,

•   uvođenjem ekstraporeza za luksuznu potrošnju ,

•   uvođenjem socijalne karte za najsiromašnije ,

•   izgradnjom smeštaja za prosjake , beskućnike i ostalu sirotinju.

KAKO ISKORENITI KRIMINAL ?

•   stvaranjem efikasnim državnim institucijama ,

•   hapšenjem i strogim kažnjavanjem kriminalaca ,

•   uvođenjem zakona o oduzimanju imovine stečene na kriminalan način ,

•   razvojem nevladinih institucija i kritičkog javnog mnjenja ,

KAKO OGRANIČITI TAJKUNE ?

•   donošenjem zakona o poreklu imovine ,

•   donošenjem zakona o lustraciji ,

•   nacionalizacijom imovine stečene na privilegijama ,

•   reѕvojem slobodnog tržišta ,

•   razvojem demokratije.

•   Slobodom medija

KAKVE REVIZIJE ?

•   revizija privatizacije ,

•   revizija stečajeva ,

•   revizija dokapitalizacije ,

•   revizija restrukturiranja.

KAKO RAZVITI SELO ?

•   bogato selo razvija se jedino uvođenjem – seljačkog budžeta procenat od BDP ,

•   subvencije poljoprivredi u iznosu od – 1 milijarde evra,

•   seljak postaje bogat jedino plasmanom proizvoda na organizovanom tržištu ,

•   država brani pravila tržišne utakmice i strogo kažnjava narušavanja tih pravila,

•   državni krediti za seljake- kamata 3% godišnje, otplata u proizvodima,

•   državne investicije u navodnjavanje i termalne izvore.

KAKO POMOĆI INVALIDIMA ?

•   obavezno zapošljavanje invalida u svim državnim institucijama ,

•   smanjivanje poreza za preduzetnike koji zapošljavaju invalide ,

•   prilagođavanje svih objekata ѕa invalide ,

•   edukacija građana.

KAKO ZADRŽATI MLADE ?

•   uključivanje mladih u privredni i duhovni preporod države ,

•   stipendiranje najtalentovanijih stručnjaka ,

•   povoljni krediti ѕa stanovanje i početni biznis.

•   Poslovna škola ta top menadžere

KAKO POMOĆI BORCIMA ?

•   prednost u zapošljavanju u državnim ustanovama ,

•   stanovi solidarnosti ,

•   borački i porodični dodaci.

KAKO POMOĆI PROGNANIMA ?

•   otvoriti državnu Agenciju za prognane ,

•   državna pomoć u zastupanju prognanih ,

•   povoljni krediti za zapošljavanje iz državne banke , kamata 3% godišnje,

•   povoljni krediti za izgradnju stanova.

 

KAKO UKLjUČITI DIJASPORU ?

•   pravo izbora senatora i poslanika ,

•   preče pravo u procesu privatizacije ,

•   formiranje Srpske banke u inostranstvu ,

•   formiranje Srpskog investicionog fonda,

•   učešće u Vladi i privrednom preporodu.

KAKO POVEĆATI NATALITET ?

•   izrada nacionalne strategije za demografsku obnovu do 2100. godine ,

•   prvo dete – 1000 evra , drugo – 2000, treće – 3.000 evra ,

•   nacionalna penzija za majke sa više dece.

KAKVA KULTURA ?

•   formiranje – budžeta za kulturu- procenat od BDP,

•   uvođenje ekstra poreza na šund,

•   izrada nacionalne strategije u kulturi,

•   oslobađanje poreza na knjige,

•   oslobađanje poreza donatora u kulturi.

KAKAV SPORT?

•   formiranje – budžeta za sport- procenat od BDP,

•   izrada nacionalne strategije za razvoj sporta i fizičke kulture,

•   privatizacija sportskih klubova,

•   opšta edukacija građana za sport i fizičku kulturu.

KAKVA NAUKA?

•   uvođenje naučnog budžeta– procenat od BDP,

•   oslobađanje od poreza opreme i literature,

•   privatizacija naučnih instituta- 51% u vlasništvu države,

•   otvaranje naučno-tehnoloških parkova

KAKVA INFORMACIONA TEHNOLOGIJA (IT)?

•   uvođenje- budžeta za IT- procenat od BDP,

•   opšta kompjuterizacija društva,

•   kompjuterizacija svih državnih institucija,

•   oslobađanje od poreza IT opreme,

•   opšta edukacija građana.

KAKVI MEDIJI?

•   državni i privatni,

•   državni javni servis oslobođen od uticaja stranaka,

•   dostupnost javnog servisa svim građanima,

•   nezavisni i slobodni.

KAKO OZDRAVITI POLITIKU ?

•   učestali izbori- izborni ciklus na dve godine,

•   imovinska karta za sve političare,

•   lustracija političara,

•   nacionalizacija imovine političarima koja je nastala na privilegijama i korupciji.

•   jedinstven Kodeks o ponašanju političara,

•   oslobađanje medija od politike.

KAKAV DUHOVNI PREPOROD ?

•   obnova morala i poverenja,

•   obnova duhovnosti,

•   obrazovanje i vaspitanje građana,

•   uvođenje reda, rada i samodiscipline kroz alternativne pokrete

KAKO DALjE ?

•   organizovanje svih nezadovoljnih građana,

•   učlanjivanje građana u PROMENE,

•   određivanje konkurencijom najboljih predstavnika POKRETA PROMENE,

•   učešće na lokalnim, pokrajinskim i parlamentarnim izborima,

•   preuzimanje vlasti,

•   sprovođenje iznetog Programa

KO ?

•   SVI koji prihvate program i moralne principe POKRETA PROMENE,

•   SVI koji hoće nešto novo i koji su se zasitili promašene politike i gramzivih političara

•   ELITA koja je spremna da se žrtvuje za svoju viziju

 

 

 

POBEDIMO KRIZU!

POKRET PROMENE

Branko Dragaš

Kontakt: pokretpromene@gmail.com

SHARE