Početna Angažman Programi Program Ekonomskog pokreta

Program Ekonomskog pokreta

3171
0
SHARE

Preuzmite
Program Ekonomskog pokreta
Statut Ekonomskog pokreta
Manifest Ekonomskog pokreta

KO SMO?

nevladina i nestranačka organizacija poštenih, radnih i stručnih ljudi

KOGA PREDSTAVLjAMO?

građane Srbije, koji su žrtve tranzicije,

radnike, koji ne mogu da zarade za bolji život,

penzionere, kojima su sve uzeli,

privrednike, koji se ne mire sa postojećim stanjem;

preduzetnike, koji znaju da pokrenu privredu;

seljake, kojima se večito otima,

mlade, kojima su pojeli bududućnost,

nezaposlene, kojima je uskraćeno pravo na rad,

akcionare, koji su pokradeni,

prognane, koji su poniženi,

invalide, koji su obespravljeni,

dijasporu koja hoće da pomogne.

ŠTA HOĆEMO?

• modernu, duhovno preporođenu i ekonomski snažnu Srbiju;

• uključivanje u globalni svet,

• bolji život za sve građane.

KAKVA NAM DRŽAVA TREBA?

• pravedna,

• organizovana,

• decentralizovana,

• bogata.

KAKVA DECENTRALIZACIJA?

• odluku o trošenju novca donose oni koji ga stvaraju,

• privredi 75% prihoda, državi 25%,

• opštinama 75% prihoda, vladi 25%.

KAKVA NARODNA SKUPŠTINA

• Formiranje dva doma Skupštine- Gornji i Donji dom,

Gornji dom – Senat – 30 senatora – 24 regioni i 6 dijaspora,

Donji dom – Veće građana – 78 poslanika – 72 regioni i 6 dijaspora,

plate poslanika tri puta veće od prosečne plate zaposlenih u privredi,

poslanici ne mogu obavljati nijednu drugu funkciju,

poslanici podnose listu celokupne imovine.

KAKVA VLADA?

VLADA NACIONALNOG SPASA – iskusni stručnjaci sa radnim iskustvom, bez obzira na partijsku pripadnost;

• broj članova Vlade: Vlada : 12 , broj ministarstava: 9,

• Vlada će biti – menadžerska,

• Vlada će prekinuti organizovano pljačkanje države i građana,

• Vlada će uvesti rigoroznu štednju i racionalizaciju u državnoj upravi.

• Vlada će ukinuti sve monopole i uvešće opštu unutrašnju liberalizaciju u privredi;

• Vlada će pokrenuti proizvodnju i zaposlenost kroz novi investicioni ciklus – NOVI POSLOVI na bazi domaćih resursa;

• Vlada će napraviti novi zakon o denacionalizaciji;

• Vlada će napraviti – novi zakon o privatizaciji;

• Vlada će smanjiti sve poreze – cilj 8%, početnici u poslu– 3%,

• Vlada će smanjiti doprinose na plate – cilj – 35%, sada – 73%

• Vlada će odmah početi smanjivati javnu potrošnju – cilj – 25% BDP (sada preko 50%);

• Vlada će doneti Kodeks o ponašanju članova Vlade;

• Vlada će oformiti timove stručnjaka po granama i opštinama da upravljaju reformama;

• Vlada će raditi za – 1 evro godišnje, a na kraju uspešne godine dobiće bonus u visini od procenta BDP,

• visinu bonusa određuje Skupština,

svi članovi Vlade će podneti listu pokretne i nepokretne imovine,

KAKVO PRAVOSUĐE?

• nezavisno sudstvo zahteva – sudski budžet – procenat od BDP,

• otpuštanje korumpiranih sudija i tužilaca,

• racionalizacija i kompjuterizacija pravosuđa.

KAKVA POLICIJA?

• uspešna policija traži – policijski budžet – procenat od BDP,

• otpuštanje korumpiranih policajaca iz struke,

• posebna stimulacija jedinicama za borbu protiv kriminala,

• racionalizacija i kompjuterizacija policije.

KAKVA VOJSKA?

profesionalna vojska podrazumeva – vojni budžet – procenat od BDP,

podizanje oružanih snaga i borbene gotovosti,

• efikasno organizovana teritorijalna odbrana.

KAKVO ZDRAVSTVO?

• organizovano zdravstvo ima – zdravstveni budžet – procenat od BDP,

• racionalizacija zdravstvene službe na svim nivoima sa 110.000 na – 50.000 medicinskih radnika,

• osnovna zdravstvena zaštita jednaka za sve građane,

• uvođenje licence za lekare.

KAKVA PROSVETA?

• prosvećeno školstvo poseduje – prosvetni budžet – procenat od BDP,

• uvodi se obavezno osnovno i srednje obrazovanje,

• permanentna edukacija prosvetara,

• racionalizacija i kompjuterizacija prosvete.

KAKVA DRŽAVNA UPRAVA?

• drastična racionalizacija državne uprave i preusmeravanje činovnika na rad u privredi,

• kompjuterizacija celokupne državne administracije,

KAKVA JAVNA PREDUZEĆA?

privatizacija svih javnih preduzeća tako da država dobije – 51% akcija,

• radnici i penzioneri dobijaju odmah 15%, 15% građani i 19% prodaja na berzi,

KAKO PRIVATIZOVATI VOJNU IMOVINU?

• zaustaviti rasprodaju vojne imovine i izvršiti tržišnu procenu kapitala,

• formiranje Vojnog investicionog fonda – VIF od 15% prodaje imovine,

• upis akcija svima koji su radili u vojsci iz sredstava VIF-a,

• preneti 70% sredstava iz prodaje u – vojni budžet,

• preneti 15 % sredstava u Nacionalni investicioni fond,

KAKO PODELITI AKCIJE GRAĐANIMA?

• osnovati Nacionalni investicioni fond za podelu akciju građanima,

• sve akcije iz Akcijskog fonda odmah prebaciti u NIF,

• preostala društvena preduzeće privatizovati prebacivanjem vlasništva na NIF,

• akcije iz Privatiѕacionog registra prebaciti na NIF,

• sredstva iz privatizacije prebaciti na NIF,

• 15% akcija svih javnih i komunalnih preduzeća odmah prebaciti u NPF,

• izneti akcije NIF na berzu.

KO IMA PRAVO NA BESPLATNE AKCIJE?

• građani Srbije koji su punoletni i imaju državljanstvo,

• građani koji nisu dobili akcije iz privatizacije,

• građani koji nisu upisali sve godine radnog staža,

• građani koji su dobili akcije ali ih nisu naplatili,

• građani koji su prevareni i opljačkani u procesu privatizacije,

• građani koji žive u inostranstvu,

• upis akcija će se vršiti prema godinama radnog staža ili godinama života,

KAKVE PENZIJE?

utvrđuju se penzije na 75% od prosečne plate,

• vraća se imovina koja je izgrađena sredstvima Penzionog fonda,

• uvodi se socijalna karta za najsiromašnije penzionere.

KAKO ISKORENITI SIROMAŠTVO?

• pokretanjem privrede i brzim privrednim razvojem,

• uštedama u državi,

• uvođenjem ekstraporeza za luksuznu potrošnju ,

• uvođenjem socijalne karte za najsiromašnije,

• izgradnjom smeštaja za prosjake, beskućnike i ostalu sirotinju.

KAKO ISKORENITI KRIMINAL?

• stvaranjem efikasnim državnim institucijama,

• hapšenjem i strogim kažnjavanjem kriminalaca,

• uvođenjem zakona o oduzimanju imovine stečene na kriminalan način,

• razvojem nevladinih institucija i kritičkog javnog mnjenja,

KAKO OGRANIČITI TAJKUNE?

• donošenjem zakona o poreklu imovine,

• donošenjem zakona o lustraciji,

nacionalizacijom nelegalno stečene imovine,

• reѕvojem slobodnog tržišta,

• razvojem demokratije.

KAKVE REVIZIJE?

• revizija privatizacije,

• revizija stečajeva,

• revizija dokapitalizacije,

• revizija restrukturiranja.

KAKO RAZVITI SELO?

• bogato selo razvija se jedino uvođenjem – seljačkog budžeta – procenat od BDP,

seljak postaje bogat jedino na organizovanom tržištu,

• država brani pravila tržišne utakmice i strogo kažnjava prljave igrače,

• državni krediti za seljake- kamata 3% godišnje, otplata u proizvodima.

KAKO POMOĆI INVALIDIMA?

• obavezno zapošljavanje invalida u svim državnim institucijama,

• smanjivanje poreza za preduzetnike koji zapošljavaju invalide,

• prilagođavanje svih objekata ѕa invalide,

• edukacija građana.

KAKO ZADRŽATI MLADE?

• uključivanje mladih u privredni i duhovni preporod države,

• stipendiranje najtalentovanijih stručnjaka,

• povoljni krediti ѕa stanovanje i početni biznis.

KAKO POMOĆI BORCIMA?

• prednost u zapošljavanju u državnim ustanovama,

• stanovi solidarnosti,

• borački i porodični dodaci.

KAKO POMOĆI PROGNANIMA?

• otvoriti državnu Agenciju za prognane,

• državna pomoć u zastupanju prognanih,

• povoljni krediti za zapošljavanje iz državne banke, kamata 3% godišnje,

• povoljni krediti za izgradnju stanova.

KAKO UKLjUČITI DIJASPORU?

• pravo izbora senatora i poslanika,

• preče pravo u procesu privatizacije,

• formiranje Srpske banke u inostranstvu,

• formiranje Srpskog investicionog fonda,

• učešće u Vladi i privrednom preporodu.

KAKO POVEĆATI NATALITET?

• izrada nacionalne strategije za demografsku obnovu do 2100. godine,

• prvo dete – 1000 evra, drugo – 2000, treće – 3.000 evra,

• nacionalna penzija za majke sa više dece.

KAKVA KULTURA?

• formiranje – budžeta za kulturu – procenat od BDP,

• uvođenje ekstra poreza na šund,

• izrada nacionalne strategije u kulturi,

• oslobađanje poreza na knjige,

• oslobađanje poreza donatora u kulturi.

KAKAV SPORT?

• formiranje – budžeta za sport – procenat od BDP,

• izrada nacionalne strategije za razvoj sporta i fizičke kulture,

• privatizacija sportskih klubova,

• opšta edukacija građana za sport i fizičku kulturu.

KAKVA NAUKA?

• uvođenje naučnog budžeta – procenat od BDP,

• oslobađanje od poreza opreme i literature,

• privatizacija naučnih instituta – 51% u vlasništvu države,

• otvaranje naučno-tehnoloških parkova

KAKVA INFORMACIONA TEHNOLOGIJA (IT)?

• uvođenje- budžeta za IT – procenat od BDP,

• opšta kompjuterizacija društva,

• kompjuterizacija svih državnih institucija,

• oslobađanje od poreza IT opreme,

• opšta edukacija građana.

KAKVI MEDIJI?

• državni i privatni,

• državni javni servis oslobođen od uticaja stranaka,

• dostupnost javnog servisa svim građanima,

• nezavisni i slobodni.

KAKO OZDRAVITI POLITIKU?

• učestali izbori – izborni ciklus na dve godine,

• imovna karta za sve političare,

• lustracija,

• jedinstven Kodeks o ponašanju političara.

KAKAV DUHOVNI PREPOROD?

• obnova morala i poverenja,

• obnova duhovnosti,

• obrazovanje i vaspitanje građana,

• uvođenje reda, rada i samodiscipline.

KAKO DALjE?

• organizovanje svih nezadovoljnih građana,

• učlanjivanje građana u EP,

• određivanje konkurencijom najboljih predstavnika EP,

• učešće na lokalnim, pokrajinskim i parlamentarnim izborima,

• preuzimanje vlasti i istorijske odgovornosti i obaveze,

KO?

SVI koji prihvate program i moralne principe EP

AKCIJA !
EKONOMSKI POKRET
Branko Dragaš

SHARE