Početna Sadržaj Privatizacija Proglas UMA Srbije – 15 zahteva

Proglas UMA Srbije – 15 zahteva

767
0
SHARE

Udruženje manjinskih akcionara Srbije koje zastupa 115.000. akcionara, na Treæoj konferenciji svih udruženja manjinskih akcionara u Srbiji, donelo je Odluku da se obrati svim državnim organima, medijima i graðanima Srbije sa sledeæim zahtevima:

1. ZAUSTAVITI rasprodaju državne i društvene imovine,

2. OBUSTAVITI dosadašnji Zakon o privatizaciji,

3. ODRŽATI JAVNU RASPRAVU o konceptu privredne reforme i naèinu privatizacije preostale državne i društvene imovine,

4. NOVI ZAKON O PRIVATIZACIJI doneti u roku od 60 dana,

5. ZAKON O REVIZIJI PRIVATIZACIJE doneti u roku od 30 dana,

6. OSNOVATI DRŽAVNU AGENCIJU ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE u roku od 30 dana,

7. ZAKON O REVIZIJI STEÈAJA doneti u roku od 30 dana,

8. ZAKON O REVIZIJI RESTRUKTURIRANjA doneti u roku od 30 dana,

9. IZVRŠITI PRIVATIZACIJU JAVNIH PREDUZEÆApo modelu:

70% – trajno državni kapital (alternativa: 51% državni kapital i 19% strateški partner)
• 15% – radnici i penzioneri
• 15% – Privatizacioni registar

10. IZVRŠITI PRIVATIZACIJU POLjOPRIVREDNIH DOBARApo konceptu:

70% – trajno državni kapital (alternativa: 51% državni kapital i 19% strateški partner)
• 15% – radnici i penzioneri
• 15% – Privatizacioni registar

11. UPISATI AKCIJE VOJNIM AKCIONARIMA na vojnu imovinu koja je predmet prodaje,

12. IZVRŠITI NOVU PROCENU KAPITALA za sva preduzeæa koja su bila u privatizaciji ili koja tek idu u privatizaciju,

13. IZVRŠITI UPIS AKCIJA ODMAH ZA SVE GRAÐANE SRBIJE,

14. ZAKON O ZAŠTITI INTERESA MALIH AKCIONARA,

15. ZAKON O DENACIONALIZACIJI.

UM CARUJE – SNAGA AKCIJE!

UMA Srbije
Branko Dragaš

Predsednik UMA
Marko Perunièiæ

SHARE