Početna Sadržaj Tekstovi i kolumne Profiteri tranzicije

Profiteri tranzicije

621
0
SHARE

Veæ sam pisao da su struènjaci Svetske banke, posle detaljnog analiziranja desetogodišnjeg perioda tranzicije u zemljama istoène Evrope, došli do zakljuèka da oni koji sprovode reforme postaju profiteri tranzicije, i da, posle svega, zaustavljaju procese demokratizacije i izgradnje graðanskih institucija. Ko su onda naši profiteri reformi? Posle godinu i po dana nesprovoðenja reformi, mislim da se danas mnogo jasnije vidi prava namera samohvalisavih reformatora. Ako su na samom poèetku mnogi struènjaci, uplašeni da se prošla vlast ne vrati, oèajnièki branili pogrešan pravac kretanja reformi, onda se danas više ne može sakriti da su reformatori potpuno zalutali i da njihove reforme ne daju rezultate. Da li treba da èekamo narednu deceniju da bi od struènjaka Svetske banke saznali da su nas upropastili profiteri reformi?

Evo, na samom poèetku tranzicije, pišem i opominjem da su profiteri reformi danas meðu nama, da se ubrzano bogate i da grade društvo koje æe biti po njihovoj meri. U èemu je od samog poèetka bilo koncepcijsko neslaganje izmeðu reformatora i mene. Glavno neslaganje bilo je u poimanju društva koje bi trebalo da izgradimo. Reformatori nastoje da od Srbije stvore latinoamerièko društvo u kome æe tri odsto novobogataša iz despotskog režima, kriminalnih tipova i moralnih nakaza, zadržati deo svog opljaèkanog kapitala i poslova, dok æe drugi deo biti ustupljen, otprilike tri odsto društva, malograðanima u novoj vlasti koji æe im pružiti državnu zaštitu. Oko 14 odsto manje bogatih i manje uticajnih biæe sateliti skorojeviæke elite koju æe podržavati èinovnici iz meðunarodnih finansijskih institucija, prezadovoljni što se sprovode njihovi neuspešni neoliberalni opiti. Najveæi broj graðana Srbije, njih 80 odsto, živeæe na egzistencijalnom minimumu kao polukolonijalni robovi koji æe svake izborne godine dobrovoljno birati namesnike da upravljaju njima. Sve nacionalne, duhovne, kulturne i liène vrednosti i razlièitosti biæe uništene od strane Multinacionalne Nemani, dok æe potrošaèi konzumirati medijsku sliku sveta koju im servira Administracija Imperije u rastrojstvu.

Želite li, dame i gospodo, da živite u takvoj Srbiji?

Drugi koncept, koga iznosim pred srpsku javnost, znaèajno se razlikuje od gore pomenutog. Umesto nametnute, ustolièene i korumpirane kvazi elite, okosnica srpskog društva, oko 75 odsto graðana, èinili bi srednju klasu iz koje bi se regrutovala prava nacionalna, graðanska i demokratska elita. Srednja klasa bi omoguæila ubrzan preporod države i naroda, ublažila bi socijalne tenzije i stvorila bogatu i pravednu zajednicu. U takvom društvu iskorenilo bi se potpuno siromaštvo, ne bi bilo organizovanog kriminala i više brige bi se posveæivalo onima koji nisu sposobni ili su onemoguæeni da posluju na slobodnom tržištu. Naravno, i to posebno istièem, sposobne, preduzimljive, hrabre i energiène, niko ne bi sputavao da se iskažu, da postanu naša elita i da nas sve vuku napred. Trajno bi bio otvoren konkurs da najsposobniji i najvredniji zauzmu kljuèna mesta u državi i da svojim znanjem i radom ostvaruju što veæi društveni proizvod za sve. Tako bi umesto pohlepnih politièara, napokon na vlasti bili mudri i odgovorni državnici.

Ukoliko pobedi prvi kocept, Srbija æe biti stalno u socijalnim revolucijama, menjaæe se politièka oligarhija na vlasti, ali æe graðani živeti bedno, jer je koncept pogrešan. Ukoliko danas skupimo svi zajedno snage da se izborimo za vladavinu prava i uspostavimo graðanske institucije, onda æe naši potomci biti ponosni na svoje pretke koji su imali viziju i strategiju kako da saèuvaju državu i narod.

Zbog toga je danas presudno važno da pokažemo – ko su profiteri reformi.

Znate li ih možda vi? Budite iskreni. Nemojte se plašiti. Pomoæiæu vam da prepoznate neke važnije profitere tranzicije: bivši opozicionari iz oèaja, saradnici tajnih službi u vlasti, meðunarodni eksperti bez rezultata, ministri bez iskustva, veèiti asistenti, ljubitelji donacija i nestalih deviznih èekova, nevladine organizacije u vladi, eksperti za tenderske malverzacije, vitezovi srpske privrede, neoliberali na budžetu, pripravnici na državnim funkcijama, ratni i antiratni profiteri na slobodi, kumovi naftne, strujne, putne i duvanske nabavke, bankari èuvari zaplenjene droge, insajderi burazerske privatizacije…

Nastavite dalje sami.

Beograd, 21.05.2002.

SHARE