Početna Sadržaj Privatizacija Privatizacija preduzeæa ojadila zaposlene

Privatizacija preduzeæa ojadila zaposlene

867
0
SHARE

Bahati vlasnici ne dreše kesu

ALIBUNAR: Na poslednjim sednicama Skupštine opštine Alibunar èule su se kritike èelnika ove opštine pa i odbornika, o mnoštvu problema nakon privatizacije društvenih preduzeæa u ovom kraju. Lepo sroèeni socijalni i drugi programi predoèeni Agenciji za privatizaciju prilikom kupovine preduzeæa, sada se èine samo kao mrtvo slovo na papiru.

Primedbe se odnose na otežan položaj radnika, koje se ogledaju u drastiènom smanjenju i neredovnoj isplati zarada, radno vreme je duže od zakonom utvrðenog osmoèasovnog radnog dana, radi se i subotom i nedeljom uz minimalnu ili nikakvu zaradu. O tome ne sme ni da se pita, a ako se nešto prigovori sledi odgovor da je „radna knjižica na raspolaganju , pa traži bolje.” Javna je tajna da u veæini preduzeæa plate, umesto preko tekuæeg raèuna, idu uz koverte i upozorenje da o visini plate nema komentara, da je to tajna, inaèe sledi otkaz i da se tako radi na Zapadu.

O svim ovim marifetlucima novih vlasnika preduzeæa ni opštinski funkcioneri nemaju lepih reèi. Predsednik Skupštine opštine Pavel Stanjo kaže da je veæina društvenih preduzeæa veæ privatizovana, ostalo je još nekoliko koja nisu pod kapom vlasnika, a do kraja godine biæe i ove firme privatizovane.

– Nakon privatizacije pojavili su se problemi na šta radnici svakodnevno upozoravaju – predoèava Stanjo. – Ne plaæaju se doprinosi, mesni samodoprinos, iako se od zarada redovno odbija. Zna se da sve mesne zajednice opstaju i rade ukoliko ima novca iz samodoprinosa,a kad ga nema nastaju teškoæe.Ovde pre svega mislim na klanicu «Banat» u Banatskom Karlovcu i Kompaniju «Agroživ», koja je kupila svu zemlju u opštini, a ništa se od obaveza ne plaæa. Na jednoj od sednica SO doneli smo odluku da uputimo inicijativu nadležnim organima u pokrajini i republici, kako bi se privatni vlasnici preduzeæa naterali da svoje obaveze prema opštini i radnicima zakonski izmiruju. Za sada nikakvog odgovora nije bilo, kad to dobijemo preduzeæemo nove mere – dodaje Stanjo.

I poslanik u Skupštini Vojvodine Dušan Popoviæ misli da su privatnici prevršili meru u nezakonitim rabotama.

– Mnogo radnika ne prima zarade kako bi to trebalo da bude -istièe Popoviæ. – Ne uplaæuju im se doprinosi za zdravstveno i penziono osiguranje, plate im se èesto isplaæuju u bonovima, ispod kriterijuma i ispod zagarantovanog iznosa. Veliki privatnici, koji su otkupili poljoprivredna preduzeæa, do sada se nisu pokazali kako treba, ne unapreðuju život radnika koji kod njih rade.

Zna se da u nekim firmama radnici primaju šest do osam hiljada dinara meseèno i to im se daje u kovertama na kojima piše da ne smeju nikome da saopšte kolika im je zarada, kako ne bi dobili otkaz. Zastrašivanje radnika i voðenje duplog knjigovodstva je posao za inspekciju. Porez na dodatnu vrednost je borba protiv sive ekonomije i obaveza je poslodavaca da zarade isplaæuju preko tekuæih raèuna, a ne u proizvodima firmi, kako se skoro svuda radi.

Ni dinar u opštinsku kasu Našu opštinu muèi i to što Agencija za privatizaciju za prošlu godinu duguje opštini Alibunar oko 5,5 miliona dinara, jer ni dinara od privatizacije nije uplaæeno u opštinsku kasu – naglasio je Popoviæ

R. Jovanoviæ
Dnevnik Jun 11, 2005

SHARE