Početna Biznis Investitorski rečnik Prioritetne akcije

Prioritetne akcije

2487
0

Prioritetne (povlaštene) akcije su akcije bez prava glasa u skupštini akcionara, ali imaju prioritet prilikom isplata dividendi. Preduzeća prioritetne akcije obično emituju kada žele da pribave dodatna sredstva za finansiranje, a da pri tome novi vlasnici akcija nisu u mogućnosti da učestvuju u donošenju odluka. Razlikujemo:
Kumulativne daju pravo na komuliranje neisplaćenih dividendi i prioritet u isplati ovih dividendi u odnosu na dividende koje pripadaju imaocima običnih akcija.
Participativne pored utvrđene prioritetne dividende, daju pravo i na isplatu dividende koja pripada vlasnicima običnih akcija.
Participativno-kumulativne daju prava koja sadrže komulativne i participativne akcije.