Početna Sadržaj Privatizacija Prihod od privatizacije u prošle dve godine 570 miliona evra

Prihod od privatizacije u prošle dve godine 570 miliona evra

841
0

Pomoænik ministra privrede Srbije Slavomir Vuletiæ izjavio je da je tokom 2004. i 2005. godine privatizovano 497 srpskih preduzeæa za ukupno 570 miliona evra, uz preuzetu obavezu investiranja 240 miliona evra.

On je na Medjunarodnoj berzi banja u Vrnjaèkoj Banji ocenio da je prva faza privatizacije u Srbiji, iako relativno dobra za kvalitetna preduzeæa koja su našla strateške partnere, bila nepotpuna i obeležena neefikasnim menadžmentom koji je radio u sopstvenom interesu. Vuletiæ je naveo da je drugi korak privatizacije doveo do prodaje najboljih srpskih preduzeæa, koja su tek tada oslobodjena dugova i krenula putem privrednog rasta. On je istakao da je mart iduæe godine rok za završetak privatizacije društvenog sektora u Srbiji.

RTS Utorak, Maj 23, 2006