Početna Sadržaj Reagovanja PREPORUKA

PREPORUKA

1402
0

Citiram odluku Vlade Republike Srbije.

Na sednici 11. decembra 2014. godine Vlada je pod ”05 Broj: 40-15095/2014-1” prihvatila ”Nacrt sporazuma o otpustu duga između Akcionarskog društva Aerodrom Nikola Tesla, Beograd i Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj Air Serbia, Beograd”.
U članu 2. odluke, Vlada ”preporučuje Akcionarskom društvu Aerodrom Nikola Tesla, Beograd da otpusti dug Akcionarskom društvu za vazdušni saobraćaj Air Serbia, Beograd u iznosu od RSD 1.517.334.583,42 odnosno USD 17.609.572,54 po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan fakturisanja za usluge pružene navedenom društvu u periodu od 1. januara 2014. godine do 30. septembra 2014. godine”
Preporuka?
Vlada Srbije preporučuje kompaniji da otpiše dugove drugoj kompaniji.
Svašta!
Kakave su ovo gluposti?!?

Zamislite da kompanija preporuči Aci Dramoseru da podnese ostavku, jer je diletant.
Zašto bi kompanija otpisivala 17,6 miliona dolara svojih prihoda?
Koji je ekonomski interes kompanije da se tako suicidno ponaša?
Zašto bi to kompanija radila u krizi?

Zašto bi to kompanija radila mešovitoj kompaniji, gde je 49% vlasništvo stranac?
Da li ostale kompanije treba da traže od Vlade otpis dugova?
Da li ostali strani suvlasnici domaćih kompanija treba da traže otpis potraživanja?
Kako funkcioniše tržište u kome Vlada se meša u poslovanje kompanija?

Odluka Ace Dramosera da otpiše dugove AIR SERBIA u tako veliko iznosu od 17, 6 miliona dolara je dokaz da ta velika marketinška uzdanica nove vlasti ne radi dobro i da je to promašena investicija. Odnosno, velika prevara.

Aca Dramoser je prevarant.
Ujedinimo se u rušenju prevaranta i njegove izdajničke vlasti.

Beograd, 24.01.2015