Početna Sadržaj Izdvajamo PREDLOZI

PREDLOZI

1028
0

PREDLOZI

piše : IVAN

Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije (RKS NBS)je osnovna kamatna 
stopa za sve kredite u dinarima i što je veća RKS, to su veće kamate na 
dinarske kredite, kako za privredu, tako i za stanovništvo. RKS NBS iznosi 
neverovatnih 9,5% (a bila je još veća) i to je jedna od najvećih osnovnih 
kamata centralnih banaka u svetu. Na ovom sajtu se mogu uporediti RKS NBS 
i glavne kamate drugih centralnih banaka u svetu i može se videti 
drastična razlika u visini RKS.

http://www.cbrates.com/

 

Uzeću za primer samo glavnu kamatu Evropske centralne banke koja iznosi 
samo 1% a druge svetske kamate su još manje. Kao što vidite naša RKS je u 
rangu RKS najnerazvijenijih afričkih i svetskih država. Svuda u svetu 
centralne banke usled krize obaraju RKS a samo „naša“ NBS je podiže i drži 
na tako nenormalno visokom nivou.

Predlažem da nova vlast i novi guverner koji neće raditi za interese MMF-a 
smanje RKS na raspon od 0,5 do 1%. Ovo je bitno iz 2 razloga, prvo zato 
što bi dinarski krediti za građane sa niskom RKS bili mnogo jeftiniji nego 
što su sada a drugo, manja RKS bi stimulisala povoljno kreditiranje 
privrede i izazvala rast privredne aktivnosti i povećanje BDP-a Srbije.

Drugi veliki problem u Srbiji je visina akcize na naftne derivate. Naime, 
akciza na naftne derivate je glavni generator inflacije u Srbiji i glavni 
uzročnik svih mogućih poskupljenja zato što kad poskupi gorivo, to izaziva 
lančanu reakciju i poskupljuje i sve drugo. Iz ovog teksta se može videti 
da je akciza na benzin u Srbiji najveća na Balkanu a verovatno i šire:

http://auto.blog.rs/blog/auto/vesti/2011/06/07/akcize-na-gorivo-u-srbiji-medju-najvecim-u-evropi-drzava-nam-uzima-pola-rezervoara

Na ovoj slici se može videti da Srbija ima veću akcizu na gorivo i od 
nekih razvijenih evropskih zemalja kao što su Austrija i Španija:

http://auto.blog.rs/gallery/108/cene%20gorivo.jpg

Ova lopovska Vlada ima jednu suludu politiku da na početku svake godine 
akcizu na naftne derivate usklađuje sa inflacijom i non-stop je povećava a 
znamo dobro da je upravo ta akciza glavni krivac za ubrzanu inflaciju i 
sve veće cene u Srbiju. Zbog takve politike vlasti smo došli u situaciju 
da nam je akciza na naftne derivate nenormalno velika i čak veća od 
proizvođačke cene benzina i da ona zauzima glavni deo u strukturi cene 
goriva. Problem je u tome što je gorivo u Srbiji nenormalno skupo i kad 
god se zbog tih akciza ili drugih odluka lopovske Vlade, povećavaju cene 
goriva i struje, povećavaju se i sve druge cene u Srbiji i srozava se 
ionako nizak standard naroda.

Rešenje je u tome da se ova akciza drastično smanji i da bude u rangu 
najmanjih akciza u regionu a ne najvećih. Na taj način bi se smanjile cene 
goriva u Srbiji koje su nermalno visoke i smanjio bi se pritisak na sve 
druge cene. Uostalom, svaka normalna država u svetu prilikom povećanja 
cena nafte na svetskom tržištu smanjuje akcizu i poreze na gorivo upravo 
zbog toga da bi zaštitila svoje stanovništvo od naglog skoka cene goriva a 
samo naša država non-stop povećava tu akcizu. Dalje, u cilju smanjenja 
državnih troškova u sve službene automobile treba ugraditi plin gde je to 
moguće a gde nije, takve automobile prodati. U cilju smanjivanja potrošnje 
kod države i stanovništva treba se maksimalno preorijentisati na 
obnovljive izvore energije (OIE) kao što su biodizel i ostala biogoriva 
čijim sirovinama je Srbija bogata kao i na pogone na električnu i solarnu 
energiju. Država treba da finansira naučno-istraživačke delatnosti u cilju 
pronalaska i omasovljavanja novih i jeftinijih izvora energije i takve 
izvore energije treba masovno promovisati na nacionalnim medijima.

Što se tiče struje, svedoci smo da poslednjih godina struja non-stop 
poskupljuje a sa strujom sve živo a ovim lopovima na vlasti ni to nije 
dovoljno pa bi hteli još da dižu cene. Srbija treba značajno da se posveti 
obnovljivim izvorima energije i svojim ogromnim potencijalima koje ima u 
toj oblasti posebno kad su biomasa i solarna energija u pitanju. Slična 
stvar je i sa geotermalnom energijom, naime region Vranja je veoma bogat 
ovom energijom a ima dosta neiskorišćenih izvora i u Vojvodini i u Srbiji 
uopšte. Od svih izvora tople, termalne vode u Srbiji je za razvoj banja 
iskorišćeno samo 3% dok ostatak odlazi u nepovrat i u kanalizaciju i to je 
ogroman neiskorišćeni prirodni potencijal Srbije koji bi neka nova Vlada 
trebalo da stavi u funkciju ekonomskog razvoja i jačanja zemlje. Sve ove 
OIE i prirodne potencijale Srbije treba iskoristiti za proizvodnju struje, 
tj. mini-elektrane, goriva i otvaranje novih banja. U tom cilju država 
treba više da subvencioniše i stimuliše sve proizvođače i distributere 
obnovljivih izvora energije.

S tim u vezi, postoji problem rasipanja ogromne količine energije u 
privredi i domaćinstvima u Srbiji, i zato predlažem da se hitno osnoje 
Fond za energetsku efikasnost i iz tog fonda ne samo da treba veoma 
jeftinim  kreditima subvencionisati zamenu spoljašnje stolarije i ugradnju 
izolacije na kućama nego bi trebalo dosta brinuti o energetskoj 
efikasnosti prilikom novogradnje. 3 beogradska uspešnna inženjera su ušla 
među prvih 10 u celoj Evropi na konkursu „Lažarža“ koji se odnosio na 
ekološku i energetski efikasnu izgradnju. Uz to, ova izgradnja je mnogo 
jeftinija od klasične i zato bih zamolio sve čitaoce ovog sajta da 
pročitaju ovaj tekst:

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/228532/Beogradjani-su-evropski-vrh-u-ekoloskoj-gradnji

Baš zato bi država iz svojih razvojnih fondova trebalo maksimalno da 
subvencioniše i stimuliše masovnu izgradnju kuća, domaćinstava, stambenih 
zgrada i privrednih i fabričkih hala na ovaj način. I ne samo to već i ovo:

http: //www.veljkomilkovic.com/EkoKuca2.htm

a sve u cilju dugoročne energetske efikasnosti i uštede.

Sledeći veliki problem u Srbiji je takozvana negativna selekcija. Naime, 
sa ovom lošom praksom su počeli još komunisti kada su tražili da direktori 
državnih i društvenih preduzeća moraju da budu članovi Komunističke 
partije a ovu veoma lošu praksu su kasnije samo preuzeli i produžili 
Milošević, SPS i DOS. Ta praksa je loša iz više razloga, prvo zato što se 
na rukovodeća mesta u firmama postavljaju politički podobni partijski a ne 
stručni ljudi i oni kasnije nastavljaju istu praksu sa primanjem 
nestručnih radnika članova partije i plus što takvi ljudi kada pljačkaju 
državna preduzeća i resurse Srbije oni obavezno jedan deo novca daju za 
partiju tako da su sve partije na vlasti pokrovitelji masovnog plačkanja 
javnih preduzeća i primanja radnika članova tih partija kao i rodbine 
funkcionera.

Ovu lošu praksu odmah po dolasku nove Vlade treba ukinuti i zakonom 
zabraniti da direktori JP u Srbiji i članovi njihovih upravnih odbora budu 
članovi ili funkcioneri bilo koje stranke tj. naložiti im da, dok su na 
funkciji u nekom državnom preduzeću, moraju ili da podnesu ostavku na 
funkciju u stranci ili da zamrznu svoje članstvo u stranci za to vreme. 
Takođe bi trebalo da se donese neki zakon ili uredba po kome bi se za sve 
javne i državne funkcije tj. sva direktorska mesta u državnim firmama 
morao raspisati JAVNI konkurs. Na taj način bi se izbegla partijska podela 
javnih preduzeća, zloupotrebe i korupcija a znamo svi da riba smrdi od 
glave.

Ovo treba da se odnosi i na rukovodeće strukture u sportskim klubovima, 
društvima i savezima. Zakonom bi trebalo zabraniti političarima da se 
kandiduju i imenuju na sportske funkcije. Ta mesta treba da zauzimaju 
bivši uspešni sportisti a nikako političari i stranački funkcioneri.