Početna Sadržaj Osvetljenja PREDLOG

PREDLOG

861
0

DRAGAŠ PREDLAŽE GRČKOJ
petak, 27 maj 2011

    PROGLASITE BANKROT!

Proglašavanje bankrotstva države podrazumeva sledeće mere :

• Uvođenje privremenih mera u državnu upravu na godinu dana,
• Uvođenje privremenih mera u privredu na godinu dana,
• Priznavanje svih stranih dugova ,
• Reprogram dugova sa realnim tržišnim kamatama,
• Uvođenje drahme,
• Ostavljanje evra kao paralelne valute,
• Smanjivanje svih poreza za privredu,
• Uvođenje ekstra poreza za luksuznu potrošnju,
• Ušteda javnih rashoda do 50%,
• Uvođenje prosečnih plata iz privrede za sve u državnim službana  na godinu dana,
• Kompjuterizacija državne uprave i administracije,
• Finansiranje izvoza iz primarne emisije u drahmama,
• Finansiranje supstitucije iz primarne emisije u darhmama,
• Oslobađanje poreza na pet godina svih novih proizvodnih investicija,
• Stvaranje off-shore zone
• Edukacija mladih za novo doba,
• Edukacija čitave nacije

Ukoliko Grčka ne sprovede ove mere, poverioci će postati vlasnici Grčke.

Gračka će se ponovo vratiti u robovlasničko društvo,jer će sva imovina

biti u vlasništvu Familije.upravljači će biti lokalni političari, a narod će biti roblje.

SLOBODA SE DANAS BRANI U GRČKOJ!

Branko  Dragaš