Početna Sadržaj Tekstovi i kolumne Potrošaèka torba

Potrošaèka torba

666
0
SHARE

Reformatori nas ubeðuju da živimo bolje. To njihova stastistika pokazuje. Navodno, èuvena potrošaèka korpa se danas može obezbediti za 1,3 proseène plate. Ranije su trebale 2,4 proseène plate. Zakljuèak, ne treba ništa menjati. Srbija je na pravom putu! Sa nama nema neizvesnosti!

Da li stvarno živite bolje? Šta kaže vaša statistika? Pogledajmo jednu proseènu srpsku porodicu: otac, majka, kæerka 7 godina i sin do 1 godine, koji stanuju u svom stanu od 60m? i gde oba roditelja rade.

Uzmimo da je za dnevnu ishranu potrebno: 1 kg hleba, 1 l mleka, 200 gr sira, 1 l jogurta, 125 gr butera, 300 gr ulja, 100 gr šeæera, 4 kom jaja, 300 gr parizera, 600 gr svinjskog mesa, 200 gr crnog luka, 1 kg jabuke, kesica supe i 1 kg kupusa.

Ako uzmemo najmanje cene za ove proizvode dobijamo da dnevno treba 526 dinara za osnovnu ishranu. Meseèni izdatak penje se na 15.780 dina.

Meðutim, tu se ne završavaju izdaci kako to žele da prikažu statistièari. Posmatrana porodica plaæa stan 1.500 din, struju 1.500 din i telefon 500 meseèno. Za dete od godinu dana potrebne su: pelene, bebelak, pavloviæeva mast, mleko za telo, kupka, sapun, vlažne maramice i hrana za decu, što èini meseèno 4.820 dinara. Ako za obdanište treba 1.800 din, a za dnevni boravak 1.200 din, i ako su meseèni izdaci za školsko dete proseèno 1.800 dinara, godišnji izdaci za školski pribor, knjige, ranac, ekskurzije, pozorište, bioskope i redovno prikupljanje para za pomoæ osiromašenom školstvu, onda je to ukupno novih 4.800 din.

Godišnji izdaci za decu: cipelice, farmerke, duks, bodi majice, èarape, hulahopke, jakne, patike, trenerke i košulje iznose 39.000 din ili meseèno 3.250 din.

Naravno, ukoliko sve to kupujete na rasprodaji ili pijacama. Kad ste decu nekako obezbedili, što vam je bilo i najvažnije, pokušaæete malo i sebe da uredite. I tu nastaje prava poteškoæa za veæinu žena. One nemaju velikog izbora. Zapravo, ulièna ponuda, na koju jedino mogu da raèunaju, svuda je ista. O èuvenim markama mogu samo da sanjaju dok gledaju na pinkovizijama raskošnu banalnost novokompanovanih pompadurki. Ako hoæe uredno da izgledaju moraju izdvojiti za: šampon, regenerator, sapun, pastu za zube, dezodorans, kremu za lice, lak za nokte, uloške, èarape, puder, frizera, karmine, gel za tuširanje i druge sitnice koje zbirno iznose 3.880 dinara meseèno. Novu odeæu i obuæu neæemo raèunati jer to veæ godinama ne mogu da priušte.

Što se tièe muškaraca, njihovi meseèni izdaci: sapun, šampon, pasta za zube, pena za brijanje, losion, dezodorans, brijaèi i druge sitnice iznose 1.280 dinara. Ni oni odeæu i obuæu godinama ne menjaju i tako štede.

Dodajmo da porodica meseèno troši deterdžent i drugih omekšivaèa za 1.000 din.

Toliko o nekim osnovnim troškovima. Iskljuèiæemo iz analize stvari koje danas za veæinu porodica predstavljaju luksuz: benzin, održavanje kola, novine, letovanje, zimovanje, roðendani, slave, imendani, odlazak u goste i na svadbe i krštenja. To neæemo raèunati jer se podrazumeva da se za te izdatke morate nekako snaæi. Uostalom, za to i postoje bake i deke. Što reèe jedan simpatièan penzioner, ja sam po profesiji– deda!

Ako saberemo sve ove iznose dobiæemo meseèni trošak od 38.010 dinara. Proseèna plata u Srbiji je 7.700 din i pošto oba roditelja rade to je meseèni prihod od 15.400 dinara. Proseèni meseèni trošak može da se pokrije sa 4,936 proseènih meseènih plata ili sa 2,468 proseènih porodiènih primanja. Neæemo u meseène troèkove raèunati ni odlazak kod doktora, stomatologa i kupovinu lekova.

Iskren da budem, strah me je da i te troškove ukljuèim u našu analizu. Neka nam svima Bog da dobro zdravlje i zdrave zube.

Nažalost, statistika pokazuje da se rapidno poveæava broj bolesnih i krezubih. Koliko košta život u Srbiji? Gde je kraj našem propadanju i siromaštvu? Hoæemo li napokon dobiti odgovorne i sposobne državnike? Hoæe li politièari prestati da nas lažu? Koga još interesuju njihove svaðe? Graðani Srbije traže bolji život! Potrebni su nam sposobni ljudi koji æe stvoriti nove vrednosti proizvodnjom. Demagoške laži o uspehu reforme neæe pomoæi siromašnima. Nema te marketinške kampanje, gospodo reformatori, koje mogu da ubede 74 odsto graðana Srbije, koji žive na 2 $ dnevno, da im se životni standard poboljšao. Nema te potrošaèke korpe u koju mogu stati narasli troškovi života. Torba treba! Velika putnièka torba da bi minimalno stalo ono što nam treba – da živimo kao sav ostali svet!

Kome na kraju graðani da veruju? Poslušajmo savet naše pametne sugraðanke – kad stanem na novèanik hoæu više da vidim.

Probajte!

Beograd, 29.03.2002. god.

SHARE