Početna Sadržaj Reagovanja PORODICA

PORODICA

1015
0
SHARE

PORODICA

piše : Branko Dragaš

Civilizacija se nalazi na prekretnici. Pogrešan izbor kretanja civilizacije dovela nas je do potpunog rasčovečenja društva i programirane robotizacije zajednice. Čovekova priroda nije se razvijala tom brzinom kako se razvijao naučno-tehnički progres i mi danas imamo probljenog, frustriranog,izmanipulisanog i opljačkanog čoveka koji se bori da sačuva svoju izgubljenu dušu. Čitava planeta je ugrožena, jer šizofreni upravljači sveta, Familija, koji su dobili, prvi put u istoriji čovečanstva, zahvaljujući globalnim internet vezama, mogućnost da nas porob i zatvore  u globalno selo, smatarju da je jedna milijarda ljudi sasvim dovoljna za život na zemlji i da sve ostale ljude treba pobiti.

 

Istina je sasvim obrnuta. Sedam milijardi ljudi na planeti, kada bi se tako rasporedili da svako ima kuću i okućnicu od 14 ari za proizvodnju sopstvene hrane, što je sasvim dovoljno da savremena porodica sama preživi, mogli bi ugodno da se smeste samo na jednom kontinentu – Australiji. To, dakle, znači da ima sasvim dovoljno mesta na planeti za udoban i ugodan život svih porodica, ali da demonski upravljači sveta, ludaci koji se poigravaju sa sudbinom čovečanstva iz puke dosade i obesti, bolesni umovi koji u sebi nemaju ništa ljudsko, reptili u čovečijem telu, nameravaju da eksperimentišu sa našim strpljem i našim mogućnostima.

 

Kada govorimo o savremenoj porodici, mislim da je  presudno važno da znamo kako je ustrojena savremena civilizacija, jer ako to ne znamo ili ako zatvaramo oči pred stvarnim stanjem stvari, onda postoji opasnost da upadnemo u zablude  i da, lutajući i gubeći dragoceno vreme, ništa ne uradimo na spasu čovečansva. A spas čovečanstva može da može da uspe samo ako spasimo porodicu, koja je jedino utočište za izgubljene i razočarane duše.

 

Ako smo ovo razumeli, onda možemo da shvatimo zašto danas Veliki Brat radi na uništavanju nacije , države i porodice. Osnovna namera totalitarnog sistema je da potpuno uništi sva utočišta uplašenog čoveka od nasrtaja komercijalne civilizacije. Nacionalni identitet, nezavisna , sopstvena država i zdrava porodica su ostrva spasa od najezde potrošačkog varvarizma multinacionalnih kompanija, koji hoće da koloniziraju ljudsku dušu i hoće da čoveka učine ovisnim i vezanim za robno-novčane transakcije. Šoping molovi su postali hramovi ljudske gluposti gde idu da se mole lobotomirani robovi, osuđeni na gubitak svake osobenosti i čovečnosti. Holivudska kičerica i ideologija instant življenja na kredit, bankari su  samo tamničari duše prezaduženoga potrošača, banalizuju čoveka i svode ga na stupidnog konzumenta, koji guta sve što mu se ponudi halapljivo i proždrljivo, sebično uzimajući sve samo za sebe i nemajući nikakvog osećaja za druge ljude i za zajednicu.

 

To je okvir u kome mi danas živimo. Iz dana u dan se pogoršava stanje pacijenta, koji postaje sve nezadovoljniji, sve nervozniji, sve zavisniji i sve bolesniji. Gutajući sve više produkata potrošačke civilizacije, konzument postaje nesrećniji i otuđeniji. Pati i boluje, ne shvatajući šta se dešava sa njim i njegovim životom. Narkotizovana zavisnost od kupovine roba, neprekidnog korišćenja interneta i blebetanja na mobilnom telefonu, samo pogoršavaju dijagnozu bolesti savremenog čoveka. Sumanuto gutanje lekova, televizijskih serija, sportskih prenosa ili fast foods obroka ne mogu rešiti nijedan nagomilani problem praznog čoveka. Njegova praznina je biblijska.Njegovo stanje se samo progresivno pogoršava i on se potpuno izgubio u moru besmislenih informacija kojim ga dnevno bombarduje Veliki Brat.

 

Srbija ima dva problema. Civilizacijski problem porobljenog čovečanstva i svoj vlastiti problem, što smo postali protektorat neokolonijalnih osvajača, čija je podla namera da kazne i unište Srbe i Srbiju, da više nikada ne budemo remetilački faktor na Balkanu. Srpski politički ološ radi prema uputstvima Velikog Brata i ispunjavaju sve njihove naloge za uništavanje Srbije, tako da se danas naša nacija i država nalaze u programiranom haosu i nikad u drevnoj našoj srpskoj istoriji, koja traje 7.522 godine, nije nilo teže Srbima, jer smo okupirani iznutra.

 

Pored urušavanja države , nacije i svih nacionalnih institucija danas je na delu potpuno razaranje porodice u Srbiji. Ekonomski slom doveo je do endemskog siromaštva u Srbiji, siromaštva koje je izrodilo socijalni kriminal najgore vrste i taj socijalni kriminal je najprisutniji u srpskoj porodici. Nikada se nije dogodilo u našem genetskom kodu da sestra ubija brata, da majka ubija sina, da se vrše rodoskrvnuća u srpskoj  porodici, što je, nažalost, postala uobičajna pojava u savremenom društvu Srbije. Porodice su potpuno razorene, nezaposlenost je milionska, preko 52% mladih ljudi do 30 godina nema posao, više od polovine onih koji imaju posao rade za bedne plate i ne mogu da prežive, pink ideologija veliča kič i prostakluk, idoli mladim ljudima su silikonske pevaljke, estradne prostitutke, kriminalci, tajkuni, politički ološ i svi oni koji su u službi uništavanja našeg nacionalnog identiteta i opšte debilizacije i kretenizacije društva.

 

Moramo da priznamo, da su uspeli u tome . Glavni krivci za to su srpska intelektualna kvazielita, koja je sagnula glavu pred tim zlom i ne želi da se bori za očuvanje nacionalnih interesa ili se potpuno priklonila i služi okupatorima ljudskih duša da sprovedu svoj pakleni plan. Čestita manjina intelektualne elite se ne predaju i oni mogu biti ključna snaga u projktu spasa Srbije i duhovnom preobražaju Srba. Mislim da sa tom izabranom manjinom možemo mnogo da uradimo, ukoliko se povežemo i sa našim ljudima iz rasejanja.

 

Ostali krivci su Srpska Pravoslavna Crkva , SANU i Univerzitet koji nisu dorasli istorijskom trenutku i svojoj ulozi u spasu Srbije i srpske nacije.

 

Nemamo prostora i vremena da nabrajamo sve anomalije današnje srpske porodice, jer se svakodnevno umnožava i uvećava zlo koje je napalo porodicu, pa ću napisati moje konretne predloge za ozdravljenje porodice i za preobražaj društva u kome danas živimo.

 

Nema preobražaja Srbije i spasa srpske nacije ukoliko se ne promeni totalitarni sistem u kome danas živimo i promene ljudi koji vode Srbiju u provaliju. U mom političkom i ekonomskom programu postoje precizno navedene sve operativne mere koje treba preduzeti da bi se to postiglo. Ono što je presudno važno za naš zajednički uspeh u spasu Srbije i srpske porodice, to ne može da izvede jedan čovek, vođa, lider, despot, diktator, nego to mora da bude pokret iz utrobe i mozga samog naroda, pokret bez lidera i vođa, presudno važno je da na čelo države dođe elita koja radi u interesu svoje države i nacije, koja ima viziju i spremna je da se žrtvuje za ostvarivanje svojih ideja, nacionalna elita koja voli svoju državu i svoj narod. To je uslov bez koga nema uspeha u ovom jedinom nacionalnom poduhvatu.  Trebaju nam ljudi koji vole Srbiju i koji se ponose što su Srbi.

 

Kada u opštoj konkurenciji, otvorenoj i poštenoj, dobijemo takvu nacionalnu elitu, onda je mnogo lakše ostvariti naš Program za spas države, nacije i porodice.

 

Preobražaj mora da počne od vrtića, osnovne škole, srednje  i fakulteta, pa sve do radnog mesta, institucija sistema i organizacije staračkih domova. Vrlo je važno da se spreči dalje odumiranje srpske nacije i zbog toga će se pri SPC formirati fond za obnovu nataliteta, koji će direktno finansirati porodice sa većim brojem dece. Na taj način će se zanoviti život u Srbiji i omogućiće se sva finansijska pomoć, školovanje i zapošljavanje višečlanih porodica.

 

Radi očuvanja porodice u Srbiji, država će omogućiti da se iskoreni beskućništvo i prosjačenje. Pokretanjem ekonomskih reformi i stvaranjem bogatog društva, država Srbija će omogućiti svakom beskućniku da dobije socijalni smeštaj u 15 kvm, da dobije litru mleka, litru jogurta , 700 gr hleba i 150gr mesa dnevno., kao i osnovne stvari za održavanje higijena. To Srbija može da obezbedi svakom građaninu, koji se nađe u životnoj nevolji.Na taj način iskoreniće se u Srbiji glad i beda. Sve iznad osnovnog životnog minimuma koje obezbeđuje država svakom građaninu, mora građanin da  zaradi na tržištu u zavisnosti od  sopstvene sposobnosti, umeća i zalaganja. Na taj način dobijamo potreban dinamizam u društvu koje mora da se razvija.

 

Država će ,takođe, obezbediti besplatno osnovno zdravstveno osiguranje za sve građane Srbije. Svaki građanin imaće osnovnu zdravstvenu zaštitu, ukoliko građanin želi da ima neke posebne pogodnosti, dužan je da plati te zdravstvene usluge koje traži. Ovakvim konceptom zdravstvene zaštite,  prvenstveno preventivne u Domovima zdravlja, omogućiće se zdravstvena sigurnost svakom građaninu, što će uticati na povećavanje njegove radne sposobnosti, smanjiće se troškovi za zdravstvo i dobiće se veća slobodna sredstva za lečenje od teških bolesti.

 

Bračni parovi koji ne budu mogli da imaju decu, dobiće besplatno od države sve za lečenje od steriliteta i veštačku oplodnju, jer državi je glavni prioritet da poveća natalitet svoje nacije.

 

Država će obezbediti potpuno besplatno školstvo od vrtića do fakulteta, ukoliko đaci i studenti redovno završavaju godine i organizovaće profesionalne treninge za prekvalifikacije nezaposlenih ili zaposlenih koji će u ostati bez posla u državnim upravama i preduzećima. Podizanjem znanja i praktičnih veština, stavaranjem obrazovnog sistema u funkciji društvenog razvoja, dobićemo kreativne pojedince koji će moći da se brzo prilagode zahtevima tržišta i koji neće tražiti od države socijalnu pomoć da bi opstali u životu.

 

U okviru obrazovanja posebna pažnja će se posvetiti deci u vrtićima i osnovnim školama, jer to je period kada se formira karakter deteta, pa će se novim sistemom obrazovanja veličati ljubav prema naciji, državi, prema čovečanstvu i prirodi, zajedništvo, poštenje, radne navike, štednja ifizičko obrazovanje i vaspitanje. Posebna pažnja će biti posvećena novom konceptu fizičkog vaspitanja i obrazovanja, kojim će se stvarati zdrava i fizički sposobna mlada generacije, spremna da preuzme svoju istorijku odgovornost za spas države i nacije od dalje propasti.

U vrtićima i školama će se uvesti obavezne kecelje za svu decu i učenike, kako bi se deca uniformisala i negovala pripadnost školi i izbeglo prikazivanje socijalnih razlika.

Država će organizovati letnje kampove u trajanju od mesec dana, koji će biti obavezni za svu decu, gde će dolaziti i deca iz rasejanja, radi učenja novih veština i deca će prolaziti treninge za razne životne situacije. Negovaće se srpske tradicije, učiti na jedan potpuno drugačiji način srpska povest, nacionalna kultura, nauka i  primenjivaće se duhovne vrednosti, uz etički kodeks življenja i ponašanja.

Srpski državni i nacionalni preobražaj je moguć.

Srbija ima sve potencijale za brzi ekonomski razvoj i trajan izlazak iz siromaštva. Bogato društvo nastaje pokretanjem srpske ekonomije. Bogato društvo podrazumeva bogatu porodicu i bogatog pojedinca. Bogata porodica ima dosta dece. Srbiji trebaju deca, ako hoćemo da trajemo.

 

Sve ovo što sam izneo i što možemo u praksi da sprovedemo je svetosavlje primenjeno na današnje uslove života. To je taj modernizam koji Srbiji treba. Nije svetosavlje zatvaranje u mitove i nacionalne zablude. Svetosavlje je gledanje u budućnost i nalaženje rešenja koji će nam osigurati opstanak.  Svetosavlje je očuvanje naše naionalne tradicije i kulture u globalnom svetu, koji doživljava velike promene. Naša pravoslavna civilizacija i srpska drevna baština može da pomogne savremenom svetu da pronađe izlaz iz sadašnje duhovne krize u koju je upalo čovečanstvo.

Porodica je jedino utočište izvora života.

Spašavanjem porodice spašavamo čovečanstvo.

 

Beograd, na Krstovdan 27.09.2013

NAPISANO ZA SRPSKU OMLADINU -SPOJ- INSBRUK AUSTRIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE