Početna Sadržaj Privatizacija Porazni rezultati privatizacije u Kraljevu

Porazni rezultati privatizacije u Kraljevu

679
0
SHARE

U opštini Kraljevo do sada privatizovano 18 preduzeæa. Od prodaje prazna kasa

KRALJEVO – Oèekivalo se da æe privatizacija preduzeæa doneti boljitak svima, ali od ovog niko nema vajde. Ispostavilo se, naime, da kupci nisu ni imali druge namere osim da rasprodaju kupljeno, pa su sada na mukama i radnici i lokalna samouprava. Nekoliko privatizacija veæ je poništeno jer kupci nisu ispunili ugovorena obeæanja, a više postupaka okonèana su u sudskom postupku.

Veæina zaposlenih u „Poljoprometu“, „Starom jasenu“, „Hladnjaèi“… ostala je praznih džepova, ali ništa bolje nije prošla ni lokalna samouprava. Prema važeæim zakonskim propisima, u opštinsku kasu trebalo bi da se slije pet odsto od postignute cene prilikom prodaje društvenih preduzeæa. U kraljevaèkoj opštini prodato je 18 kolektiva, ukupno za 764 miliona dinara.

– Od te sume nama pripada 38 miliona dinara. U opštinsku kasu, meðutim, do sada je stiglo svega osam miliona. Kada æe stiæi ostatak, niko sa sigurnošæu ne može reæi. Nemamo mehanizam da utièemo na kontinuitet prebacivanja novca iz republièke u našu kasu, niti moguænost ikakve kontrole – kaže Mileta Prodanoviæ, naèelnik odeljenja za finansije i privredu. Ministarstvo finansija ne obaveštava lokalce o ovim transakcijama, tako da oni ne znaju od kojih prodaja im pristiže crkavica.

– U 2003. uplaæeno nam je oko 3,5 miliona dinara, ali bez ikakvog obaveštenja od kojih je to prodaja. Ne postoji, dakle, saradnja Agencije za privatizaciju i opština iz kojih su prodate firme. Zaista bi tu saradnju trebalo popraviti, kako bismo svi imali prave informacije – kaže Prodanoviæ. Prave informacije šta æe biti s njihovim firmama nemaju ni radnici. To pitanje naroèito postavljaju zaposleni u preduzeæima koja su neuspešno privatizovana. Izuzimajuæi „Pekarstvo“, ovde gotovo da nema uspešnih. Nakon prodaja, veæina preduzeæa je potpuno propala.

– Neke privatizacije su uraðene na kriminalan naèin. Iako se, naime, znalo kakve su namere, preduzeæa su prodavana kupcima koji nisu imali nikakve garancije da æe ispuniti ugovore. Oni koji su tamo imali radna mesta sada su ni na nebu, ni na zemlji – kaže Desimir Mioniæ, naèelnik Samostalnog sindikata u Kraljevu.

M. S. Milišiæ
Glas javnosti Ponedeljak, 7. 11. 2005.

SHARE