Početna Sadržaj Biznis Ponuda lokalnoj samoupravi

Ponuda lokalnoj samoupravi

1044
0

Ponuda za izradu preseka stanja privrede u opštini, izrada procene kapitala preduzeæa i investicioni programi za pokretanje proizvodnje i poveæanje zaposlenosti u 2006. godini

„Kondel“ d.o.o. Beograd je portfolio – menadžerska kuæa koja se bavi zastupanjem stranih investicionih kompanija u Istoènoj Evropi, izradom procene vrednosti kapitala, biznis planova, investicionih programa i kriznim menadžmentom u kompanijama koje su zapale u teškoæe zbog loših poslovnih odluka.

Kompanija „Kondel“ d.o.o. je vlasništvo g. Branka Dragaša koji raspolaže mrežom struènjaka iz zemlje i sveta i koji uèestvuju u procesu restrukturiranja preduzeæa, utvrðivanju dijagnoze stanja i preduzimanju operativnih mera za ozdravljenje preduzeæa putem dokapitalizacije, privatizacije ili iznalaženjem strateškog partnera.

Na osnovu svakodnevnog obilaska preduzeæa širom Srbije i razgovora sa zaposlenima i akcionarima preduzeæa, došli smo do saznanja da je neophodno da se izradi jedinstvena strategija za pokretanje privrede na nivou opština, kako bi se, otvaranjem novih radnih mesta, rešio najveæi problem – nezaposlenost i kako bi se zaštitili interesi manjinskih akcionara u privatizovanim preduzeæima koji danas nemaju adekvatnu ni pravnu ni ekonomsku zaštitu.

Kako je dosadašnja privatizacija pokazala svu svoju promašenost, jer su preduzeæa prodata daleko ispod tržišne vrednosti kapitala, proizvodnja nije pokrenuta, otpušteno je mnogo radnika a oni koji nisu otpušteni rade za male plate i trpe velike psihološke torture od strane veæinskih vlasnika, smatramo da æe opštine, ukoliko se nešto hitno ne preduzme, imati velike socijalne probleme i da æe kulminirati nezadovoljstvo graðana zbog daljeg pada životnog standarda i porasta nezaposlenosti.

Èelni ljudi opština ne mogu ostati ravnodušni na dalje upropaštavanje preduzeæa, rast nezaposlenosti i socijalne probleme koji se sve više nagomilavaju, i zbog ovoga, uprkos èinjenici da je Vlada Republike Srbije zadužena za privredu i da lokalna samouprava nema gotovo nikakve nadležnosti nad radom privrede, mišljenja smo da odgovorni ljudi u opštini ne smeju da dozvole dalje uništavanje njihove privrede i moraju da spreèe moguæu eskalaciju socijalnog nezadovoljstva sa nesagledivim posledicama.

Zbog svega što smo izneli slobodni smo da predložimo predsednicima i èelnim ljudima opština Program preseka stanja privrede po preduzeæima, procenu kapitala preduzeæa, izradu investicionih i biznis planova, kao i celovitog programa za oživljavanje proizvodnje i poveæanje zaposlenosti.

„Kondel“ d.o.o. nudi opštinama svoje konsultantske usluge za izradu Programa pokretanja privrede i poveæanja zaposlenosti i predlažemo predsednicima opština i njihovim timovima da napravimo našu prezentaciju i da uverimo èelne ljude opština da je prava prilika da se uradi takav jedan celovit Program za privredu opštine.

Pogotovo napominjemo, da je g. Branko Dragaš veæ godinu dana menadžer opštine Trstenik i da je uveo u rad opštinske uprave niz novina i da bi to iskustvo moglo da pomogne i predsednicima ostalih opština u njihovom daljem radu.

„Kondel“ d.o.o. bi cenu svojih konsultantskih usluga predložio tek na osnovu utvrðivanja obima posla i predložili bi naèin plaæanja u zavisnosti od zahteva konkretne opštine.

„KONDEL“ d.o.o.
Predsednik
Branko Dragaš

Dodatne informacije na info@dragas.biz Beograd, 30.01.2006. godine