Početna Tekstovi ПЉАЧКА СТРУЈЕ

ПЉАЧКА СТРУЈЕ

692
0
SHARE

ПЉАЧКА СТРУЈЕ

 

Власт која краде и поткрада свој народ не може да опстане.

Велиздајничка власт Узурпатора нас краде на сваком месту и у сваком тренутку.

Погледајмо случај крађе преко старих бројила за струју.

 

У Србији има 3,5 милиона бројила.

Најмање 40% бројила је нежигосано, истекао им жиг и уверење о оверавању.

То је минимално- 1,4 милиона бројила.

Нека се на сваком бројилу украде 10 евра, јер мерења потрошње струје нису меродавна, месечно се отме од грађана – 14 милиона евра.

На годишњем нивоу се присвоји од грађана 168 милиона евра.

То је најмањи износ.

 

Процене неких стручњака из ЕПС-а да се то креће између 250 -300 милиона евра годишње.

 

Шта каже закон?

 

Погледајмо ЗАКОН О МЕТРОЛОГИЈИ, који регулише ову област.

 

Члан 27.закона :

 

Periodično overavanje merila

Član 27

Periodičnom overavanju podležu merila koja su u upotrebi.

Periodično overavanje merila sprovodi se periodično, u propisanim vremenskim intervalima za određenu vrstu merila.

Merilo na periodično overavanje podnosi vlasnik, odnosno korisnik merila.

Za periodično overavanje brojila električne energije, vodomera, gasomera i merila koja koriguju zapreminu tečnosti odnosno gasa, korektora i merila toplotne energije odgovorna su lica koja prodaju vodu, odnosno lica odgovorna za merenje električne i toplotne energije i prirodnog gasa, u skladu sa propisima kojima se uređuju ove oblasti.

 

 

Ко је одговоран?

 

Лица која продају.

У наше, случају ЕПС.

 

Члан 30.

 

Prestanak važenja žiga, odnosno uverenja o overavanju merila

Član 30

Žig na merilu, odnosno uverenje o overavanju merila prestaje da važi, ako je:

1) istekao rok na koji je merilo overeno;

2) na merilu izvršena prepravka, odnosno popravka koja može uticati na njegove metrološke karakteristike;

3) merilo oštećeno na takav način da je moglo izgubiti neko svojstvo bitno za overavanje;

4) žig uništen, uklonjen, promenjen ili na bilo koji drugi način oštećen;

5) merilo promenom mesta ugradnje izgubilo svoje metrološke karakteristike.

Merilo čiji je žig odnosno uverenje o overavanju merila prestao da važi ne sme se upotrebljavati.

 

 

Понављам, мерило чији жиг престао –НЕ СМЕ СЕ УПОТРЕБЉАВАТИ!

 

Шта то значи?

 

ЕПС наплаћује НЕОСНОВАНО потрошњу струје код најмање 1,4 милиона бројила.

Зашто ЕПС крши закон?

 

Даље, пошто ЕПС крши закон, грађани, који имају мерила чији је жиг истекао, имају право, све по закону, да не плаћају струју, јер користе бројило које се не сме употребљавати.

 

Грађани,

 

Проверите ваша бројила.

И не дозволите да вас ЕПС поткрада.

СТОП ОРГАНИЗОВАНОМ КРИМИНАЛУ!

Београд, 7529.година, трешњар, дванаести дан

SHARE