Početna Sadržaj Osvetljenja PLATNOBILANSNI DEFICIT

PLATNOBILANSNI DEFICIT

1024
0

Deficit Srbije 1,15 milijardi dolara

Platnobilansni deficit Srbije u prvom kvartalu 2011. iznosio je 1,15 milijardi dolara, za devet odsto više nego u istom periodu prethodne godine..
Kako je navedeno u časopisu „Konjunkturni trendovi Srbije“, koji izdaje Privredna komora Srbije (PKS), povećanju platnobilansnog deficita u posmatranom periodu, najviše su doprineli rast negativnog salda razmene robe i usluga, smanjenje prihoda i povećanje rashoda po osnovu ukupnih tekućih transfera.
Ukupan neto priliv stranih direktnih investicija (FDI) za prva tri meseca 2011. iznosio je 424,6 miliona dolara i u poredjenju s odgovarajućim periodom prethodne godine, povećan je za sedam odsto.
 Bilans razmene usluga s inostranstvom za prva tri meseca 2011. bio je pozitivan i ostvaren je suficit od 31,4 miliona dolara.
 Izvoz usluga Srbije dostigao je vrednost od 864,2 miliona dolara, a uvoz 832,9 miliona.
 U odnosu na januar-mart 2010, izvoz usluga je povećan za 16,3 odsto, a uvoz za 8,3 odsto, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 103,8 odsto.