Početna Sadržaj Reagovanja PLATFORMA

PLATFORMA

1117
0

 

Ogromno nezadovoljstvo naroda nema ko da kanališe.
Nema političke opcije koja će da ponudi pravu alternativu narodu.
Građani su izgubili poverenje.
Moramo vratiti to poverenje. Jedini način da uspemo je da se – UDRUŽIMO!

Zovu me pojedinci i grupacije da razgovaramo.
Osnovno je pitanje – KAKO DALJE?

Gospodo drugovi,

Svako pojedinačno razgovaranje je gubljenje vremena.
Moramo da razgovaramo – ZAJEDNO!
To je način kako se stvara alternativa izdajničkom režimu i lažnoj opoziciji u parlamentu.
Juče je grupa intelektualaca objavila APEL.
Prihvatio sam taj njihov Apel.
Neka to bude polazna osnova našeg okupljanja.

Predlažem da se napravi sledeća

PLATFORMA

1. SASTANAK – okupiti sve protivnike izdajničkog režima i lažne opozicije na jednom mestu,
2. RASPRAVA – obezbediti da svako dobije tri minuta da dopuni tekst Apela, ako treba da se tekst poboljša,
3. POTPIS – svi učesnici moraju da potpišu Sporazum o prihvatanju zajedničkom političkom dlovanju,
4. IZJAVA – čelni ljudi organizacija potpisuju Izjavu da neće da se bave lično politikom, kako bi mogli da kontrolišu rad političke organizacije i tako omogućili da se vrati poverenje građana u politiku,
5. NAZIV – politički pokret nastupa pod zajedničkim nazivom koji se bude izabrao većinom glasova,
6. ORGANIZACIJA – pokret se organizuje na način kako odluče potpisnice političkog sporazuma,
7. LIDER – pokret nema lidera, nego timski radi,
8. PROGRAM – konkretan i operativan Program pokreta mora da se uradi u roku od 15 dana od dana potpisivanja Sporazuma,
9. FINANSIJE – otvara se račun Pokreta i svi uplaćuju na taj račun, koga kontrolišu 9 ljudi.
10. KAMPANJA – Nakon usvajan ja Programa poćinje promocija Pokreta u zemlji i inostranstvu
11. NASTUPI – ispred Pokreta nastupaju samo oni članovi Pokreta koji su prošli unutrašnej treninge za nastupe,
12. IZBORI – Pokret se priprema za sve izbore u Srbiji.

Evo, konkretan predlog šta treba dalje da radimo.
Cilj je da se uzme 36% glasova.
Cilj je da se formira Vlada nacionalnog spasa, koja će da sprovodi naš Program za spas Srbije.
Cilj svih nas je da se spasi Srbija.

Ako volimo Srbiju i želimo da se spasimo, pristupićemo Pokretu.
Oslobodićemo se lične sujete.
Pokret neće imati profesionalne političare.
Unutrašnja organizacija pokreta biće kroz direktnu demokratiju.

Stručni timovi će imati potpunu slobodu predlaganja konkretnih rešenja.

Politički timovi će imati ograničenja bavljenja politikom na tri meseca.

To su moji predlozi.

Imate li bolja rešenja?

KADA KREĆEMO?

Beograd, 26.09.2014