Početna Angažman Programi PLAN BANKROTA

PLAN BANKROTA

10037
0
SHARE

Ukoliko želimo istinski da spasimo Srbiju i građane od dalje propasti potrebno je da se u državi ODMAH proglasi – BANKROT.

Država Srbija proglašava bankrot i preduzimaju se POLITIČKE I VANREDNE EKONOMSKE MERE . Primenjuje se 25 političkih i 101 ekonomska mera.

 

POLITIČKE MERE

 

  1. SMENA – Vlada Republike Srbije se smenjuje,
  2. IZBORI – zakazuju se vanredni parlamentarni izbori,
  3. PARLAMENT – Gornji dom-SENAT – 30 senatora, Donji dom – 72 poslanika
  4. OKRUGLI STOLOVI – održavaju se okrugli stolovi na RTS oko strategije izlaska iz krize,
  5. OTVARANJE MEDIJA -mediji sa nacionalmom frekvencom obezbedjuju nastupe za stručna udruženja i nezavisne stručnjake.

 1. FORUMI – elektronski forumi o načinu izlaska iz krize,
 2. ELEKTRONSKA VLADA- elektronski predlozi gradjana iz zemlje i rasejanja o kandidatima za sastav nove vlade.
 3. KAMPANJA – ograničavaju se vreme,prostor i finansijska sredstva za vođenje političke kampanje
 4. ZABRANA – zabranjuje se korišćenje državnih resursa za političku kampanju stranaka,
 5. KRIVIČNO DELO – potkupljivanje birača poklonima,robama ili novcem smatraće se krivičnim delom i poništavaće se rezultati u tim izbornim jedinicama izborne liste koja to bude radila, a protiv odgovornih će biti podignuta krivična prijava
 6. LAŽNA IZBORNA OBEĆANJA- kažnjavaće se po novom zakonu
 7. VLADA NACIONALNOG SPASA – sastavljena od 12 članova, premijera, dva potpredsednika i 9 ministara.
 8. POLITIČKI TIM VLADE –ministarstva : spoljnih poslova,pravde,vojske,policije i prosvete,
 9. MENADŽERSKI TIM VLADE – ministarstva : ekonomije, finansija, poljoprivrede i zdravstva,
 10. POTPREDSEDNICI – jedan potpredsednik vodi politički tim Vlade, a drugi potpredsednik vodi menadžerski tim vlade
 11. GUVERNER – član menadžerskog tima Vlade.
 12. PLATE – polititički tim Vlade ima plate dva puta veće od prosečne plate u privredi Srbije,
 13. FUNKCIJE – članovi Vlade ne smeju da se imenuju na nikave funkcije,zabranjuje im se primanje poklona i finansijskih sredstava
 14. MENADŽERSKE PLATE – menadžeri u Vladi rade za platu od 1 / jedan/ evro godišnje.
 15. BONUSI – menadžerski tim Vlade dobija procenat od ostvarenog povecanja BDP, a deo od svog bonusa isplaćuju političkom timu vlade,
 16. UGOVORI – predsednik Vlade potpisuje sa Parlamentom Ugovor o ispalti bonusa i potpisuje ugovore sa članovima vlade,
 17. GARANCIJE – članovi Vlade moraju da založe pod hipoteku svu svoju imovinu,
 18. POPIS IMOVINE – svi članovi Vlade, svi poslanici i senatori i svi direktori javnih preduzeća moraju da dostave popis svoje imovine,
 19. JAVNI NASTUPI – svi članovi Vlade,svi poslanici i senatori nastupaju u javnosti samo kao predstavnici države,braneći ugled državne funkcije,
 20. ETIČKI KODEKS – usvajanje kodeksa javnog ponašanja za sve državne službenike.

VANREDNE EKONOMSKE MERE

 

 1. SMANJIVANJE DRŽAVNIH TROŠKOVA- odmah smanjivanje svih državnih troškova za 20%,
 2. TROŠKOVI DRŽAVE SE OGRANIČAVAJU NA 25% BDP
 3. PLATE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA- ograničavaju se sve plate u državnim službama,i državnim preduzećima tako da najveća plata može da bude dva puta veća od prosečne plate privrede,
 4. UPRAVNI ODBORI – plate članova upravnih odbora se ograničavaju na prosečnu platu u privredi,dok se bonusi isplaćuju po Ugovoru o realizaciji,
 5. PLATE POSLANIKA – plate poslanika se ograničavaju do dva puta prosečne plate u privredi,,
 6. SMANJIVANJE BIROKRATIJE – plan smanjivanje zaposlenih u državnim službama tako da od 28.000 cinovnika ostane 5.000, a u lokalnim samoupravama od 22.000 ostane 4.000 službenika,
 7. ZAPOŠLJAVANJE BIROKRATIJE – povoljni krediti za zapošljavanje državnih službenika u privatnom sektoru,
 8. KOMPJUTERIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE – opšta kompjuterizacija državne uprave,parlamenta,Vlade,lokalne samouprave i javnih preduzeća,
 9. ŠALTER ZA PRIVREDNIKE – osniva se jedinstven šalter u svim opštinama za privrednike i investiore koji završava sve papire privrednicima elektronskim putem i bez čekanja,
 10. ŠALTER ZA STRANE INVESTITORE – osniva se jedinstven šalter u svim opštinama za strane investitore, koji završava sve papire potrebne za otpočinjanja biznisa u Srbiji,
 11. SUD ZA PREDUZETNIKE – u okviru Trgovinskog suda osniva se odeljenje za preduzetnike: potpisivanje ugovora,naplata potraživanja,sporovi i arbitreže će se vršiti efikasno i brzo.
 12. UVOĐENJE INSTITUCIJE BANKROTSTVA,
 13. RACIONALIZACIJA UPRAVE – plan racionalizacije državne uprave radi pružanja efikasne usluge gradjanima,
 14. RACIONALIZACIJA POSLOVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA – uvodi se jedinstveno elektronsko poslovanje za sve privredne subjekte,
 15. RACIONALIZACIJE PORESKE UPRAVE – elektronsko poslovanje čitave poreske uprave
 16. RASPRODAJA VOZNOG PARKA – višak voznog parka će se rasprodati i ostaće samo 20 luksuznih automobila za potrebe najviših državnih funkcionera,
 17. ZGRADA ADMINISTRACIJE – sva državna administracija će se smestiti u Palati administracije na Novom Beogradu,
 18. ZGRADA NARODNE BANKE – guverner i činovnici NBS sedeće u zgradi Kralja Petra i Bulevaru Aleksandra,dok će se zgrada na Slaviji izdati,
 19. IZDAVANJE DRŽAVNIH OBJEKATA – svi državni objekti će biti izdati za komercijalnu upotrebu,
 20. KONTROLA DRŽAVNOG REVIZORA – jačanje službe državnog revizora i revizija svih državnih računa i računa političkih stranaka,
 21. UKIDANJE AGENCIJA – ukidaju se sve državne agencije i njihove poslove preuzima resorna ministarstva,
 22. UKIDANJE SVIH PLAĆENIH SAVETODAVNIH TELA VLADE,
 23. RACIONALIZACIJA MREŽE AMBASADA- smanjivanje broja ambasada, racionalizacija diplomatske mreže i uključivanje dijaspore u diplomatiju,
 24. IZRADA NOVOG EKONOMSKOG PROGRAMA –rok 15 dana,
 25. IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA – strateške oblasti razvoja postaju: zdrava hrana,voda,energija,zdravstvo,infrastruktura i mala i srednja preduzeća,
 26. STRUČNI TIM PRIVREDNIKA – 4.000 privrednika postaju savetnici Vlade i rade na procenat od realizacije poslova u privredi,
 27. STRUČNI TIM DIJASPORE – 4.000 istaknutih pojedinaca iz dijaspore dobija diplomatske pasoše i rade na procenat od realizacije poslova za državu,
 28. STRUČNI TIM STRANACA- 4.000 stranih državljana dobija diplomatski pasoš Srbije i rade na procenat od realizacije poslova za državu,
 29. OPŠTA LIBERALIZACIJA POSLOVANJA PRIVREDE,
 30. PONUDA PROZVODNOG PROSTORA – prazan državni proizvodni prostor će se ponuditi besplatno na upotrebu preduzetnicima koji zapošljavaju radnike, sa pravom posle tri godine preče kupovine prostora,
 31. ZABRANA PRETVARANJA OBRADIVOG ZEMLJIŠTA U GRADJEVINSKO ,
 32. OBRADA NEOBRAĐENOG ZEMLJIŠTA – država stimuliše i organizuje obradu 400.000 ha neobrađenog zemljišta,uz nadoknadu vlasnicima zemlje,
 33. BUDŽET ZA POLJOPRIVREDU – povećava se na 1,8 milijardi evra
 34. ORGANIZOVAN OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA,
 35. GARANTOVANE OTKUPNE CENE,
 36. OTVARANJE SLOBODNIH PIJACA I ULICA- za slobodnu trgovinu poljoprivrenim proizvodima,,
 37. PARITETI – država utvrđuje paritete u proizvdnji poljoprivrednih proizvoda,
 38. IZVOZNA MREŽA – osnivanje 1000 prodavnica i 1.000nacionalnih restorana po svetu,radi plasmana naše hrane,tako da država ima 50% vlasništava, a pojedinci u dijaspori 50% nove kompanije.
 39. ČIŠĆENJE KANALA – organizovati čišćenje 22.000 km kanala i 960 km vodotokova,
 40. NAVODNJAVANJE – podizanje sistema navodnjavanja sa 1,5% na 25% obradivih površina Vojvodine,
 41. POLJOPRIVREDNI OTPAD – prikupljanje 10 miliona tona otpada,prerada u energiju , zamena 700.000 t nafte i zapošljavanje 24.000 radnika,
 42. SUFICIT U POLJOPRIVREDI – ciljostvarivanje 10 milijardi evra u izvozu poljoprivrednih proizvoda,
 43. KREDITI ZA POLJOPRIVREDNIKE – Banka za razvoj odobrava povoljne kredita za poljoprivrednike po kamatnoj stopi od 1% godišnje.
 44. BANKA ZA RAZVOJ – Fond za razvoj se pretvara u Banku za razvoj, svi depoziti državnih kompanija prelaze u BR i krediti se odobravaju za pokretanje privrede , izvoza i supstituciju uvoza po stopi od 3-5% godišnje
 45. INVESTICIONA BANKA – f ormiranje IB sa većinskim državnim kapitalom za finansiranje investicionih projekata,
 46. SRPSKA BANKA – formiranje štedno-kreditne banke za građane sa većinskim kapitalom države
 47. PBS-PRAVOSLAVNA BANKA SRBA – banka u dijaspori,
 48. DOBIJANJE KREDITA NA OSNOVU ZLATNOG I SREBRNOG DEPOZITA,
 49. OSLOBAĐA SE CARINA, AKCIZA I UVODI POREZ NA PROMET OD 1% TRGOVINA ZLATOM,SREBROM I PLEMENITIM METALIMA
 50. PODRŠKA PORODIČNIM MANUFAKTURAMA – liberalizacija poslovanja,
 51. MULTIKOMPENZACIJA – sprovodi se svakodnevna i permanentna multikompenzacija u privredi,država je nosilac multikompenzavije i počinje da ispunjava sve svoje stečene obaveze,
 52. KREDITNA PODRŠKA IZVOZNICIMA – neto izvoznici dobijaju kredite iz BR po kamatnoj stopi od 1% godišnje,
 53. SUPSTITUCIJA UVOZA – kompanije koje vrše supstituciju uvoza domaćom proizvodnjom dobijaju povoljne kredite iz BR po kamatnoj stopi od 1% godišnje,
 54. SLOBODAN DEVIZNI KURS – devizni kurs se formira slobodno na tržištu,
 55. UVOĐENJE EVRA – pored dinara uvodi se evro u platni promet,
 56. DONOŠENJE ZAKONA O DENACIONALIZACIJI,
 57. DONOŠENJE ZAKONA O NACIONALNIM RESURSIMA,
 58. VRAĆANJE IMOVINE LOKALNIM SAMOUPRAVAMA,
 59. PORESKA DECENTRALIZACIJA – 75% prikupljenih poreskih prihoda ostaje lokalnoj samoupravi,25% se prenosi budžetu Republike,kod Pokrajine 5% ostaje pokrajini ,a 20% budžetu Republike.
 60. SMANJENJE PDV – smanjuje se PDV na 10%,
 61. NAPLATA PDV – PDV se plaća na fakturisanu realizaciju,
 62. PORESKE OLAKŠICE – uvode se poreske olakšice za poljoprivrednike,pronalazače,preduzetnike,strane investitore,izvoznike i one koji vrše supstituciju uvoza
 63. SMANJENJE POREZA I DOPRINOSA – porezi i doprinosi kompanijama se smanjuju i iznose 35%,
 64. SMANJENJE POREZA NA DOBIT – smanjuje se porez na dobit na 4% i ukida plaćanje poreza na podizanje dobiti,
 65. UKIDANJE AVANSNOG PLAĆANJA POREZA NA DOBIT
 66. EKSTRA POREZ – uvodi se ekstra porez na luksuznu potrošnju i šund u iznosu od 25%,
 67. OSLOBAĐANJE OD POREZA – oslobađaju se poreza 3 /tri/ godine svi domaći i strani investitori koji ulažu u proizvodnju i zapošljavaju novu radnu snagu,
 68. OTVARANJE KOMPANIJA – registracija kompanija za jedan dan i kapital osnivački 100 evra.
 69. ZAMRZAVANJE RADA KOMPANIJE- ukoliko je kompanija izmirila sve svoje obaveze,vlasnik kompanije može da na neko vreme zamrzne rad kompanije ,bez plaćanja troškova prema državi,
 70. UKIDANJE FIRMARINA – sva mala i srenja preduzeća i sva novootvorena MSP oslobađaju se plaćanja firmarina na 3 /tri/ godine,
 71. OSLOBAĐANJE CARINA – kompanije koje uvoze opremu za proizvodnju oslobađaju se plaćanja carina,
 72. UKIDANJE SSP – ukida se jednostrano primenjivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
 73. INDUSTRIJSKE ZONE – otvaranje inustrijskih zona u lokalnim samoupravama sa povoljnostima za strane investitore,
 74. SLOBODNE CARINSKE ZONE – otvaranje slobodnih carinskih zona u lokalnim samoupravama za privlačenje strateških investitora,
 75. NAUČNO-TEHNIČKI PARKOVI – otvaranje u regijama naučno tehničkih-parkova i primena nauke u biznisu,
 76. PRONALAZAŠTVO – formiranje jedinstvenoh mesta u Republici gde će se objediniti svi pronalazači i finansiraće se njihovi projekti za praktičnu primenu u biznisu,
 77. BALKAN BIZNIS BERZA – pravljenje jedinstvene balkanske berze male i srednje privrede koja će povezati preduzetnike šireg Balkana putem jedinstvenog i modernog sajta,
 78. ZAJEDNIČKA ULAGANJA- ponuda strateškim investitorima slobodnih kapaciteta za zajednička ulaganja u Srbiji,
 79. TRANSFER TEHNOLOGIJE – ponuda za transfer tehnologije iz razvijenih tržišta i otplata tehnologije novom proizvodnjom,
 80. RUSKO TRŽIŠTE – organizovan i jedinstven nastup proizvođača iz Srbije na tržištu Ruske federacije,
 81. AFRIČKO TRŽIŠTE- zbog izuzetnog i brzog razvoja tržišta Afrike, država formira posebnu stručnu ekipu za zajednički nastup srpske privrede na tom tržištu,
 82. PRIVATIZACIJA – revizija dosadašnje privatizacije i donošenje Zakona o novoj privatizaciji,
 83. STEČAJEVI,DOKAPITALIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE- donošenje zakona o reviziji,
 84. PRIVATIZACIJA JAVNIH PREDUZEĆA – izvršiće se trenutna privatizacija javnih preduzeća na sledeći način : 51% država,15% gradjani Srbije, do 15% zaposleni i penzioneri, 19% inicijalna ponuda za prodaju gradjanima Srbije i dijaspore ili stranim investitorima,
 85. PRIVATIZACIJA JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA – izvršiće se trenutna privatizacija javno-komunalnih preduzeća na sledeći način : 51% lokalna samouprava,15% građani Srbije,15% zaposleni i penzioneri i 19% inicijalna ponuda za gradjane Srbije i dijaspore,
 86. PRIVATIZACIJA VOJNE IMOVINE – 70% prodaja vojne imovine na tenderu, 15% gradjani Srbije i 15% vojna lica,vojni penzioneri i gradjanska lica na radu u vojsci,
 87. NACIONALNI INVESTICIONI FOND – Ssve akcije gradjana iz svih preduzeća i iz Privatizacionog registra prebacuje se u NIF, tako da će gradjani dobiti samo akcije NIF-a,
 88. ZAKON O MANJINSKIM AKCIONARIMA – donošenje zakona za zaštitu interesa manjinskih akcionara,
 89. BEOGRADSKA BERZA – donošenje novog zakona o berzi i hartijama od vrednosti,
 90. JAVNI INVESTICIONI FONDOVI – edukacija građanja za ulaganja u javne investicone fondove za finansiranje infrastrukture,energetike,građevinarstva i drugih profitabilnih projekata,
 91. RECIKLAŽA – prikupljanje i prerada 2,5 miliona tona otpada,
 92. GEOTERMALNI IZVORI – pravljenje staklenika i proizvodnja povrća i cveća za izvoz kroz zajednička ulaganja
 93. IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE-rok 14 dana,
 94. PRIVOĐENJE OBJEKTA NAMENI- rok 3 godine,
 95. LIBERALIZACIJA POSLOVANJA STARIH ZANATA,
 96. OTVARANJE NACIONALNE ELITNE ŠKOLE,
 97. POŠUMLJAVANJE SRBIJE- dobijanje besplatnih sadnica za pošumljavanje Srbije,
 98. FOND ZA SANDŽAK- investiranje 150.000.000 evra u privredu Sandžaka,
 99. FOND ZA JUŽNU SRBIJU- investiranje u privredu južne Srbije 150.000.000 evra,
 100. PREZENTACIJA INVESTICIONIH PROGRAMA SRBIJE- promocija investicionih programa u Srbiji privatnom kapitalu iz razvijenog sveta,
 101. BRENDIRANJE SRBIJE- podrška u stvaranju brendova Srbije

 

Branko Dragaš

SHARE