Početna Sadržaj Privatizacija Petsto privatizacija zrelo za rušenje

Petsto privatizacija zrelo za rušenje

710
0
SHARE

Tribina Udruženja manjinskih akcionara Vršcu
VRŠAC: Predsednik Udruženja manjinskih akcionara Srbije Branko Dragaš, govoreæi na tribini Kluba malih akcionara „Vršaèkih vinograda” izneo je podatak da je u proces privatizacije ušlo 1.560 preduzeæa, od kojih je 1.235 privatizovano, a da je Udruženje uspelo da sruši 105 privatizacija, dok se 500 nalazi u procesu rušenja privatizacije i „još 500 se javlja”.

– Devedeset odsto privatizacije biæe srušeno, jer niti je zakonski odraðeno ono što je pisano u kupoprodajnom ugovoru niti su ispoštovane sve one klauzule koje su bile pisane da bi se zaštitili interesi malih akcionara i socijalni programi. U Hrvatskoj je 90 odsto „pretvorbe” uraðeno na loš naèin i zbog toga moramo dobro da otvorimo oèi i svi zajedno gledamo da se ne bi ponovile greške – rekao je Dragaš.

Pouèan sluèaj „Knjaz”

– Prošle godine radnici „Knjaz Miloša” u martu su hteli da prodaju akcije po 3.000 dinara, kada sam sedeo sa njima i objašnjavao da ne prodaju. Osam meseci smo izdržali, izašli na tržište, u medije, izdržali pritiske Vlade…prodali su akciju po 23.000 dinara. Ja nisam hteo da ih zastupam u toj prodaji, jer smatram da samo ludak prodaje fabriku vode. Rekao sam im, nemojte to da radite jer æe akcije iæi na 50, 100 hiljada – rekao je Branko Dragaš i ponovio okupljenim malim akcionarima „Vršaèkih vinograda” da niko nema prava da ih tera da prodaju akcije, jer je to krivièno delo.

Vlasnici bez kapitala

Govoreæi o ovdašnjoj praksi Dragaš je rekao da veæinski vlasnici bez novca ulaze u preduzeæa, kupuju sa osnovnim ciljem da isisaju kapital, a ne da ulažu, i tu je glavni nesporazum.

Udruženje manjinskih akcionara nastalo je polovinom ove godine, a sada ima 40.000 èlanova, ali je cilj udruživanje milion i po malih akcionara.

– Postoji tri oblika pljaèke u procesu privatizacije. Prvi je kada je preduzeæe potpuno u društvenom vlasništvu i može da se proda na tenderu ili na aukciji. Tu se pljaèka tako što se vrednost procenjenog kapitala višestruko umanjuje. Kapital koji se u 1997. vodi u dinarima u 2004. godini prodaje se za istu svotu. Takvu privatizaciju mi srušimo, kao što smo to sada zapoèeli sa ljudima iz Šeæerane u Žablju. Ona je vredela 20 miliona dolara, a kupili su je Grci za jedan milion. Od sluèaja do sluèaja, u imovinu ne ulaze magacini, nekretnine, zalihe…imamo primer da je preduzeæe kupljeno za tri evra, a kupca saèekale zalihe za 28 miliona dolara. Imamo sluèaj da se preduzeæe kupi za devet miliona dinara, a ima nedovršene proizvodnje i sirovina za 80 miliona dinara.

Pljaèka na berzi

Drugi oblik „pljaèke” je preko berze kada je preduzeæe veæ privatizovano i kada su mali akcionari vlasnici, a treæi je kada menadžment akcionarskog društva ili direktori društvenih preduzeæa namerno vode direktno u steèaj tako što preko susednih firmi svojih roðaka izbacuje kapital.

– Za sve imamo dokumentaciju, pa smo pre tri nedelje obavestili sve nadležne organe u EU, u SAD i u UN da je imamo i biæe im predstavljeno kako se u Srbiji vrši privatizacija, jer su oni imali potpuno pogrešne ocene – rekao je Dragaš, a zatim okupljenim malim akcionarima „Vršaèkih vinograda” objasnio da su njihove akcije lièna imovina.

– Po Zakonu o privatizaciji, tražimo da se ispoštuje da se preduzeæa prodaju po tržišnoj vrednosti, kako bi mali akcionari znali koliko je njihovo. Ako budu ošteæeni tužiæemo državu, ne veæinskog vlasnika nego onog ko je prodavao i naneo štetu liènoj imovini. Nema ulaska u EU dok se ne nadoknade štete malim akcionarima – naglasio je Dragaš i dodao da je 15 odsto akcija koje pri privatizaciji odlaze u Akcijski fond namenjeno onima koji nemaju akcije. – U Srbiji ima 1,5 miliona ljudi koji imaju akcije i pet miliona koji nemaju nijednu. Mi koji nemamo nijednu upisaæemo se od marta 2007. godine na onaj deo koji odlazi u državni fond – rekao je Dragaš i poruèio malim akcionarima da se u procesu privatizacije „ne smeju pouzdati u institucije sistema, veæ da dobro otvore oèi”, jer do sada, po njegovim reèima, nije zabeležen nijedan sluèaj u kojem je veæinski vlasnik ispoštovao sve što je potpisao u kupoprodajnom ugovoru, a nakon toga preduzeæe napredovalo, akcije išle gore, dividende se redovno isplaæivale i svima bilo lepo.

“Dnevnik” A. Èupiæ

http://www.dnevnik.co.yu/arhiva/28-12-2004/Strane/vojvodjanska.htm

SHARE