Početna Tekstovi i kolumne Svedok Peta brzina

Peta brzina

909
0
SHARE

Ko upravlja Srbijom? MMF? Tajkuni? Mafija? Ili svi oni zajedno. Svako je uzeo neki svoj resor i èvrsto ga drži. Bilo kako bilo, jedno je sasvim izvesno – srpska vlada nije pod kontrolom naše privrede, niti je pod kontrolom graðana. Pregovori sa MMF-om su pokazali da se finansijski deo naše vlade nalazi pod protektoratom birokrata iz meðunarodne organizacije. Nije bilo nikakvih pregovora. Ucenama i pretnjama meðunarodne birokrate disciplinuju poslušne asistente za ministre i njihove profesore koji su umešani u sve korupcionaške afere.

Pravo je èudo da je referent za Guvernera, opsednut kupovinom vile na Ukletom brdu za 1,5 miliona evra, uspeo da se nekako pripremi za meðunarodne inkvizitore. Kako je moguæe da referent iz Dojèe banke za kratko vreme svog guvernerskog staža kupi tako skupu kuæu? Odakle je taj legionar MMF-a dobio novac? U kojoj razvijenoj zemlji je to moguæe ostvariti? Posebno je interesantno da je Guverner našao smiraj na Ukletom brdu? Nije mi jasno zašto svi žele baš na Ukleto brdo? U èemu je problem? Zar makijavelisti ne donose neki marketinški modernizam koga nisu imali, recimo, ni partizanski komesari niti korisnici sivih i primarnih emisija i uvoznici akcizne robe?

Vladini èinovnici su kapitulirali pred konkvistadorima iz MMF-a koji su se, mada to nije posao zbog kog je ta institucija osnovana, direktno umešali u ekonomsku politiku zemlje, premda je njihov zadatak da otklanjaju makroekonomsku neravnotežu. Meðutim, prema prièi poslovnih ljudi iz Vašingtona, MMF je prinuðen da ucenjuje i pritiska jer naša vlada nema nikakav koncept reformi. Dakle, ponavlja se po ko zna koji put ista prièa. Za propast ove države nije kriv niko drugi osim nas samih. Ne smemo da optužujemo druge. Najveæi krivci su naši politièari na vlasti koji, preziruæi sopstvenu naciju, uništavaju državu koju vode. To je stvarno redak sluèaj meðu civilizovanim narodima da politièari namerno uništavaju državu radeæi za sopstvene ili tuðe interese.

Kako objasniti da æemo od prošlogodišnjeg planiranog budžetskog deficita od 46,5 milijardi dinara, prema hvalospevu eksperata, doæi du suficita budžeta od 3 milijarde dinara. Biæemo jedna od retkih zemalja u Evropi koja ima budžetski suficit. Mnoge razvijene zemlje, koje su pompezno potpisale Pakt za stabilnost, imaju budžetske deficite iznad dozvoljenih 3 odsto, neke friziraju podatke pa ne mogu sakriti ni 5 odsto budžetskog deficita, dok æemo mi imati suficit. Privreda koja je u potpunom kolapsu i koja za prva èetiri meseca ima pad industrijske proizvodnje za – 3,4 odsto i inflaciju koja se statistièki frizira na 5,9 odsto, privreda koja je upala u stagflaciju, gde se nezaposlenost uveæava i prelazi milion radnika, takva bankrotirana privreda imaæe suficit. Iz tog budžetskog suficita æe se onda, kakva ekspertska ludorija, osloboditi privreda od poreskih zahvatanja. Otimaju od onih koji stvaraju novu vrednost da bi kontrolisani deo vratili nekima koje oni odaberu.

Po kom kriterijumu se to vrši? Partijskom? Kumovskom? Ili ko ponudi veæu proviziju? Decenijama se ništa ne menja osim ideologija. Otimanje od privrede je uvek isto. Danas na 100 dinara morate da platite poreze i doprinose od 73 dinara. Zato ozbiljan strani kapital, koji treba da pokrene privredni rast, ne dolazi. Pridošle multinacionalne kompanije kupile su samo naše tržište. Prema podacima pedeset stranih kompanija koje su uèestvovale u procesu privatizacije imaju veæi uvoz nego izvoz. Šta to, gospodo ministri, znaèi? Te kompanije su kupile naše tržište i ne zanima ih da pokreæu proizvodnju u privredi koja je optereæena velikim izdvajanjima za državu. Kompanije koje su kupile našu duvansku industriju uvezle su prošle godine rekordnih 9.500 tona cigareta. Tako je, kako se hvale vlastodršci , suzbijen šverc. Nije nego! Kao da ne znamo ko su bili najveæi šverceri cigareta.

Duvanska industrija Niš je prodata, mada je od 1888. godine bila u državnim rukama, i danas, po prvi put, napravila je gubitak od 76 miliona evra. Zašto? Zar privatni kapital nije efikasniji od državnog? Zašto se prodaju preduzeæa u bescenje i prave novi monopoli? Zašto nema privrednog rasta? To ne muèi direktora Agencije za privatizaciju. Intervju kojim je dao „Nedeljnom telegrafu“ vrlo je zanimljiv. Ima provokativan naslov „Ne mrštim se na tajkunske pare“. To govori direktor Agencije za privatizaciju. Ko su tajkuni? Novobogataši koji su se, služeæi Despota, na kriminalan naèin obogatili dok su graðani Srbije masovno siromašili. Državni èinovnik se ne mršti na tajkunske pare. Isto to je rekao njegov potpredsednik Labus. Izjavio je da ga prvi milion zaraðen od strane novobogataša ne interesuje.

Tako smo ponovo dobili potvrdu da je na delu ideologija vulgarnog pragmatizma. Ko hoæe moral neka ide u crkvu, seæate li se te izjave? Ideolog verbalnog legalizma brižljivo èuva ideologiju vulgarnog pragmatizma. Koštunica je izgubio poverenje graðana Srbije, ali on samouvereno vlada. Njegov nemaèki kolega Šreder je u velikim problemima jer je izgubio glasove u Severnoj Vestfaliji, dobio je svega 34,5 odsto glasaèa i sprema se za vanredne parlamentarne izbore. Koštunicu to ne brine. On je napravio savez za izbegavanje parlamentarnih izbora. Udružio se u neprincipijelnu koaliciju koja, braneæi svoje trenutne pozicije, državu vodi u socijalnu bedu i siromaštvo.

Prièa o evropskim integracijama je novi dogmatizam. Nekada je bilo dovoljno da ponavljate kao papagaj o vlasti radnièke klase i samoupravljanju, kasnije je tu komunistièku propagandu zamenila ideologija krvi i tla, a danas fraze o evropskim integracijama. Ako ne znate kako da saèuvate vlast, dovoljno je da kažete – naš put u Evropu. Ali u toj Evropi nije moguæe da visoki državni èinovnik izjavi da nije gadljiv na tajkunske pare. Direktor Agencije za privatizaciju, koji se, kako kaže, retko pojavljuje u javnosti, dao je kapitalno znaèajan intervju za poèetak. Priznao je da je MMF faktor koji „bukvalno odluèuje o svim životnim i ekonomskim pitanjima ove zemlje“. Priznao je da su MMF i Svetska Banka „zadovoljni dinamikom kojom se puni budžet (prodajom preduzeæa u privatizaciji – B. D.), pre svega jer su sigurni da æe u njemu biti novca kojim æemo moæi da vratimo kredite. I to sa kamatom!“

Evo prave istine zašto se rasprodaje naša privreda. Mora da se napuni budžet da bi se vraæali uzeti krediti i to sa kamatom. Naravno, niko ne plasira pare bez kamate. Meðutim, ostaje nejasno sledeæe pitanje – kako æe se puniti budžet kad se sve rasproda? Iz kojih realnih izvora? Na to pitanje Koštunièina vlada eksperata nema odgovora. Otuda, verovatno, poruka od strane Guvernera – „Dolaze crni dani!“ Misli se na dužnièko ropstvo iz kojeg se ne možemo izvuæi. Uporno sam opominjao graðane Srbije šta se sprema i evo, Guverner je napokon potvrdio moje prognoze. Na ovim stranicama sam to pisao. ,,Svedok’’ je svedok. I Fjanenšnel tajms je, takoðe, svedok. Kako pišu njegovi analitièari privreda Srbije se nalazi pred bankrotstvom. Sve se rasprodaje da bi se napunio sve prazniji budžet. Neuspešni ekspertski tim zemlju vodi u katastrofu. Oèekuje se argentinski scenario. To su rekli finansijski analitièari Fajnenšnel tajmsa. O tome pišem veæ èetiri godine.

Direktor Agencije, bivši finansijski i policijski inspektor, protivi se reviziji privatizacije. Ali, ipak, dodaje „možda revizija u nekoj kasnijoj fazi, jer za dobru reviziju nikad nije kasno“. Sjajno! Treba nam dobra revizija! Loša revizija je loša. Kao i loša privatizacija. Kojoj treba dobra revizija, a ne loša! Kada? „Možemo je uraditi i posle pet godina“, kaže direktor. Lepo! Bolje ikad nego nikad! I tajkune treba kontrolisati kasnije. „Mislim da bi njihove prihode i poreklo novca trebalo kontrolisati, ali tek u nekom kasnijem periodu“. Naravno, kada operu pare i kada preprodaju preduzeæa koja su dobili na poklon.

Direktor Agencije za privatizaciju priznaje žalosnu istinu da tajkuni kupuju da bi preprodali. „Istina je, tajkuni kupuju samo da bi preprodali“. Direktor Agencije bi morao da proèita èlan 2 Zakona o privatizaciji kojeg bi trebao da sprovodi, gde se govori o naèelima privatizacije. U Zakonu nigde ne piše da je naèelo privatizacije da se privatizovano preduzeæe preproda. Naravno, da bi se dobro zaradilo. Direktor Agencije to i priznaje. Zašto on to ne spreèi? Ili, taènije, zašto to nije spreèavao? Danas je to veæ kasno. Tajkuni kroje zakone koji im trebaju. Prema Izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji kupac preduzeæa može da preproda privatizovano preduzeæe. Tajkuni su pokriveni. Mogu da se okome na preostalu imovinu. Podržava ih Koštunica i njegovi ministri koji poruèuju: ubacujemo u – petu brzinu! Tajkune podržavaju i birokrate iz MMF-a. Peta brzina! Sve rasprodajte! Šta æe nam domaæe banke? Rasprodaj! Ubaci! Rafinerije? Rasprodaj! Ubaci! NIS i EPS? Rasprodaj! Ubaci! Poljoprivredno zemljište? Rasprodaj! Ubaci! Šta æe nam država? Rasprodaj! Šta æe nam Srbija? Rasprodaj! Ubaci! Vozi Miško! Sad ili nikad! Dolaze crni dani! Nije važno. Ko to tamo peva?

Svedok, 31. maj 2005.

SHARE