Početna Sadržaj Rasprave Špekulacija na berzi

Špekulacija na berzi

938
0

U prvom opštinskom sudu u Beogradu traje suðenje g. Branku Dragašu za klevetu od strane najbogatijeg tajkuna u Srbiji Miroslava Miškoviæa, vlasnika “Delta“ kompanije, koji je podigao tužbu za uvredu èasti pošto je g. Dragaš u “BLIC”-u od 14.07.2003 god pod naslovom, na prvoj strani novina, “Berzanskim mahinacijama “DELTA” preuzela “JAFU”, sa naslovom na srednjim stranama “KNJAZ MILOŠ ne prodavati”, izneo tvrdnje da je vlasnik DELTA kompanije na špekulativan naèin došao u posed veæinskog paketa akcija Fabrike keksa i da su mnogi mali akcionari prevareni .
Biæe vrlo interesantno da se na sudu raspravi šta je to špekulacija na Berzi, kako se ona odvija i ko je sve u poslednjih pet godina prevario manjinske akcionare. Posebno æe biti interesantna reakcija struène javnosti koja, za sada, ne sme otvoreno da govorio špekulacijama na finansijskom tržištu i zloupotrebama koje vrše tajkuni, uz punu podršku državnih institucija.
Otvaramo raspravu ŠTA JE TO ŠPEKULACIJA NA BERZI? I svi zainteresovani mogu da nam se jave sa mišljenjem i primerima.