БЛЕР

0

САБОР

0

СТРАХ

0

ЗАЈАМ

0

РУШЕЊЕ

0

УЗУРПАТОР

0