Početna Sadržaj Privatizacija Optužbe sindikata Novog Pazara

Optužbe sindikata Novog Pazara

741
0
SHARE

Sud podržava mafiju

NOVI PAZAR – Udruženi sindikati Novog Pazara pismeno su zatražili od predsednika opštine Sulejmana Ugljanina i predsednika Skupštine opštine Novog Pazara Azema Hajdareviæada da pomognu u spreèavanju mafijaških privatizacija u Novom Pazaru i da utièu da se revidiraju dosadašnje privatizacije koje su izvršene na štetu radnika.

– Naroèito smo ogorèeni na sudstvo i na Okružno i Opštinsko tužilaštvo. Oni su oèevi bezakonja u Novom Pazaru i sistematski potpomažu izgladnjivanje radnika – kaže Radiš Biorac, koordinatora Udruženih sindikata.

On smatra da je neprihvatljivo da su radnici èetiri puta protestovali u Novom Pazaru tražeæi da naèelnik SUP-a, èelni ljudi opštine, sudstva i tužilaštva sednu zajedno i osmisle strategiju za spas radnièke imovine.

On navodi da se Holdingu „Vojin Popoviæ“ priprema nepoštena privatizacija, jer je ova firma svesno odvedena u steèaj. Za nove vlasnike Trikotaže „Raška“ nema zakona, kaže Biorac, i istièe da oni i ne pomišljaju da radnicima uplate zaostale doprinose, a radnici štrajkuju veæ dve i po godine.

– To ima samo u Novom Pazaru, a nezabeleženo je u svetu da radnici štrajkuju dve i po godine. Radni spor jednom radniku u Opštinskom sudu vodi se 12 godina, a zakonski mora da se završi za šest meseci. To nigde nema – kaže Biorac i dodaje da niko u državi ne obraæa pažnju ni na status radnika kombinata „Raške“ i neizmirene obaveze prema radnicima Fabrike obuæe „Ras“. – Radnici su od svih ostavljeni da gladuju. Gde je Vlada, gde je opština, gde su ministri, gde je pravda za radnike – pita se Radiša Biorac.

E. Haliloviæ

Blic 04.03.2006.

SHARE