Početna Sadržaj Rasprave Odgovor poslovodstvu „Kruševac puta“

Odgovor poslovodstvu „Kruševac puta“

1841
0

ODGOVOR UMA SRBIJE POSLOVODSTVU ’’KRUŠEVAC PUTA’’ a.d. KRUŠEVAC

Poslovodstvo KRUŠEVAC PUTA a.d. Kruševac je izdalo Saopštenje akcionarima oko dešavanja u preduzeću i UMA Srbije odgovara na izneto Saopštenje poslovodstva sledećim argumentima

ŠTA AKCIONARI MORAJU DA ZNAJU?

NIJE TAČNA – tvrdnja poslovodstva preduzeća da udruživanje akcija u d.o.o. ne predstavlja gubitak akcija. Istina je upravo obrnuta, udruživanjem akcionara u društvo sa ograničenom odgovornošću i potpisivanjem ugovora o udruživanju u d.o.o – akcionari prestaju da budu akcionari.

UDELIČARI – akcionari koji potpišu učešće u d.o.o. postaju – UDELIČARI.

SUŠTINSKA RAZLIKA – akcionari mogu samostalno i slobodno da prodaju svoje akcije na Berzi, dok udeličari NE MOGU samostalno da izlaze na Berzu.

CENA AKCIJA – cena akcija se slobodno određuje na Berzi u odnosu na ponudu i tražnju za akcijama, dok se cena udela određuje između samih udeličara, što drastično može da ošteti interese akcionara.

PRAKSA – u dosadašnjem zastupanju akcionara u Srbiji pokazalo se da su akcionari prevareni, jer cena njihovih udela je višestruko bila manja od tržišne cene akcija, što je u preprodaji udela donelo veliku zaradu samo poslovodstvu, dok su akcionari bili prevareni.

NIJE TAČNA – tvrdnja poslovodstva da se me smanjuje vrednost akcija, već se udelima – značajno smanjuje vrednost akcija.

DOKAZ – najbolji dokaz je da su udeli procenjeni na 46,34 evra, dok je stručni tim UMA Srbije predložio udruživanje u Paket akcija – 300 evra po akciji. Da li je to mala ili ogromna razlika neka procene sami akcionari ?

NIJE TEHNIČKO PITANJE – tvrdnja poslovodtva da je reč o tehničkim pitanjima je zlonamerna, jer se radi o suštinskim pitanjima koji se odnose na cenu akcija . Da li je tehničko pitanje cena akcije 46,34 evra ili 300 evra po akciji.

NIJE ZADOVOLJAVANJE PRAVNE FORME – kako to tvrdi poslovodstvo, jer ako je zadovoljavanje pravne forme, postavlja se ključno pitanje: zašto baš ta i takva forma a ne neka druga ?

SVE ZBOG IZBORA KUPCA – to je ponovo velika greška, akcionare prvenstveno interesuje realna tržišna cena njihovih akcija, dakle, sve zbog akcionara, a ne sve zbog kupca. Poslovodstvo je tako nesvesno iskazalo čije interese stavlja na prvo mesto.

POSLOVODSTVO PRIZNAJE CENU 300 EVRA – pritisnuto kampanjom UMA Srbije na zaštiti interesa SVIH manjinskih akcionara privrednog društva poslovodstvo je priznalo da je spremno da se udruži po ceni od 300 evra po akciji. Zašto to nisu uradili odmah? Zašto vode negativnu kampanju protiv UMA Srbije?

POZIV NA UDRUŽIVANJE – poslovodstvo poziva UMA Srbije na udruživanje na cenu od 300 evra, mada je UMA Srbije već otpočela udruživanje paketa na 300 evra i mada UMA Srbije vrši pregovore sa nekoliko zainteresovanih kupaca.
Dakle, proces udruživanja je već uveliko u toku i potrebno je da se svi zainteresovani akcionari udruže radi stvaranja što većeg Paketa akcija za prodaju.

POZIV NA PREGOVORE – poslovodstvo preduzeća pokazuje da nema potreban nivo profesionalnosti jer nijedan ozbiljan i svetski menadžment ne bi putem Saopštenja pozvao UMA Srbiju na pregovore određujući im unapred termin za pregovore.

POZIV KUPCU – krajnje je neprofesionalno da na sastanak koji treba da usledi između poslovodstva u UMA Srbije bude prisutan i kupac koji će slušati našu raspravu. Kupce dovodimo ili zajednički odabiramo tek kada utvrdimo našu strategiju i kada se većina akcionara nađe u Paketu akcija i kada podrže prodaju po 300 evra za akciju.

NEKA PITANJA POSLOVODSTVU

Radi objavljivanja istine o svim dešavanjima u vezi KRUŠEVAC PUT a.d Kruševac i radi obaveštavanja svih akcionara, koji će kada budu imali sve prave informacije sami donositi odluke o svom kapitalu, postavljamo samo nekoliko interesantnih pitanja poslovodstvu preduzeća:

Zašto je poslovodstvo preduzeća odbilo saradnju sa UMA Srbijom u 2006 godini?

Zašto poslovodstvo preduzeća otvoreno ne prizna akcionarima kakvu je sve pomoć imalo u 2006 godini od stručnog tima UMA Srbije?

Zašto je poslovodstvo preduzeća prevarilo advokate UMA Srbije koji su im dali pravne savete za rušenje lažne dokapitalizacije?

Zašto je poslovodstvo preduzeća prevarilo UMA Srbije?

Zašto direktor Dragan Savić ništa nije ispoštovao što je obećavao na sastancima, od Beograda do Kruševca, Branku Dragašu?

Zašto je poslovodstvo izabralo stvaranje na taj način d.o.o?

Zašto poslovodstvo nije prihvatilo način koji je predložio stručni tim UMA Srbije?

Zašto je poslovodstvo vršilo pretnje, pritiske i ucenu akcionara da pređu u udeličare?

Zašto poslovodstvo nije izvršilo novu procenu kapitala preduzeća?

Zašto je cena uloga određena na 46,34 evra?

Zašto cena nije 300 evra po akciji?

Zašto poslovodstvo širi prljavu kampanju u javnosti ?

Zašto akcionari traže da izađu iz d.o.o. ?

Za koga radi poslovodstvo preduzeća?

Zašto direktor Dragan Savić ne izađe na TV duel Branku Dragašu?

Bilo bi još dosta pitanja koja se mogu postaviti poslovodstvu, ali zbog ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazimo iznosimo sledeći

PREDLOG MERA :

OBUSTAVITI – odmah sve svađe i rasprave – rok : odmah;

ORGANIZOVATI SASTANAK – u prostorijama preduzeća između poslovodstva i stručnjaka UMA Srbije – rok nedelja 21.01.2007.;

ZAJEDNIČKA STRATEGIJA – nakon sastanka odrediti zajedničku strategiju delovanja;

SOCIJALNI PROGRAM – usvajanje socijalnog programa za zaposlene;

INVESTICIONI PROGRAM – usvajanje investicionog programa za preduzeće;

KOLEKTIVNI UGOVORI – usvajanje kolektivnog ugovora pre prodaje;

RASKIDANJE Ugovora o d.o.o. – rok odmah;

UDRUŽIVANJE U PAKET AKCIJA – potpisivanje akcija na cenu od 300 evra;

PRAVLJANJE PAKETA AKCIJA u iznosu od 72,15 % – rok odmah;

PONUDA PAKETA AKCIJA KUPCIMA tako da najniža cena ponude bude 300 evra, rok – nakon završetka potpisivanja Paketa akcija;

OTVORENO INFORMISANJE – svi akcionari moraju da slobodno raspolažu informacijama kako bi se postigla usvojena strategija.

Poštovana gospodo u poslovodstvu,

Izneo sam osnovu našeg sukoba, pitanja koja se sama nameću i predlog mera za uspešan završetak zajedničkog posla.

Šta je naš cilj?

ZAJEDNIČKI CILJEVI AKCIONARA :

IZNALAŽENJE – strateškog kupca koji će da razvije preduzeće,

PRODAJA AKCIJA – po ceni od najmanje 300 evra ili više,

USVAJANJE – Kolektivnog ugovora, Socijalnog i Investicionog programa od strane kupca akcija, RAZVOJ PREDUZEĆA.

Ukoliko je sve ovo što sam ovde istakao neosporno, ukoliko smatrate da možemo da napravimo zajedeničku strategiju, pozivam poslovodstvo preduzeća na otvoren razgovor i konačan dogovor kako bismo zajedno postigli jedinstvo svih akcionara i postigli željene ciljeve. Vrlo sam iskusan u ovim poslovima i radu na finansijskim tržištima, jer 24 godine sam investicioni bankar i danas zastupam stotinak stranih investitora, zastupam i 160.000 akcionara u 1.100 prteduzeća i uspeo sam u 160 preduzeća značajno da podignem cene akcija, upravo na ovakav način udružuvanja u Paket akcija.

Među takvim uspešnim prodajama bila je, recimo. I VOJVODINA PUT a.d. Panćevo čije su akcije prodate za skoro 30.000 dinara po akciji.

Gospodo akcionari,

Nema sujete, hoćete da ostvarite vaše interese i zbog toga se udružujete.

Verujete samo onima koji vam donesu najveći interes, zar ne ?

Sve ostalo nije važno.

Srdačan pozdrav svim akcionarima,

Beograd, 16.01.2007.

UMA SRBIJE

Branko Dragaš