Početna Biznis Investitorski rečnik Obveznice

Obveznice

1006
0

Po pravilu dugoročne (rok dospeća im je duži od jedne godine) dužničke hartije od vrednosti koje investitori na tržištu kupuju radi ostvarivanja prihoda u vidu kamate, a emitenti prodaju radi pribavljanja dodatnih sredstava za finansiranje različitih projekata. Kao izdavaoci ovih hartija od vrednosti mogu se javiti država (državne obveznice), grad (municipalne obveznice) ili preduzeća (korporativne obveznice). Obveznice su izuzetno atraktivne hartije od vrednosti jer se po osnovu njih, u unapred poznatim vremenskim intervalima stiče kamata, a uložena sredstva za kupovinu mogu, u zavisnosti od vrste obveznica, da budu povraćena odjednom na rok dospeća ili u ratama zajedno sa kamatom.