Početna Sadržaj Rasprave „Novi dom“ – zahtev za razjašnjenje

„Novi dom“ – zahtev za razjašnjenje

1489
0

Predmet: Zahtev za razjašnjenjem odgovora dobijenim od strane Direktora centra za tendere Agencije za privatizaciju gosp. Aleksandra Pravice po upućenim pitanjima u odnosu na Tender i Ugovor o prodaji društvenog kapitala Kompanije “Novi dom” a.d. Beograd

Poštovani,

U prilogu ovog dopisa nalazi se Zahtev UMA „Novi dom“ Beograd (Udruženje) upućen direktoru Centra za tendere Agencije za privatizaciju (AGP) i njegov odgovor.

Kako se to da i videti iz priloženog, gospodin Aleksandar Pravica, u svojstvu Direktora centra za tendere (Direktor), odgovorio je na sva naša pitanja, čak i više od toga, te dao komentar kako, eto, Udruženje iznosi neke konstatacije kojim se „imputiraju odredjene neregularnosti u sprovodjenju tenderskog postupka“, a bez da je Udruženje dobilo i odgovore na postavljena pitanja.

Kako smo sada dobili i odgovore, možemo i ostati pri navodima iz Zahteva upućenom direktoru centra za tendere:

„Žao nam je ukoliko naša postavljena pitanja više liče na enigmatski zadatak koji treba da rešite i date nam argumente za sprovedene radnje, dokaze za validnost i zakonitost sprovedenog tendera, ali smatramo da je jedino Agencija za privatizaciju zadužena (i ovlašćena) da ne dozvoli da dodje do situacije da se na ovakav način sprovede Tender preduzeća sa vrlo vrednom imovinom, te da se suvlasnici kapitala Kompanije „Novi dom“ Beograd a.d., odnosno akcionari i pre ovako sprovedene „privatizacije“ društvenog kapitala, bave rešavanjem ovako zagonetno spovedenog tendera, a bez dokumentacije i odgovora, koje je ta ista Agencija za privatizaciju dužna da im pruži.“

Iz dopisa koji nam je uputio Direktor, može se videti da je vrlo spretan u odgovorima na pitanja, ali ne baš dorastao enigmatskom zadatku koji je ovog puta pred njega postavljen.

Pozivamo Vas da pažljivo pročitate odgovore na pitanja koja smo postavili:

Dokument u celini možete preuzeti klikom na: Novi dom zahtev za analizu tendera