Početna Sadržaj Analize i procene NOVAC

NOVAC

1913
0
SHARE

 

Svima treba novac.
Siromašnima, jer ga nemaju.
Bogatima, da imaju još više.

Šta je novac?
Cilj?
Sredstvo?

Kada je cilj, onda novac gospodari vama.
Kada je sredstvo, vi gospodarite novcem.

Problem nastaje kada se sukobe cilj i sredstvo.
Cilj hoće da zagospodari sredstvom.
Hoće da mu nametne svoje životne principe.

U tom sukobu, cilj pobeđuje.
Za sada.
Koristi se svim sredstvima da bi pobedio.
Rezultat te Pirove pobede je bolesno društvo.

Društvo je živi organizam.
Bolesno je kada se neki organ u organizmu razboli.
Novac je krvotok organizma.
Spaja i hrani sve organe u društvu.
Zdravo društvo ima brz protok novca kroz finansijski krvotok.

Ukoliko je spor protok novca, društvo se loše oseća.
Nastaje zamor i tegobe u društvu.
Ukoliko jedan organ počinje više da zadržava novca, ostali organi pate.
Imaju manju količinu novca za sebe.
Ako jedan organ gramzivo grabi novac samo za sebe, društvo upada u komu.
Oni koji su pohlepno nagomilali novac prvi stradaju.

Krug je zatvoren, društvo umire.

Kada novac držite na računu i ne okrećete ga u privredi, pravite trombozu sitema.
Ljudi to ne znaju. Nisu finansijski obrazovani. Niko ih nije finansijski obrazovao.

Zato sam predložio da se od vrtića do svih fakulteta uvede predmet NOVAC.
To je potrebno da bi se naučilo kako se upravlja novcem.
Slično je kao sa održavanjem higijene. To mora da se uči od malih nogu.

Kada savladamo veštinu upravljanja novcem, onda će se mnogo bolje postaviti odnosi u društvu. Naučićemo građane da postave pitanje: KO to plaća? U tržišnoj privredi svako mora da plaća svoje račune. Nažalost, mi još nismo naučili da se tržišno ponašamo. Građani moraju da savladaju tu tržišnu lekciju.

Nema besplatnog ručka!
To svi znamo.
Teroretski nam je prihvatljivo. U praksi nastaju problemi.
Uvek postoje oni koji hoće da pojedu besplatan ručak.
Uvek su to političari i birokratija. To su paraziti u društvu.

Tržište je nemilosrdni sudija. U tržišnoj utakmici vlada oštra konkurencija. Ima ferpleja, ali nema humanosti. Socijalna pitanja mora da rešava država. Na tržištu igraju samo oni koji mogu da izdrže tržišna nadmetanja. Pobeđuju oni koji znaju da brže okreću novac. Oni koji uspešno ulažu. Uspeh na tržištu se meri novcem.

Mali novac se zarađuje na slobodnom tržištu.
Veliki novac se zarađuje na privilegijama monopolskog tržišta.
Obično uz državu. To je najsigurnije.

Brz novac se otima. Ubistvima ili prevararama. To nosi veliki rizik. Ulog je život i porodica. Svako može da bira. Da li je novac cilj ili sredstvo? Brz novac bira cilj.

Kada nemate novac u problemu ste, jer ga nemate.
Kada imate novac, opet ste u problemu: kako da ga sačuvate od sebe, porodice, inflacije, države i kriminalaca. Iskustva govore da je lakše napraviti novac, nego ga sačuvati.

Novac se nekada čuvao u bankama.
Danas je to glupost.
Kada se papirni dolar i evro štampaju bez zlatnog pokrića, treba bežati iz papira.
Treba bežati iz banaka.
Novac više nije u papiru.

Novac se čuva u: zlatu, srebru, obradivoj zemlji, vodama, šumama, rudama, nekretninama, patentima i znanju.

Najveći novac je u znanju.
Znanje je najveći kapital.

Ako ste ovo naučili, spremni ste da pravite novac.

Beograd, 14.09.2014

SHARE