Početna Sadržaj Reagovanja NOTARI

NOTARI

2318
0
SHARE

Notari su počeli da rade prvog septembra. Mi smo poslednji uveli javne beležnike kao instituciju. Posle 1944. godine, napokon, dobijamo notare. Međutim, izdajnički režim je ponovo sve obesmislio. Nesposobni da vode državu, postavili su notare kao političku instituciju, u kojoj su smestili svoje stranačke pristalice.

Umesto da rasterete pravosuđe i stvore efikasan sistem za overavanje dokumenata, režim je stvorio monopol javnih beležnika. Zakonom o prometu nepokretnosti predviđeo je da se ugovor o prometu nekretina zaključuje se u obliku javnobeležničkog zapisa.

Za sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti u obliku javnobeležičnog zapisa ISKLJUČIVO je nadležan javni beležnik na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost koja je predmet ugovora.

Monopol se odnosi, pored ugovora o kupoprodaji, i na sve druge ugovore vezane za nepokretnosti: o poklonu, o doživotnom izdržavanju, o raspodeli imovine za života, o deobi imovine…., kao i na sve vrste izjava u vezi nepokretnosti. Sve to je regulisano članom 82 i 83 Zakona.

Izmenama Zakona o vanparničnom postupku notarima je obezbeđen monopol i u delu , do sada isključive, sudske nadležnosti u vođenju sudskih postupaka. Javni beležnici će preuzeti veći deo vanparničnog postupka, gde spada i ostavinski postupak.

Istina je da su monopolistička ovlašćenja mnogo šira notarima, nego što se to u javnosti predstavlja. Mnogi , naravno, još ne znaju za to. Ne shvataju kakva se prevara desila. To se naročito vidi u overi ugovora. Sudovi overavaju samo potpise na ugovorima, ne proveravaju sadržinu, jer sadržina ugovora je isključivo volja ugovornih strana. Kod prometa nepokrtnosti sud je vršio i proveru nepokretnosti u svojoj bazi, kako bi sprečavao nedozvoljene višestruke prodaje jedne iste nekretnine. Overavao je ugovore samo uz vlasnički list, kao dokaz o svojini, i uz druge odgovarajuće dokaze kada je u pitanju vanknjižna svojina.

Sudskim overama prethodila je advokatska kontrola svih pravnih osnova i stručni sastav ugovora. Stranke su prolazile dva sistema zaštite, advokatski i sudski. Sada je sve to ostavljeno notarima. Beležnici ne mogu da budu medijatori, posrednici, punmoćnici. Kako će beležnik da da štiti stranke sa suprotnim interesima?

Građani su naterani da koriste usluge notara. Nemaju mogućnosti nikakve alternative. Zašto im nije ostavljena mogućnost da biraju između suda, opštine, advokata i notara? Zašto je dato toliko prostora notarima?

Notari u razvijenim zemljama nemaju takve privilegije i nisu monopolisti. Oni obavljaju overu potpisa i ostavinska pitanja. Zašto je režim u Srbiji obesmislio funkciju notara? Iskren da budem, nikada mi nije bilo jasno zašto država na overi potpisa pravi biznis. Sada smo dobili privilegovane notare koji prave veliki biznis, jer im je režim to omogućio. Ugovorne strane su dogovorile kakav ugovor potpisuju. Kada krenu da overe taj ugovor, da dokažu da su oni ta lica koja potpisuju ugovorem, onda se pojavljuju notari koji od toga prave spektakl i dobro zarađuju.

Posebno je apsurdno to što se isključivo njima daje pravo da naprave ugovore, pa će advokati, kojima je to profesija, morati izradu svojih ugovora da prepuste notarima.

Zarade notara su previsoke u odnosu na advokatske tarife. Prema javnoj i objavljenoj advokatskoj tarifi vrednost boda za advokatske usluge je 30 dinara, dok je javnobeležnička tarifa boda za notarske usluge 150 dinara, uvećana za PDV. Kako je to moguće? Zar je isti rad notara pet puta skuplji od rada advokata? Takođe, taksa za overu potpisa kod notara je 3-5 puta veća kod notara od sudske takse? Zašto? Koji je smisao uvođenje notara u ovakvoj krizi, kada će građani nekoliko puta skuplje plaćati te usluge?

Najveća sudska taksa za overu ugovora iznad vrednosti od 10 miliona dinara je ostala 39.000 dinara, dok se taksa kod notara naplaćuje 150.000 dinara.

Advokatima je uskraćeno ustavno pravo na rad. Advokati su ostali bez 60-70% svog redovnog posla. To će dovesti do toga da najveći broj advokata od 7.000 u Srbiji, posebno onih koji su pružali usluge siromašnom građanstvu, davajući im mogućnost da ih plaćaju na poček, ostati bez primanja i posla. Građani nemaju mogućnosti da biraju i nema tržišne konkurencije, nego se dekretom uvodi monopol notara.

Interesantno je da od 110 izabranih notara, a ukupno će ih biti 350, nema ni jedan odsto bivših advokata i sudija. Koji su to pravni eksperti koji su uspeli da dobiju ova javna ovlaščenja?

Advokati moraju da izađu na ulice.
Nemaju izbora.
Ako ostane ovakav zakon, mnogi će završiti na ulici.

Podržavam advokate da istraju u borbi za promenu zakona o notarima i da Ustavni sud proglasi zakon neustavnim.

Ustavnim sudijama poručujem – oduzmite monopol notarima!
Odbranite pravo na izbor i konkurenciju.

Beograd, 22.09.2014

SHARE