Početna Sadržaj Privatizacija Nestalo više od 10 miliona evra od prodaje preduzeæa

Nestalo više od 10 miliona evra od prodaje preduzeæa

807
0
SHARE

Šta zna Dinkiæ šta su milioni!
Kako je izjavio Mlaðan Dinkiæ, ministar finansija, u Fondu za restituciju 2004. godine bilo 42 miliona evra, a izveštaj Evropske komisije za SCG pokazao da u Fondu ima isto novca iako je, u meðuvremenu, samo do marta ove godine, prema zvaniènim podacima, prodato još 375 preduzeæa. Fond je trebalo da bude bogatiji za oko 10,6 miliona evra

BEOGRAD – Gde su nestali milioni evra iz Fonda za restituciju u Srbiji!? Da li ih je država negde preusmerila, nezakonito ili nenamenski potrošila, krpila njime budžetske rupe!? Jedna od moguænosti jeste da novac od 2004. godine, kada je vlada premijera Koštunice preuzela vlast, nije više ni uplaæivan u ovaj fond, èime je povreðen Zakon o privatizaciji. U izveštaju Evropske komisije za Srbiju i Crnu Goru, u Fondu za restituciju u Srbiji, iz koga bi trebalo da se jednoga dana obeštete stari vlasnici imovine oduzete po osnovu propisa komunistièkog zakonodavstva posle 1945. godine, prikupljeno je 42 miliona evra.

To ne bi bilo ništa neobièno da je ovo izveštaj o prikupljenim sredstvima do marta 2004. godine, kada je u Fondu, prema izjavama zvaniènika, bila potpuno ista suma. Mlaðan Dinkiæ, ministar finansija Srbije, izjavio je u intervju za novosadski Dnevnik još 11. marta 2004. godine da je 3. marta, prilikom primopredaje vlasti, u Fondu za restituciju bilo 42 miliona evra. Ovaj podatak poklapa se sa izjavom Dinkiæevog prethodnika na funkciji ministra finansija Božidara Ðeliæa, koji je istog meseca izjavio magazinu Ekonomist da je u Fondu za restituciju ostalo 32,5 miliona evra i 12,5 miliona dolara.

Na sajtu Ministarstva privrede Srbije može se proèitati da je od marta 2004. do marta 2005. godine tenderima i aukcijama prodato 375 preduzeæa i ostvaren budžetski prihod od 212,274 miliona evra. Zakonom o privatizaciji je predviðeno da se pet odsto prihoda dobijenih privatizacijom daje u ovaj fond. Prema jednostavnoj raèunici, Fond za restituciju je od marta 2004, do marta 2005. godine trebalo da bude bogatiji za oko 10,6 miliona evra. Ali, privatizacija je nastavljena, a bliži se i kraj 2005. godine, tako da je suma koja nedostaje verovatno još mnogo veæa.

Suma od 42 miliona evra svedoèi o tome koliko je vlast neozbiljno shvatila problem vraæanja imovine jer ova suma predstavlja cenu dve solidnije lokacije, odnosno placa u Beogradu. U Mreži za restituciju u Srbiji sumnjaju da li fond uopšte postoji i da li se pet odsto, propisan zakonom, uopšte daje gde treba.

Nikola Tanurdžiæ, predstavnik Udruženja za vraæanje nacionalizovane imovine u Vojvodini i predstavnik Mreže za restituciju, izjavio je za Glas da novac koji se, prema zvaniènim podacima, nalazi u Fondu nije dovoljan da bi se obeštetili stari vlasnici i da on predstavlja siæu u odnosu na ono što potražuju stari vlasnici.

– Iako je reè o nedovoljnim sredstvima, graðani moraju da znaju šta je s tim novcem. Samo cementara u Beoèinu prodata je svojevremeno za 120 miliona maraka, kao jedno od boljih preduzeæa u zemlji, a u Fond se na ime onih pet odsto za restitucioni fond slilo svega nekoliko miliona maraka. Neke šeæerane prodate su u bescenje za oko tri evra po fabrici, pa je u Fond „stiglo“ ne više od devedeset dinara. Samo Ðorðe Dunðerski imao je 3.000 hektara najbolje zemlje u Vojvodini.

Ako se uzme da je njena cena danas od 1.000 do 4.000 evra po hektaru, a u EU najlošije obradive površine koštaju 20.000 evra po hektaru, što pokazuje zašto moæni privatnici kupuju zemljište koje æe sutra, kada uðemo u Evropu, vredeti mnogo, mnogo više… i do 100.000 evra po hektaru. Nekada se smatralo da su zemljoposednici državni neprijatelji sa 3.000 hektara, koliki je bio najveæi posed, a sada su oni koji imaju 20.000 hektara ugledni graðani. To pokazuje kako se država odnosi prema starim vlasnicima i koliko je malo novca u Fondu. Oni kupuju vreme i zato ne donose zakon o restituciji, dok sve ne rasprodaju – rekao je Tanurdžiæ.

Labus kaže da pitamo Dinkiæa

Mile Antiæ, koordinator Mreže za restituciju u Srbiji, izjavio je juèe da je na zvanièan zahtev upuæen Miroljubu Labusu, potpredsedniku Vlade Srbije, stigao odgovor da se za pitanja o Fondu za restituciju Mreža obrati ministru finansija Mlaðanu Dinkiæu. – Obratili smo se i Dinkiæu i èekamo zvanièan odgovor o tome gde su sredstva iz fonda, s obzirom na to da je u izveštaju Evropske komisije za SCG od 9. novembra 2005. godine u njemu i dalje samo 42 miliona evra – rekao je Antiæ.

I. Stojkoviæ
Glas javnosti Èetvrtak, 24. 11. 2005

SHARE