Početna Sadržaj Privatizacija Ne dajte njive u bescenje

Ne dajte njive u bescenje

882
0
SHARE

BEOGRAD – Predstavnici poljoprivrednih dobara i zadruga udruženi u udruženje „Brazda“ traže od nadležnih u Srbiji i Vojvodini da hitno promene zakon o privatizaciji u poljoprivredi, a da se do tada obustave sve zapoèete i nameravane privatizacije u toj oblasti.

Oni su na juèerašnjoj konferenciji za novinare u Beogradu optužili aktuelnu vlast da domaæim tajkunima u bescenje prodaje poljoprivredne kombinate i zemljište, u koje oni, uglavnom, nemaju nameru da ulažu veæ nameravaju da ih za koju godinu prodaju strancima po višestruko veæoj ceni, što pokazuju pojedine privatizacije. U takvoj „privatizaciji“ ceh plaæaju radnici i seljaci koji od zemlje žive, tako da æe Srbija, a posebno Vojvodina, nastavi li se tako, ubrzo postati zemlja siromašnih kmetova i proletera koji æe živeti od milostinje bogatih feudalaca.

– Èlanovi udruženja „Brazda“, za sada ih ima 17, traže da se formira nezavisni državni fond poljoprivrednog zemljišta i šuma koje ne bi moglo da se prodaje u narednih 10 godina, sve dok se poljokombinati i zadruge potpuno ne oporave – kaže Branko Dragaš, ekonomski savetnik Udruženja. – Privatizaciju poljoprivrednih preduzeæa trebalo bi izvršiti tako da 70 odsto bude vlasništvo državnog fonda za poljoprivredu, a po 15 procenata akcija da se podeli radnicima i penzionerima, kao i ostalim graðanima Srbije.

Èlanovi „Brazde“ naveli su više primera neuspešne privatizacije. PIK „Krivaja“ iz Krivaje je potpuno uništeno preduzeæe posle privatizacije a zimus su se njegovi radnici hranili preko Crvenog krsta. Bilo je i kupovine velikih kombinata i fabrika po višestruko nižoj ceni od vrednosti zaliha gotovih proizvoda („Karneks“ Vrbas). Stoga traže od države da umesto rasprodaje svog bogatstva, kroz agrarni budžet od milijardu evra godišnje, investira i oporavi poljoprivredno-preraðivaèke kapacitete, pa tek onda ih iznese na pijacu.

HEKTAR 100 EVRA

HEKTAR zemlje prve klase u Vojvodini vredi od 4.000 do 6.000 evra, dok je u mnogo sluèajeva zemlja kupovana za 100, 200 ili 300 evra po hektaru – rekao je Dragaš dodavši da je do sada od oko 300.000 hektara društvenog poljoprivrednog zemljišta prodato oko 100.000 hektara.

M. ÈABARKAPA
Veèernje novosti 21.06.2005

SHARE