Početna Sadržaj Društvo NAŠE

NAŠE

4057
1
SHARE

Da li u stanu bacaš otpatke na pod?

Zašto ne bacaš?
Stan je tvoj?

Da li na ulici bacaš otpatke na pod?
Zašto bacaš?
Ulica nije tvoja?

Potpuno mi je svejedno da li sam u stanu ili na ulici.
U kući ili na autoputu.
U gradu ili na selu.
U Srbiji ili drugoj državi.

Potpuno mi je svejedno da li je stan tvoj ili moj.
Da li je tvoja ili moja kompanija.
Potpuno mi je svejedno ko je vlasnik.
Ne zanima me čijoj naciji, veri ili rasi to pripada.

Ponašam se uvek u skladu sa svojim moralnim principima.
Ponašam se uvek isto kao da je sve to moje.

Ne bacam otpatke na ulicu, jer je ulica moja.
Ne zagađujem selo, jer je selo moje.
Ne prljam grad, jer je grad moj.
Ne uništavam Srbiju, jer je Srbija moja.

U drugoj državi se ponašam kao da je to moja država.

U državnoj kompaniji se ponašam kao da je moja kompanija.
U tvojoj kompaniji se ponašam kao da je moja kopanija.

Na planeti se svuda isto ponašam, jer je planeta moja.
U prirodi svuda isto postupam, jer je priroda moja.

Civilizaciju možemo da spasimo samo ako se shvatimo da je ona naša.

Beograd, 08.08.2015

SHARE

1 KOMETAR