Početna Sadržaj Crtice NARODNI FRONT

NARODNI FRONT

996
0

Branko Dragaš, na Petrovdan , 12.07.2013

Stanje u Srbiji je neizdrživo. Sve ključa. Građani i privreda više ne mogu da izdrže pogrešan politički i ekonomski koncept. Ne mogu da izdrže vladavinu zlonamernih i sujetnih političara. Cvili narod zbog siromaštva, bolesti i nerada.Beda se uvukla u sve naše živote. Sve političke priče su ispričane. Politički ološ je uništio državu i građane. Istorijska odgovornost naše današnje generacije je da odmah zaustavimo dalje propadanje države i da oslobodimo društvo unutrašnje okupacije. Za preobražaj društva potrebne su sistemske političke i ekonomske reforme. U poslednjih tri decenije sam iznosio svoje političke i ekonomske programe, ali, nažalost, političari na vlasti nisu hteli ništa da prihvate. Jedna politička oligarhija je menjala drugu, sistem pljačkanja i laganja se održavao, sve dok danas nije potpuno obesmišljena politika i dok svi nismo propali zbog takve politike.

Građani više ne veruju političarima. Mada je socijalna situacija neizdrživa,narod ne izlazi na ulice jer je mnogo puta do sada prevaren. Nikome više iz politike ne verujemo. Svi su isti. Umesto da brane državne interese i interese građana, oni brane svoje lične interese. Politika je unosno zanimanje i mnogi političari su se preko noći obogatili. Nema spasa Srbije sa sadašnjim političarima.
Potrebni su nam novi ljudi, koji nikada nisu bili u politici, koji su moralni i koji imaju reference u životu. Ti novi ljudi moraju da sprovedu novi državni koncept za spas Srbije. Imamo li ljude? Imamo. Kako u zemlji, tako i u rasejanju. Imamo li koncept? Imamo.  Koncept Programa za spas Srbije. Predavanje koje sam održao odnosi se samo na ekonomske poteze koje mora VLADA NACIONALNOG SPASA odmah da  povlači za spas države.
Vremena za gubljenje nemamo. Život nema reprizu!
Ako imamo politički i ekonomski program za spas Srbije i ako imamo ljude koji mogu da sprovedu taj program, onda ostaje samo jedno pitanje – KAKO da se sve to uradi?
Jedini način je – demokratskim izborima. Ne postoji drugi način. Potrebno je izaći na izbore i uzeti vlast. Kada uzmete vlast, onda sprovodite usvojeni politički i ekonomski program.  Građani traže novu političku opciju. Opciju za koju mogu da glasaju, jer preko 65% građana ne zna za koga da glasa. To je idealna prilika za stvaranje jednog modernog političkog pokreta koji će se u suštini razlikovati od svih dosadašnjih političkih pokreta.
Nisam član nijedne političke grupacije, ali sam od 1989 učestvovao u formiranju opozicije u Srbiji. Problem svih naših političkih stranaka je taj što su one nedemokratske i što njima upravljaju političke oligarhije. Ukoliko želimo da osvojimo glasove nezadovoljnih građana, onda je potrebno da vratimo u politiku moral i poverenje. To se jedino vraća – ličnim primerom!
Novi politički pokret, nazvao sam ga davno NARODNI FRONT, jer se danas samo delimo na one koji su pokrali Srbiju i koji je i dalje izdaju i prodaju, i na većinu građana koji su oplajčkani i obespravljeni, ali koji vole svoju državu. Taj novi politički pokret mora da bude demokratski i ne sme da uspostavi novu političku oligarhiju. Tako ćemo se suštinski razlikovati od svih partija i pokreta.
Poštovani prijatelji,
Na ovom pitanju su pale sve političke stranke u Srbiji. Nije cilj novog političkog pokreta da jedna politička oligarhija zameni drugu, kao što se to do sada dešavalo od uvođenja višestranačkog sistema u Srbiji, nego je moja politička ideja da ukinemo mogućnost stvaranje političke oligarhije. Treba, dakle, promeniti politički sistem koji stvara političku oligarhiju. Ukoliko uistinu želimo da promenimo takav nakaradan politički sistem predstavničke demokratije, onda moramo stvoriti novi politički pokret koji u sebi neće biti totalitaran i podređen interesima lidera. To nam danas treba! Zato se zalažem da u naš politički pokret uvede – direktnua demokratija! Živimo u elektronskom dobu i apsolutno je moguće da sprovedemo direktnu demokratiju, koju ćemo u višoj fazi pretvoriti u digitalnu direktnu demokratiju.
Kako da vratimo poverenje građana? Poverenje se ne može vratiti preko noći. Poverenje ćemo vratiti ako u naš politički pokret uđu svi pošteni,stručni i vredni ljudi koji se nikada do sada nisu bavili politikom. Ljudi kojima narod već veruje. Oni ulaze u politički pokret, ponavljam radi razumevanja, ne da bi se bavili politikom, jer oni su priznati u svojim strukama, nego da pomognu Srbiji , svojoj porodici i sebi da se u što kraćem vremenu izađe iz ovoga programiranog haosa i unutrašnje okupacije. Ulaskom u novi politički pokret ti ljudi prihvataju politički način organizovanja koji će izvršiti radikalan preobražaj države Srbije.
Politički način organizovanja ne znači da ćemo dobiti novoga lidera, kome ćemo se svi klanjati, očekujući da on reši sve naše probleme, nego ćemo dobiti mrežno povezane priznate ljude od poverenja koji će svojim radom Srbiju pokrenuti iz sadašnjeg ponora i propasti. Ti ljudi, koji će u pokretu politički delovali, neće se profesionalno baviti politikom. To je vrlo važno. Presudno važno! To je put  da se iz politike izbaci biznis i da se u politiku vrati izgubljeni moral.
Znači, najvažnije je, na samom početku formiranja političkog pokreta, da bismo vratili poverenje građana, da na čelo pokreta budu ljudi od poverenja, koji imaju stručne reference i koji će  doneti pokretu veliku popularnost. Ti ljudi se neće baviti operativno politikom, oni neće biti poslanici, ministri ili predsednici vlade, nego će biti garancija demokratičnosti u samom pokretu i samoj državi.
Svi članovi pokreta će biti elektonski umreženi i predstavljaće skupštinu pokreta. Čelni ljudi pokreta će se birati, na osnovu svojih referenci, na period od mesec dana. Skupština pokreta elektronski bira prve ljude pokreta.To je dovoljan vremenski rok da se predstavlja pokret i da što više kvalitetnih ljudi nauči da upravljanja pokretom. Cilj je da se izbegne mogućnost  stvaranja vođa i lidera, kao i da se deluje preventivno na način da se onemogući režim da se obračunava sa čelnim ljudima pokreta. Kada mnogo ljudi bude upravljalo pokretom, onda izdajnički režim neće znati koga da napada, dok se, istovremeno, vrši potpuna i temeljna demokratizacija čitavog političkog sistema.
Politički pokret dobija dinamizam u svom radu. Nema glupih sednica, blebetanja, zamaranja, nego se čitav politički život modernizuje, operativno disciplinuje, efikasno organizuje i uspeh se meri ne po tome koliko se služi kultu vođe, nego koji rezultati se naprave u praksi.
Na ovakav način organizovanja, siguran sam da ćemo sprečiti da nam se u pokret ubace politički ludaci, psihopate, saradnici tajnih službi, reciklirani politički ološ, bitange, šibicari, propalice i dangube. Otvorićemo prostor za političko delovanje novih ljudi i oni će, prvi put osetiti, da pripadaju dobro organizovanoj političkoj grupaciji koja nije u funkciji sujete pohlepnog lidera i njegovih trabanata.
Potpuno sam uveren da je moguć ovakav način političkog organizovanja. To je zahtev novog doba u kome danas živimo. To je zahtev svih građana koji su prevareni od strane političara,pokradeni od strane tajkuna i koji danas više ne mogu da prežive  nametnute reforma.
Kada imamo ljude, kada imamo politički i ekonomski program i kada imamo političku organizaciju NARODNII FRONT, koja će izaći na izbore i uzeti vlast, onda nam je ostalo još samo jedno važno pitanje. Presudno važno za opstanak političkog pokreta.
Pitanje je vezano za – finansiranje pokreta. Ko će dati novac za politički pokret? Bez novca se ne može organizovati pokret i ne može se izaći na izbore. Postoje tri rešenja finansiranja. Prvi, da se novac obezbedi iz inostranstva, da strane vlade i obaveštajne službe obezbede novčana sredstva. To imamo na delu i vidimo svu tragičnost tog podaničkog odnosa. Drugi način, da tajkuni obezbede novac, što je pogubno za pokret. Treći način, da sami sebe finansiramo.
Treći način je jedini mogući način.Predlažem da svi članovi pokreta svakog meseca uplaćuju JEDAN EVRO za finansiranje pokreta.Tako možemo da sačuvamo nezavisnost pokreta. Najveći iznos mesečne donacije može da bude 10 evra. Potrošnja novca će se internetom pratiti i svaki član pokreta će znati kako se troše njegove pare.
Ovakav način političkog organizovanja, ovakav način javnog delovanja pokreta, potpuno obesmišljava rad agenata tajnih službi, jer će sve biti javno i nikakvih tajni neće biti u pokretu, tako da će se izbeći poguban uticaj stranih službi,ambasadora,tajkuna i političara propalica koji hoće nešto da ušićare za sebe.
Na ovaj način se menja način političkog delovanja u Srbiji. Počinje trajno ukidanje političara kao profesije. Obezbeđuje se potpuna demokratizacija društva. Brane se republikanske ideje od pogubnog uticaja  korporativnog fašizma. Oslobađa se ogromna energija građana i obezbeđuju svi preduslovi za ubrzani privredni preporod.
Nakon dve godine ovakvog delovanja, nakon osvajanja vlasti u Srbiji, mišljenja sam da se može preći na višu fazu političkog delovanja – uvođenje digitalne direktne demokratije.
O njoj ću detaljno pisati kada dođemo u tu fazu.
Sada je najvažnije da se okupe misleći, pošteni, radni i viđeni ljudi u Srbiji i da podrže ovaj koncept. Oni moraju do kraja jula da formiraju NARODNI FRONT. Pokret mora da se omasovi u toku avgusta i septembra. Pokret mora da bude dovoljno jak da izvede građane na ulice i da se izbori za održavanje vanrednih izbora na svim nivoima do kraja godine. Na tim izborima pokret mora da pobedi i pripremi formiranje VLADE NACIONALNOG SPASA.
Ta vlada će sprovoditi usvojeni PROGRAM ZA SPAS SRBIJE.
Mislim da je ovo najjednostavniji način da se organizujemo. Svi koji vole Srbiju i koji žele da pomognu da se Srbija izvuče iz sadašnjeg beznađa, učestvovače u ovakvom jednom svenarodnom , građanskom i modernom pokretu. Svako će raditi posao koji zna da radi. Nećemo imati profesionalne političare. Nećemo imati lidere i vođe. Politika će biti u službi države i građana. Političari će biti dežurni redari u državi koji sprovode operativni Program za spas Srbije.
Da li je ovo moguće?
Jeste.
Vi ste na potezu.

Beograd, na Petrovdan 12.07.2013