Početna Sadržaj Privatizacija Najgori plan za prodaju EPS-a

Najgori plan za prodaju EPS-a

766
0
SHARE

Izbor savetnika za EPS uslov za dobijanje kredita od Svetske banke
Uraðeno više studija o restrukturiranju koje su debelo plaæene, a ništa nije sprovedeno, pa nema razloga da se ponovo traži savetnik – kažu u Sindikatu

BEOGRAD – Uprkos ranijim najavama da æe Elektroprivreda Srbije ostati u državnom vlasništvu, vlada je odluèila da zapoène pripreme za njegovu privatizaciju. Pre nekoliko dana vlada je odredila da strateški savetnik treba da predloži naèin restrukturiranja, kao i moguænosti ulaska privatnog kapitala u EPS. Izbor savetnika uslov je za kredit Svetske banke od 50 miliona evra, koji æe biti iskorišæen za strukturalne promene u privredi.

Poslovodstvo EPS-a i Sindikat radnika ove kompanije, meðutim, tvrde da je tender zamišljen kao plan za razdvajanje proizvodnje i distribucije struje, što je priprema za najgori moguæi scenario privatizacije. Posle podele najbolji hidroelektrane i termoelektrane bile bi prodate kao i distribucije koje imaju najbolju naplatu. Inaèe, EPS je pre nekoliko meseci odbio da prihvati izradu sliène studije, koju je predlagala i finansirala Evropska agencija za rekonstrukciju, a sada æe to raditi savetnik.

– Nismo hteli to da prihvatimo jer je to samo pravljenje „podloge“ za lošu privatizaciju – kažu nezvanièno u EPS-u. Ako se želi savet samo o finansijskom razdvajanju dve delatnosti, dodaju u EPS-u, to je nepotrebno jer veæ sada imamo odvojene raèune ovih delova EPS-a. „Na kraju, izbor savetnika je uslov za dobijanje kredita koji neæe biti iskorišæen za EPS“, dodaju nadležni u ovoj firmi.

Aleksandar Vlajèiæ, pomoænik ministra energetike, objašnjava da u opisu posla savetnika stoji samo finansijsko razdvajanje proizvodnje i distribucije. „Meðunarodne finansijske institucije imaju dobre namere i žele samo da finansijski pomognu radi ubrzanja reforme. Evropska regulativa je jasna i kaže da je, eventualna privatizacija energetike izbor države“, istakao je Vlajèiæ i dodao da privatizacija dolazi tek kada se iscrpu sva sredstva za poveæanje efikasnosti EPS-a.

Milan Kovaèeviæ, èlan UO EPS-a u ime Sindikata, sumnja u dobre namere meðunarodnih finansijskih institucija. „EPS je dobio više studija o restrukturiranju koje je ‘debelo’ platio, a ništa nije sprovedeno tako da ne vidim razlog da se ponovo traži savetnik. I da Ministarstvo energetike ima plan za energetiku teško da ga može sprovesti jer ne može da obezbedi ni skuplju struju bez koje æe nam gubici sledeæe godine biti 340 miliona evra. Sve ovo vodi u propadanje firme, gde æe se privatizacija nametnuti kao jedino rešenje. Kreator ove politike je lobi u vladi koji predvode ministar finansija Mlaðan Dinkiæ i potpredsednik vlade Miroljub Labus, a u dogovoru sa Vukom Hamoviæem i Vojinom Lazareviæem“- kazao je Kovaèeviæ.

Tender 2006.

Zorana Milanoviæ-Mihajloviæ, savetnik za energetiku potpredsednika vlade Labusa, istièe da EPS može da se protivi projektnom zadatku, ali „vlada je ipak vlasnik koji donosi poslednju odluku“. Tender za savetnika trebalo da bude raspisan u prvom kvartalu sledeæe godine.

V. Spasiæ
Glas javnosti, èetvrtak 8. decembar 2005.

1
2
SHARE