Početna Sadržaj Privatizacija Najbolje je biti sam svoj broker

Najbolje je biti sam svoj broker

699
0
SHARE

FOND PIO ZAHTEVA IZMENU TRGOVANJA PENZIONERSKIM AKCIJAMA

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih pokrenuo je predlog za izmenu Zakona o Akcijskom fondu Republike Srbije. Naime, penzijski fond traži da se način trgovanja njihovim akcijama promeni i da oni postanu sami svoji brokeri, te bi akcije iz svog protfelja samostalno iznosili na berzansko tržište, umesto Akcijskog fonda, koji to sada čini na njihov račun.

Naime, Fond PIO smatra da bi, kao vlasnik, mnogo bolje trgovao svojom imovinom, tim pre što dosadašnjim poslovanjem Akcijskog fonda i Agencije za privatizacije nisu nimalo zadovoljni i smatraju ga nedomaćinskim.

U prilog tome Upravni odbor Republičkog fonda PIO navodi i činjenicu da je „vrlo lako dokazati“ da je prodaja pojedinih paketa akcija Fonda PIO obavljena u trenucima kada je cena na Beogradskoj berzi bila najniža. Nije retkost ni da sada akcije pojedinih firmi, koje više nisu u vlasništvu Fonda PIO, vrede i po pet do deset puta više nego kada su prodate.

Takođe, ističe Upravni odbor Fonda, nesporan je i podatak da su Agencija za privatizaciju i Akcijski fond dopustili da mali akcionari prodaju većinski paket investitorima, a da Akcijski fond i Fond PIO ostanu s manjinskim vlasništvom – od najviše 40 odsto, čime automatski vrednost akcija pada. Fond PIO to, kako tvrdi, više neće da toleriše.

Dobro gazdovanje je i isplativo

Penzijski fondovi svih bivših jugoslovenskih republika isključivo sami upravljaju i raspolažu imovinom fonda. Tako su u Sloveniji i Hrvatskoj penzijski fondovi osnovali svoja preduzeća za upravljanje imovinom. I u Crnoj Gori je Upravni odbor Fonda PIO taj koji preko svojih komisija prodaje akcije i radi na povećanju vrednosti sopstvene imovine.

Nedopustivo je da Fond PIO, zbog problematičnog zakonodavstva, kako tvrde u ovoj instituciji, sedi i bude pasivni posmatrač kako se njegove akcije prodaju u bescenje. Fond takođe zamera i podelu nadležnosti između Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda, koja je često konfuzna i bez pravog plana za prodaju akcija. U praksi uopšte ne postoji plan prodaje paketa akcija, već se za neka preduzeća to završi u kratkom postpuku, a kod nekih, kod kojih postoji veliko interesovanje investitora, iznošenja paketa akcija uopšte nema.

U Fondu PIO ističu i da se odredbe Zakona o tržištu hartija od vrednosti, kojima se predviđa sticanje više od 25 procenata akcija otvorenog akcionarskog društva samo javnom ponudom, lako zaobilaze tako što od malih akcionara akcije na berzi kupuju dva ili tri povezana pravna lica. Ukoliko u ovakvim situacijama Agencija za privatizaciju i Akcijski fond ne odreaguju odmah, što se često dešava, Fond PIO biva obezvređen, i ostaje mu manjinski paket akcija.

Upravo zbog svih navedenih „zamerki“ Upravni odbor Fonda PIO tvrdi, a ističe da je to i logično, da bi sami najbolje čuvali svoje interese. Inače, novac koji je Fond PIO u međuvremenu dobijao od Akcijskog fonda, a koji potiče od prodaje akcija, nikada nisu bila dovoljna ni za isplatu polovine penzije, niti za pokrivanje penzionerskog budžetskog deficita. LJ. M.

Dnevnik19.06.2006

SHARE