Početna Sadržaj Privatizacija Na prodaju u aprilu ponudjeno 61 preduzeæe

Na prodaju u aprilu ponudjeno 61 preduzeæe

680
0
SHARE

Tokom aprila je, u postupku privatizacije u Srbiji na prodaju ponudjeno 61 preduzeæe, prodato je njih 33 od kojih èetiri na tenderu, 19 na javnoj aukciji dok su akcije 10 preduzeæa prodate na tržištu kapitala.

Ostvaren je ukupan prihod od privatizacije u vrednosti od 3.119.000.000 dinara, dok su garatovane investicije iznosile 4.036.000.000 dinara, navedeno je izveštaju koji je ministarstvo privrede danas dostavilo Odboru skupštine Srbije za privatizaciju.

Prema podacima iz izveštaja inicijalne [poèetne] cene za preduzeæa su, prlikom prodaje multiplikovana proseèno pet puta, tako da je odnos prodajne cene prema knjigovodstvenoj vrednosti preduzeæa u postupku prodaje proseèno bio 74 odsto. Od 2002. godine kada je otpoèeo proces privatizacije u Srbiji zakljuèno sa 30. aprilom ove godine prodato je ukupno 2.037 preduzeæa.

Na javnom tenederu prodato je 66 preduzeæa, dok je odlukom tenderske komisije, direktora Agencije za privatizaciju ili ministarstva privrede proglašeno neuspelim 46 tenderskih prodaja. Na javnoj aukciji je ukupno prodato 1.366 preduezeæa od 1.616 preduzeæa koliko su, u istom periodu ponudjena na prodaju. Na tržištu kapitala prodate su akcije 605 preduzeæa, a ponudjeni su na prodaju u postupku preuzimanja ili na Beogradskoj berzi vrednosni papiri 785 pravnih subjekata.

Ostvareni prihod od privatizacije je, u proteklih pet godina iznosio ukupno 137.073.000.000 dinara, dok je u istom periodu 248.936 radnika iz privatizovanih preduzeæa dolaskom ‘gazdi’ u velikom broju iskoristilo socijalni program za viškove zaposlenih èija je ukupna vrednost 17.105.000.000 dinara.

Istovremeno novi vlasnici 2.037 preduzeæa u Srbiji su kupovinom preduzeæa bili obavezni da realizuju i garatovane investicije, koje su ukupnom iznosu u proteklih pet godina bile 69.700.000.000 dinara, navodi se u izveštaju ministarstva privrede koje je dostavljeno Odboru skupštine Srbije za privatizaciju.

RTS Petak, Maj 26, 2006

SHARE