Početna Sadržaj Osvetljenja Mlađan Dinkić i kvarenje države

Mlađan Dinkić i kvarenje države

778
0

Licemerstvu u našoj politici kao da nema kraja, Čak se može reći da se kod nas politika shvata kao delatnost u kojoj licemerstvo i politička neprincipijelnost nije ništa nedopustivo, zazozrno i neprihvatljivo, Ide se dotle da se smatra da je ono čak poželjno i da predstavlja izraz velike političke veštine i pragmatične sposobnosti da se opstane u politici i na vlasti po svaku cenu.

Izjavom ministra za privredu i regionalni razvoj Mlađana Dinkića da nema više kupovine društvenih preduzeća u procesu privatizacije“ prljavim“ parama , političko licemerstvo je doživelo svoj istinski vrhunac, On je najavio da će biti proveravano poreklo kapitala preduzeća i pooštreni uslovi za kvalifikovanje ponuđivača u privatizacionim postupcima, Izmenama zakona o privatizaciji predloženo je da u privatizacionim postupcima ne može da učestvuje niko ko je osuđivan za krivična dela ili se protiv njega vodi istraga za krivično delo, Takođe je novina u zakonu je i obaveza Agencije za privatizaciju da Upravi za sprečavanje pranja novca i Poreskoj upravi kao i MUP-u ako je potrebno, dostavi podatke o pobedniku na tenderskoj ili aukcijskoj prodaji društvene firme i zatraži proveru njegovog kapitala, Ovim izmenama pored produženja roka za okončanje prodaje društvenog kapitala do 31 Decembra 2008 godine predviđena je i zaštita zaposlenih:To se obezbeđuje odredbom da će kupoprodajni ugovor biti raskinut ako novi vlasnik tri meseca posle kupovine preduzeća ne uplaćuje ni minimalne doprinose i zarade, Ministar Mlađan Dinkić je rekao prilikom predstavljanja ovih izmena zakona da je bio iznenađen što ispitivanje porekla novca nije i ranije bio uslov za prijavu za aukciju ili učešće na tenderu. U kojoj je to zemlji on do sada živeo, kada tek sada otkriva ono što je notorna činjenica u našem društvu, On u naletu svog iznenada probuđenog pravedništva zastupa stav da „ Ako se utvrdi da je kapital sumnjiv, s njegovim vlasnikom neće biti zaključen kupoprodajni ugovor, a u slučaju da se to kasnije dokaže, ugovor će biti raskinut , Sprečavanje kupovine firmi sumnjivim kapitalom neće biti efikasno ako se ne usvoji zakon o zamrzavanju imovine stečene kriminalom i korupcijom, Nije svaki novac dobar novac i da ćemo ako novac u privatizaciji dolazi od sumnjivih vlasnika dobiti „prljavu državu“,

Može se bez reći , bez velike ironije , da je ovakav stav ministra Mlađana Dinkića o kvarenju države prljavim novcem veliki doprinos teoriji o delovanju države u tranzicionim vremenima, Da li iz ovog stava sledi i zaključak da je naša država prljava i iskvarena, jer nije neka velika tajna da je u dosadašnjim privatizacijama nije postavljano pitanje porekla novca kojim su kupovane firme, jer su mnogi kupci upravo bili tzv, kontroverzni biznismeni, Ali ministar za privredu kao da se tek probudio posle sedam godina tranzicije i odmakle privatizacije u Srbije, On se ponaša kao neka iznenada iz dubokog sna dozvana tranziciona Trnoružica ili Alisa u zemlji čuda, On je došao do epohalnog zaključka da prljavi novac prlja državu, Ali postavlja se sasvim logično pitanje? Čemu zaista služi ovakvo zakasnelo saznanje o prljavom novcu u našoj i inače prljavoj tranziciji, , Očigledno je da su na pomolu lokalni izbori i da Mlađan Dinkić ovakvim stavovima o privatizaciji najavljuje svoju kampanju za pravednu i čistu privatizaciju u Srbiji, Ali, ova njegova inicijativa ne samo da je zakasnela već samo pokazuje u kolikoj meri su naši političari odvojeni od realnog života i stvarnih problema tranzicije, i koliko su spremni da bez ikakvih rezervi i principa zastupaju stavove koje su do juče osuđivali ili izbegavali i da ih spomenu.

Pri tome se ministar privrede Mlađan Dinkić nije zapitao u vreme sprovođenja najvećih privatizacija pre nekoliko godina, koliko je tada prljavog novca ušlo i oprano u Srbiji, To pitanje u ovoj formi on postavlja tek posle sedam godina privatizacije i tranzicije, Međutim na početku sprovođenja privatizacije glavno političko i ideološko opredeljenje je bilo sadržano u opredeljenju da nije bitno poreklo novca i prvog miliona kojim se kupuju firme, već da je presudno da se što efikasnije sprovede proces privatizacije bez obzira kakvi su stvarni ekonomski i društveni rezultatai i posledice tako vođene privatizacije, Svaki novac je tada bio dobar novac, Bilo je važno da operacija bude što efikasnija i brža a za pacijenta mnogto se i nije marilo, on je bio neka vrsta koleteralne štete u sprovođenju neoliberalnog koncepta privatizacije, Kao da se istorija ponavljala, ovce su još jednom pojele ljude, Sada kada su privatizovane i prodate sve iole vrednije firme i kada su na red došla društvena preduzeća koja su propala i pred stečajem ministar Mlađan Dinkić se prisetio da bi bilo nužno da se prespituje položaj radnika i poštovanju njihovih radnih prava u firmama koje će tek biti privatizovane, Zaista je sada dirljiva briga ministra Dinkića, ali šta je sa desetinama hiljada ljudi koji su ostali bez ikakvih radnih i socijalnih prava i prihoda u do sada privatizovanim firmama, O njima niko više ne vodi računa, oni su jednostavno prepušteni svojoj tegobnoj tranzicionoj sudbini, oni su se zasluženo našli na smetlištu istorije, kao to tvrde neki naši neoliberalni ideolozi, Ovaj zakasneli i licemerni pokušaj Mlađana Dinkića slaba je uteha za dosadašnje žrtve tranzicije i privatizacije, On sada politički pragmatično nastoji da sebe predstavi kao principijelnog i neustrašivog borca protiv prljavog novca, kvarenja države i zaštitnika radnika u privatizovanim firmama, Radi se u stvari o otužnom licemerstvu i odsustvu elementarne doslednosti i načelnosti u politici.

19 Septembar 2007 godine