Početna Sadržaj Privatizacija Midlend kupuje akcije nikšiæke železare

Midlend kupuje akcije nikšiæke železare

991
0
SHARE

Kompanija Midlend je prisutna na tržištima istoène Evrope, Rusije, Ukrajine, Jermenije, Kine, Turske, Velike Britanije i Kanade. U Srbiji je veæinski vlasnik èetiri srpske kompanije u koje je do sada investirala 30 miliona eura. Posjeduje znaèajno iskustvo i kapacitete u industriji èelika i ima dobru poziciju na evropskom tržištu. Ostvaruje godišnji promet od oko pet miliona tona èelika, od èega približno 90 odsto proizvodi samostalno.

Tenderska komisija predložila je nedavno Savetu za privatizaciju da prihvati ponudu kompanije Midlend risorsis holding, za kupovinu 57,98 odsto akcijskog kapitala Željezare Nikšiæ. Reè je o kompaniji osnovanoj pre 12 godina, sa sedištem na Britanskim Kanarskim ostrvima, koja ima predstavništva u 34 zemlje svieta, a prisutna je na tržištima istoène Evrope, Rusije, Ukrajine, Jermenije, Kine, Turske, Velike Britanije i Kanade. Osnovna delatnost joj je proizvodnja i trgovina èelicima i sirovinama koje se koriste za njihovu proizvodnju, kao i upravljanje investicijama preduzeæa.

Osim toga, Midlend je jedan od glavnih akcionara u JSC Zaporozhstal, proizvoðaèu èelika vrhunskog kvaliteta u Ukrajini, a u oktobru prošle godine postao je i vlasnik ruske èelièane „Crveni oktobar“. Od novembra 2003. godine vlasnik je i znaèajnog broja dionica u ukrajinskoj fabrici Kremenchug, proizvoðaèu livenog èelika za vagone i èeliènih poluga koje se prave prema specifikaciji kupaca.

Midlend je do sada u Srbiju uložio 30 miliona eura za kupovinu akcija „Gumaplasta“ iz Inðije, beogradskog preduzeæa „Stari grad“, obrenovaèkog poljoprivrednog dobra „Dragan Markoviæ“ i panèevaèke Luke „Dunav“, a sa još jednom kompanijom i beogradske pekarske industrije „Klas“. Za 51 odsto akcija najveæe srpske mesne industrije „Karneks“ iz Vrbasa Midlend je platio oko 14 miliona eura, a za 35 odsto beogradskog ugostiteljskog preduzeæa „Stari grad“ 3,1 miliona eura.

Kompanija Midlend risorsis holding ostvaruje godišnji promet od oko pet miliona tona èelika. Prema finansijskom iizvještaju iz 2002. godine, godišnji promet kompanije premašio je 200 miliona dolara. Biznis planom kompanija predviða stalni rast proizvodnje u narednih pet godina. U ovoj godini planira da proizvede 234.499 tona èelika, u 2005. godini 384.492 tone, a u naredne tri godine po 509.043 tone. U planu je i poveæanje proizvodnje gotovih proizvoda, od 219.000 tona u 2004. godini i 358.000 tona u 2005. godini, do 470.000 tona u naredne tri godine. Strategija kompanije predviða i znaèajno smanjenje troškova nabavke sirovina kroz obim kupovine i ugovore sa veæim brojem dobavljaèa. Takav koncept troškova omoguæava održivost projekta i pozitivan finansijski rezultat u buduæem poslovanju nikšiæke Železare.

Direktor Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Crne Gore Branko Vujoviæ nedavno je izjavio da je Midlend ponudio da investira više od 30 miliona eura i da zaposli u Železari oko 1.500 radnika u ovoj godini, uz poveæanje broja zaposlenih u naredne dvije – tri godine za po 200, odnosno 300 radnika. On je istakao i da je ponuðaè planirao proseènu bruto zaradu za zaposlene u 2004. i 2005. godini u iznosu od 500 eura, s tim što bi se u naredne tri godine poveæala na 600 eura.

Ukoliko ponuðaè za kupovinu akcijskog kapitala nikšiæke Željezare bude ispunio obaveze iz ponude, trebalo bi oèekivati oporavak ovog kolektiva i izlazak iz krize u kojoj se našao poslednjih godina. P. R. A.

Danas 9.6.2004.

SHARE