Početna Sadržaj Reagovanja MALI INVESTITORI

MALI INVESTITORI

5422
1

Moj članak ŠTA SA NOVCEM je imao veliku čitanost.
To je bio moj odgovor našim ljudima koji su me iz Emirata zamolili da
im dam savet šta da rade sa svojim teško zarađenim novcem.
Veliki broj sam dobio emailova zahvalnosti.
I porške.
Hvala svima. Samo sam izneo svoje stručno mišljenje.

Sada su mi se javili ljudi koji nemaju veliki novac, takvih je
najviše, ali koji žele da izađu iz banke i neće da drže novac u bankama.
Javi li su se – mali investitori!
Pitaju – šta da rade?

To su ljudi koji imaju od 5.000 evra do 50.000 evra.
Šta oni da rade?

Evo mog saveta.

Predlažem da sa tim iznosom sredstava uđete u poslove.
U koje poslove?
Zalažem se samo za proizvodnju.
Naročito proizvodnju koja ima izvoz.
Teško je sa 5.000 evra da se sami uđe u neku proizvodnju.
Kako onda?

Morate da pronađete u privredi nekoga ko ima proizvodnju za izvoz.
Njega banka ne prati jer banke nisu zainteresovane za rad sa privredom.
Bankari više vole da rade sa bankrotiranom državom.
Tako je privreda ostala bez likvidnosti.

Vaši manji iznosi finansijskih sredtava mogu da pomognu onima kojima
trebaju obrtna sredstva za poslove gde imaju sigurne kupce.

Može vas nekoliko prijatelja da se udružite i da tako uvećate iznos za
investiranje.
Recimo, da vi finansirate izvoz jednog šlepera.
Sve ispod šlepera je nerealno.
Roba je različita od maline, kupine, šumskih plodova, pečurke, višnje,
šljive, jabuke, povrća , pa do pekmeza, džemova, lekovitog bilja, meda
ili  džinsa, tekstila, mesa i mesnih proizvoda.

Možete da radite preko neke vaše zajedničke firme, roba je vaša, ali
je proizvođač izvoznik.
Načini kako se može raditi su različiti.
Obezbeđenje plasmana novca može da bude roba, menice firme i lične
menice vlasnika firme.

Pre ulaska u posao se pravi kalkulacija i podela dobiti.
Potpisuju se ugovori i dostavljaju obezbeđenja.

Vi ili neko iz vaše ekipe mora da prati zajedno posao sa izvoznikom.
Proizvođaču je važnio da steknete poverenje i da budete njegov partner
u poslu.
Interes proizvođača je da ostvari što veći obrt na izvozu i tako da
zarađuje zajedno sa svojim partnerima.

Zašto izvoz?

Zato što je vaš novac stalno u robi koja ima sigurnog kuca.
Ako padnu dolar i evro, vi ostajete u robi.
Plaćanje te robe će uvek biti, jer nikada tržišta ne mogu da stanu.
Život ne može da se zaustavi, kada budu propale vodeće valute.
Kojom valutom će se plaćati, prodavac i kupac će se dogovoriti u
zavisnosti od pariteta same robe.

Šta ovim načinom dobijate?

Novac je pod vašom kontrolom.
Pratite realne poslove u privredi.
Zarađujete.
Delite ostvarenu zaradu.
Učite posao.
Stičete znanja i veštine.
Uvećavate kapital.
Kada se razvije posao možete da se osamostalite i da radite za sebe.
Otvorite svoju kompaniju.
I nemate više gazdu.

Sve je bolje, nego da ostanete u papiru.

Ako sam vas osmelio da se posvetite preduzetništvu, onda je to moj
veliki uspeh.
Ne delim vam ribu, nego vas učim da pecate.

Beoghrad, 25.11.2015

1 KOMETAR