Početna Sadržaj Privatizacija Majka Miodraga Kostiæa kupila „Vojvodinu”

Majka Miodraga Kostiæa kupila „Vojvodinu”

1526
0
SHARE

Oko 5.000 hektara društvenog poljoprivrednog zemljišta prodato je zajedno sa pet preduzeæa sa teritorije Vojvodine na juèerašnjoj javnoj aukciji koju je u Novom Sadu organizovala Agencija za privatizaciju. Na aukciji je prodato ukupno 14 preduzeæa za 1.390,9 miliona dinara (16,2 miliona evra), a meðu novim vlasnicima nalazi se Roksanda Kostiæ, majka i jedan od najbližih saradnika novosadskog biznismena i zemljoposednika Miodraga Kostiæa.

Poljoprivredno preduzeæe “Elan” iz Izbišta kupio je Jaroslav Stupavski, inaèe jedan od direktora “MK Komerca”, za 200 miliona dinara, po ceni dvostruko višoj od poèetne. Stupavski je novinarima izjavio da je u kupovinu ušao “samostalno”, a da je odluku o kupovini doneo pošto ga preduzeæe “neodoljivo podseæa” na bivšu firmu “Ratar” iz Šida u kojoj je nekada radio. Prema prospektu preduzeæa, “Elan” poseduje 993 hektara zemlje u društvenoj svojini, dok 692 hektara u državnoj svojini koristi. Osnovni proizvodi su im pšenica, šeæerna repa, soja, suncokret, kukuruz, tovne svinje i junad. Poseduje zgrade zadružnog doma, upravnu zgradu, apoteku, mlekaru, živinarnik, silos, proizvodni pogon – stoèarsku farmu, magacin – prasilište i zagajalicu. Stupavski je rekao da æe novac za preduzeæe obezbediti od banke.

Kupac poljoprivrednog preduzeæa “Vojvodina” iz Novog Miloševa sa 1.131 hektarom društvenog zemljišta je, dakle, Roksanda Kostiæ iz Novog Sada, majka Miodraga Kostiæa. “Vojvodina” je prodata u drugom nadmetanju (obveznice stare devizne štednje) po poèetnoj ceni od 118,3 miliona dinara. Ovo preduzeæe koristi i 4.650 državnih hektara zemlje, a u posedu ima kacelarijski i magacinski prostor, hangar, poslovnu zgradu, magacin gotovih proizvoda sa podrumom, mašinsku radionicu, novi hangar i štale.

Najveæu cenu postigla je firma “Vojvodinaput” iz Zrenjanina koja u svom posedu ima i 24 hektara zemlje, ali joj je osnovna delatnost izgradnja saobraæajnica. Za nju se od poèetnih 69 miliona nadmetalo pet uèesnika, da bi za 440 miliona dinara bila prodata Milomiru Joksimoviæu. NJegov zastupnik na licitaciji rekao je da predstavlja dvoèlani konzorcijum biznismena iz Beograda i iz Kikinde. Joksimoviæ, po njegovim reèima, u vlasništvu ima “Heroj Pinki” iz Novog Sada, Brodarstvo iz Beograda i apatinski “Napredak”, dok je neimenovani Kikinðanin vlasnik firme “Graditelj”.

Novi vlasnik “Bratstvo-jedinstvo” iz Neuzine je Novak Kosniæ, inaèe vlasnik firme “Petra Komerc” iz Seènja koja se bavi proizvodnjom i prodajom hrane. Kosniæ je za novu firmu ponudio 220 miliona dinara ili šest puta više od poèetne cene.

Oko 2.260 hektara društvene zemlje prodato je zajedno sa firmom “Jedinstvo” iz Kumana Danici Raca iz Zrenjanina po ceni od 75 miliona dinara. DOO “Raca” veæ poseduje oko 2.500 hektara zemlje. Za 75 miliona prodato je i “Poljoprivreda Novo selo” iz Oroma, èija poèetna cena je iznosila 16,5 miliona. Kupac je Stjepan Horvat iz Martonoše kod Kanjiže, vlasnik “Martis Komerca” koje se bavi proizvodnjom sušenog povræa. LJubomir Kuljiæ novi je vlasnik “Žitoprerade” iz Novog Beèeja koje je izlicitirano za 130 miliona ili za skoro pet puta veæu cenu od poèetne. Kuljiæ se nalazi na èelu konzorcijuma iz Beograda, Novog Sada i Subotice.

Direktor fabrike slatkih peciva “Banini” Radojko Staniæ kupio je (za “Banini”) na juèerašnjoj aukciji trgovinsko preduzeæe “Banat” iz Kikinde za 5,2 miliona dinara. Staniæ kaže da ta firma u “Banatu” veæ ima 25 odsto kapitala, koji je sada uveæan. Od najvažnijih objekata, “Banat” ima dve poslovne zgrade, ali je vlasnik samo jedne od 448 kvadrata. Nad drugom zgradom, velièine 250 kvadrata, ima pravo korišæenja.

– Ali šta vredi mrtav kapital u Kikindi – kaže Staniæ. Na pitanje s kojim je onda motivom kupio preduzeæe, novi vlasnik je odgovorio da su u tom prostoru veæ zapoèeli jedan posao, i to izgradnju poslastièarnice, koji sada nameravaju da nastave. Prema prospektu preduzeæa, “Banat” ima troje zaposlenih. Pet restorana ugostiteljskog preduzeæa “Šumadija” iz Sombora prodato je za 42 miliona Radenku Ðurièiæu iz Stare Pazove. “Graðevinara” iz Baèke Palanke kupio je “Radun eksport-import“ iz Novog Sada za 25 miliona, a “Lipu” iz Srpske Crnje Petar Zoriæ iz Kovina za 5,4 miliona. Advokat iz Beograda Darko Peraziæ novi je vlasnik trgovinske firme “Duvan” iz Subotice (4 miliona), a Ivan Todoroviæ subotièke “Radinosti” (3,6 miliona dinara). Štampariju “Kultura” iz Baèkog Petrovca kupilo je za 7,3 miliona dinara preduzeæe “Neografija” iz Slovaèke, iz mesta Martin, koje od ranije u svom vlasništvu ima 27 odsto petrovaèke štamparije. Njihov zastupnik na licitaciji najavio je izgradnju nove štamparije u tom mestu.

„Delta M” nadigrala „MK Komerc”

Beogradska kompanija Delta M postala je vlasnik poljoprivrednih preduzeæa “Jedinstvo” iz Apatina i “Napredak” iz Stare Pazove, objavila je juèe Agencija za privatizaciju Srbije. Kako se navodi u saopštenju, 70 odsto društvenog kapitala “Jedinstva” Delta M æe, prema kupoprodajnom ugovoru, platiti 12,6 miliona evra i u to apatinsko preduzeæe æe investirati 4,5 miliona evra. Za “Napredak” Delta M æe platiti 7,8 miliona evra, uz investicioni program od 12 miliona evra. Drugoplasirani na tederu za kupovinu apatinske firme Jedinstvo bio je konzorcijum u kojem su MK komerc iz Novog Sada i beogradska Agroreforma. Na tenderu za 70 odsto društvenog kapitala u Napretku iz Stare Pazove drugorangirani je bio Veterinarski zavod iz Zemuna. (Beta)

S. Nikoliæ
Dnevnik 26. december 2005.

SHARE