Početna Sadržaj Društvo LJUDI

LJUDI

883
0
SHARE

Pitaju čitaoci, koji su to novi ljudi za preobražaj društva?
Koji?
Kako se zovu?
Traže od mene da izađem sa imenima.
Imana, konkretna!
Odmah!

Ako nema imena, onda nema ni ljudi.
Znači, sve što pišem je besmisleno.
Zaključak – nema ljudi! Ne treba pisati!

Gospodo drugovi, to je pogrešno.
Pažljivije čitajte moje tekstove.
Pišem o konceptu.
Sistemu!
Tražim da se postavi novi koncept i izgradi novi sistem. To je ključno.

Uspostavljanjem novog sistema, uspostaviće se na vlasti i novi ljudi.
Te ljude neće neki pojedinac da bira na osnovu svoh subjektivnog osećaja, nego će ti ljudi da budu izabrani u konkurenciji najboljih kandadata.
Slobodna konkurencija na slobodnom tržištu.
Pobeđuju oni koji dobiju najviše podrške.
I njihova vlast se kontrolčiše i ograničava na kratko vreme.

Ako se ovaj moj stav razume, onda je potpuno besmisleno postavljati pitanje – koji su moji ljudi? Koga ja to predlažem? Ako ne predlažem nikoga, znači nemam ljude.

Ne, greška!
Niste razumeli moju ideju.
Zalažem se za sistemski pristup trajnom rešavanju problema.
To znači da je sistem izgrađen i postavljen tako da rešava probleme, umesto da otvara nove probleme.

Zašto bi moj predlog kandidata bio najbolji?
Zar ja ne mogu da pogrešim?
Zašto verovati u moj izbor?

Suština mog koncepta je zasnovana na direktnoj demokratiji i slobodnoj konkurenciji. Nema cenzure. Potpuna je sloboda medija.

Kada se tako odabere nacionalna elita koja će nas predtavljati i koja će upravljati državom, onda je moguće da se na kratko vreme preda operativno upravlja državom tako izabranom premijeru, koji će onda imati pravo da bira svoj tim za spas Srbije.

Moja građanska dužnost je da i ja predložim kandidate.
Svi biramo.

Posebno je važno da istaknem, da koncept koji sam zamislio građanina aktivira u smislu da uzme potpuno učešće u odgovornosti za upravljanje državom, umesto da ostane u poniženom i parazitskom stanju gde se građaninom manipuliše i on se pretvara u topopvsko meso zlikovaca na vlasti.

Ako je ovo sada razjašnjeno, onda nema potrebe da sada iznosim imena ljudi koje bih predložio za ministre.
Postoje ljudi koji svoju životnu egzistenciju i životnu egzistenciju svoje porodice ostvaruju velikim, stručnim i marljivim radom u državi. To su oni osnovni, noseći zidovi svakog državnog sistema.

Kad bih izneo njihova imena kao moje kandidate za ministre u Vladi nacionalnog spasa, ti stručni, pošteni i valjani ljudi bi bili izloženi teroru i progonu od strane ostrašćenog i osvetoljubivog režima.

Zašto da pravim dodatnu neprijatnost tim ljudima?
Oni rade na našem konceptu i biće važni za period nakon rušenja totalitarnog režima.
Oni nisu revolucionari sa puškama u rukama.
Nama trebaju ti stručni ljudi koji će zaposliti Srbiju i pokrenuti privredu.
Imamo takve ljude!

Prioritet je danas promena izdajničkog i totalitarnog režima.
Širenje svesti da je to moguće izvesti na izborima demokratskim putem.
Pokazivanje novog pravca kretanja i priprema ljudi za privredni razvoj Srbije.

Nama trebaju javno objavljivanje i objašnjavanje novog pravca kretanja i priprema ljudi za privredni razvoj Srbije. Trebaju nam stope rasta od 15-20% godišnje. Režim nam nudi za dve godine ispraznog mučenja za samo 2% privrednog razvoj. To znači da posle 50 godina možemo očekivati da ćemo se vratiti u 1989. godinu .

Nemamo mi više ni života, niti vremena za gubljenje.
Propadanje mora da se zaustavi.
To moraju da urade neki novi ljudi. Stari, potrošeni paraziti su nesnosni za režim

Ja verujem da ima novih i sposobnih ljudi.
A vi?

Beograd, 15,11.2014

SHARE