SHARE

Da li znate šta je najtraženije na finansijskom tržištu poslednjih
nedelju dana.
Lira i marka!
Italijanska lira i nemačka marka.
Potražnja je ogromna.
Nekoliko kupaca nude milijarde evra da kupe lire i marke.

Šta vam to govori?
Šta će se dogoditi?

Zaključite sami.

Beograd, 25.11.2015

SHARE