Početna Tekstovi LETNJI KAMPOVI

LETNJI KAMPOVI

3295
1
SHARE

Kriza je nastala zbog propasti morala u savremenom društvu.
Ako hoćemo da se izbavimo iz krize moramo da se vratimo moralu.

Kako?

Moral se uči i prenosi sa generacije na generaciju.
Ličnim primerom.
Obukom i praksom.
Vraćanjem svojim sasečenim korenima.

Nakon propasti i bankrota Srbije, na čelo države mora da dođu,
napokon, prosvećeni državnici.
Ponavljam, državnici, koji neće biti političari.
Državnici koji će učestvovati u  sveobuhvatnom preobražaju društva.
Državnici koji će obnoviti i uzdići izgubljeni moral.

Kako početi?

Evo jednog originalnog predloga.
Evo moje ideje koja može da preobrazi naše društvo.

Zalažem se za otvaranje letnjih kampova za našu omladinu.
Kampove koje će organizovati država.
I koji će biti dobrovoljni.
Vrlo je važno da budu dobrovoljni, jer će samo tako postati masovni.
Privući će omladinu snagom originalne ideje.

Današnja omladina je ostavljena na milost i nemilost političkog ološa,  koji vulgarnošću, prostaklukom, sebičnošću, pohlepom i  medijskom  manipulacijum potpuno uništavaju društvenu zajednicu.
Internet samo pomaže u duhovnom osakaćivanju naše mladeži.
Umesto da internet daje snagu omladini da se uključe u globalnu
zajednicu,  birajući samo ono što je najbolje od drugih naroda, vera i  rasa, on ih porobljava i čini zavisnim od  manipulatacije Velikog Brata. A Veliki Brat radi isključivo u svom ličnom interesu.

Letnji kampovi će biti organizovani za sve uzraste.
Decu u vrtićima, osnovce, srednjoškolce i studente.
Trajaće tri letnja meseca. U smenama po mesec dana.
Za gradsku decu na selu, a za decu sa sela u gradovima.
Pomešano, da se upoznaju oni koji se danas nemaju gde da upoznaju.

Mogu se organizovati u školama, koji leti zvrlje prazne i koje se mogu  pretvoriti u letnje kampove.
Kuhinju mogu da pripremaju ljudi iz lokalnih mesnih zajednica, tako da  će hrana biti domaća i proizvođači će imati kome da plasiraju svoje  proizvode.
Sve će biti prirodno i deca će jesti zdravu hranu i udisaće čisti vazduh.

Umesto da se gradska deca, čiji roditilji jedva uspevaju da sastave  kraj sa krajem, leta provode dosađujući se i blejeći po ulicama i  gradskim parkićima, imaće priliku da promene sredinu i da uče život u  prirodi.

Seoska deca, koja nemaju prilike do studija, ako se opredele da
studiraju, da upoznaju gradove, mogu da se upoznaju sa životom u  gradu, obučavajući se u letnjim kampovima.

Programi će biti, dakle, prilagođeni za različite uzraste i  za decu
iz različitih sredina.
Ali, za svu decu će važiti isti kućni red.
Svi će imati svoje letnje uniforme i to će im pomoći da se
identifikuju sa svojim letnjim kampom.
Izbeće se različitost u oblačenju i veličaće se jednostavnost i skromnost.

Deca će da ustaju u 6.00 ujutru i na spavanje će ići u 22.00 sata.
Posle ustajanja do 6.30 će raditi fiskulturu i doručak završavati u 7.30.
Nakon doručka će svi odlaziti na radne aktivnosti.
Radne aktivnosti mogu biti različite za različiti uzrast dece.

Letnji kamp na selu će organizovati: jutarnje hranjenje životinja,
mužu krava, čuvanje ovaca, timarenje konja, skupljanje jaja,
plevljenje bašte, okopavanje, skupljanje sena, seču šume,
navodnjavanje, pošumljavanje, berbu, sortiranje proizvoda i razne  druge aktivnosti na selu.

Letnji kamp u gradu će organizovati: jutarnje skupljanje otpada,
okopavanje zelenih površina, sađenje i branje cveća, čišćenja obala,  organizaciju saobraćaja, organizovanja turističkih vodiča, prodaju  novina,  pomoć starim i hedikepiranim licima, pomoć u bolnicama,  čuvanje dece i razne druge aktivnosti u gradu.

Radne aktivnosti treba decu da nauče fizičkom radu.

Radne aktivnosti će trajati od 7.30 do 9.30.

Od 9.30 do 10.00 organizuje se marenda i kratak odmor.

Od 10,00 do 13,00 letnji kampovi organizuju  obavezna predavanja i učenje:  stranih jezika, rad na kompjuteru, izrada softverskih  programa, pisanje, govorništvo, nacionalna istorija, dopunske nastave  za učenike iz svih nastavnih programa, slikanje, sviranje, pevanje,  gluma, plesanje, šivenje,pletenje, zidanje, kuvanje, saobraćajni  propisi, auto-škole, biznis škole, vojne veštine, higijena, prva  zdravstvena pomoć , socijalna pomoć ugroženima i druge aktivnosti za potrebe odrastanja i sazrevanja omladine.

Predavači će biti iskusni i dokazani stručnjaci iz svih oblasti.
Njihov rad će biti volonterski.
Studenti će držati predavanja srednjošlolcima.
Srednjoškolci će držati predavanje osnovcima.
Osnovci će držati predavanje deci u vrtićima.

Tako će se stvoriti jedinstvena mreža istovremenog učenja i podučavanja.
Mreža koja će sama sebu da održava i razvija.

Od 13.00 – 15.00 će biti ručak.
Od 15.00 – 16.00 poslepodnevni odmor.

Od 16.00 – 19.00  sportske i kulturne aktivnosti, takmičenja i
treninzi u svim disciplinama učenja.

Od 19.00 – 20.00 večera.

Od 20.00 – 20.45 – analiza dana – otvorene skupštine kampa o
problemima i načinu rešavanja problema u zajednici.

Od 20.45 – 22.00 priredbe, takmičenja, igranke,žurke, makenbali i sve  aktivnosti koje žele da organizuju mladi ljudi.

Od 22.00 povečerje.

Od 22.00 – 6.00 – organizuju se noćna dežurstva samo za studente i srednjoškolce.

Na letnjim kampovima mogu da dođu svi mladi državljani Srbije i
omladina iz rasejanja.
Mogu da dođu i omladina iz čitavog sveta, ali u broju koga odobri
Vlada Srbije.

Cilj letnjeg kampa je da jača svest kod dece za zajedništvo,
drugarstvo, ljubav, požrtvovanje, solidarnost, jednostavnost i
skromnost.
Cilj letnjeg kampa je da omladina stiče radne navike.
Cilj letnjeg kampa je da se omladina nauči na organizovanje,
disciplinu, trening, upornost, doslednost i da sami mogu da se staraju o sebi.

Svako jutro pre doručka se svira nacionalna himna i podiže zastava.
Svako veče pre večere se spušta zastava i peva nacionalna himna.

Svakoga dana na večernjem sastanku analiziranja dana bira se javnim glasanjem svih učesnika najbolji omladinac dana.
Omladinac koji ima tokom meseca najviše osvojenih najboljih dana  proglašava se omladincem meseca.
Najbolje ocenjeni omladinci dobijaju priliku da se takmiče za najbolje  u kampu.
Najbolje ocenjeni u kampu dobijaju priliku da se takmiči za najbolje  ocenjenog u lokalnoj sredini.
Najbolje ocenjeni u lokalnoj sredini dobija priliku da se takmiči za
najboljeg u Republici.
Najbolji u Republici dobija nagradu za studiranje ili stručno
usavršavanje u svetu o trošku države.

Na ovaj način se podstiče zdrava konkurencija i takmičarski duh kod mladih ljudi.
Istovremeno, širi se lepeza sposobnosti mladih ljudi da mogu da se  ogledaju u različitim disciplinama i da istovremeno budu omiljeni u zajednici.

Uspeh se ne doživljava kao gaženje konkurenata, cilj opravdava
sredstva, nego kao igru koja donosi dobro i čoveku i zajednici.
Bez dobra zajednice nije moguće ostvariti dobro za čoveka.

Mladi na letnji kamp dolaze dobrovoljno.
Mogu da dođu kad hoće i da odu kada hoće.
Kada su u kampu moraju da poštuju kućni red.
Ko ne poštuje kućni red, odlukom kolektiva se izbacuje iz letnjeg kampa.
Može se vratiti u kamp samo ako to većinom glasova izglasa kolektiv.

Svaki kamp ima svoju samoupravu.
Samouprava kiolektiva je neprikosnovena.
Najviši organ upravljanja kampom je Skupština kampa.
Svaki pojedinac može tražiti da se raspravlja na Skupštini kampa o nekom problemu. Svaki učesnik kampa može da predloži rešenja za nastale probleme. Kamp je otvoren za promenu i poboljšavanje kućnog reda.

Letnji kampovi moraju da neguju i čuvaju slobodu svakog pojedinca.
Slobodu pojedinca da bira i da odgovara za izabrano.
Sloboda svakog pojedinca nosi obavezu da se brani interesi zajednice.
Bez dobra zajednice nema ni dobra svakog od nas.

Dragi prijatelji,

Izneo sam osnovne smernice i konture moralnog preobražaja naše omladine.
Ima mnogo detalja koji moraju da se dorade i dodaju.
Ali, mislim da je svima jasna suština moje ideje.

Verujem da bi ovakvu ideju podržala naša deca.
Mala i velika.
Oduševljena bi bila mogućnošću da idu na letnje kampove.
To im niko nije ponudio.
Nešto što se potpuno razlikuje od svega što su do sada imali.

Verujem da bi roditelji stali uz ovu ideju.
Pustli bi svoju decu da idu na letnje kampove, jer je sve dobro
organizovano i originalno.
Pustili bi svoju decu, jer bi znali svakodnevno šta im deca rade.
Bili bi inetrnetom povezani sa svojom decom.

Verujem da bi naši ljudi iz rasejanja podržali letnje kampove u Srbiji.
Slali bi svoju decu da uče.
Ne samo maternji jezik , nego i sve drugo što im ne mogu da obezbede  njihove škole.
Tako bi se naša deca u rasejanju integrisala u preobražaj Srbije.

Verujem da i državi treba mladost koja može da iznese teška vremena  koja dolaze.
Nema stabilne države bez zdrave i moralne mladosti.
Na njima počiva naša budućnost.
Pripremimo našu decu za tu budućnost.
To je naša roditeljska i patriotska obaveza.

Beograd, 20.04.2015.

SHARE