Početna Sadržaj Reagovanja KUDA IDE SRBIJA?

KUDA IDE SRBIJA?

966
0

ISTOK ILI ZAPAD?

Piše : Branko Dragaš
Gde pripadamo mi Srbi? Istoku ili Zapadu? Evromanijaci hoće da nas na silu uguraju u bankrotiranu EU.Blagoglagoljivi rusofili traže da mi postanemo ruska gubernija i tako rešimo sve probleme.Gde, zapravo, pripadaju Srbi?
Istorijsko iskustvo pokazuje da je isključivost najopasnija za naše nacionalne interese.Nacionalne podele su dovodile do velikih nacionalnih tragedija.Opredeljivanje jednih samo za Istok, a dugih samo za Zapad, donelo je našem narodu veliku nesreću.Ne želim da se vraćam u prošlost, o kojoj sam toliko pisao,jer imam kritičko mišljenje prema većini srpskih vladara,ako isključim Stefana Nemanju i neke vladare iz njegove loze.Ponavljam, Stefan Nemanja nam je doneo nezavisnost i sinu Rastku obezbedio autokefalnost srpske pravoslavne crkve samo zato što je razumeo svoje doba, što nije bio isključiv,što je znao da matematički računa gde ima veće interese ,što je znao da se sagne i poljubi skute moćnim državnicima,što je znao da podigne ljude na oružje da bi odbranio svoju nezavisnost i slobodu, što je bio diplomata i trgovac,državnik i mislilac,utemeljivač srpske države i srpskog nacionalnog i duhovnog identiteta.
Gledajući iz te nemanjićke persektive,srpski vlastodršci nisu bili dorasli državnoj politici utemeljivača države i srpske crkve, radili su protiv interesa svoje države i svoga naroda,radili su za interese stranih, moćnih sila i danas su doveli državu i naciju na sami rub propasti.Ukoliko želimo da opstanemo kao nacija i da sačuvamo nezavisnost države, za čiju su slobodu stradali kroz vekove milioni Srba,onda moramo nešto da naučimo od naših učitelja i moramo da steknemo državničku mudrost i političku veštinu da se izborimo za svoj životni prostor.

Na prvom mestu,potrebno je da promenimo softver u glavi i da shvatimo da mi nismo nebeski narod, da mi nismo izabrani narod, da nismo nastali od ameba i da od nas nisu nastali drugi narodi.Treba da shvatimo da smo mi istorijski narod,da smo malobrojan narod,da moramo da se čuvamo,da moramo da se prilagođavamo vremenima i da moramo da stvorimo takvu novu državnu i nacionalnu politiku koja će nam obezbediti sigurnu budućnost.Naša osobenost je da se mi ne nalazimo ni na Istoku ni na Zapadu.Mi se nalazimo, kako reče Sveti Sava, iznad Istoka i Zapada.
Šta to znači danas?
Srbi pripadaju i zapadnoevropskoj i istočnohrišćanskoj civilizaciji.Naš usud je što vekovima živimo na sred puta koji vodi od Istoka na Zapad i obrnuto,što nas je koštalo miliona žrtava,jer srpske glavešine nisu razumeli tu istorijsku činjenicu našeg geostrateškog položaja,pa su vekovima donosile pogrešne strateške odluke koje su nas danas,posle svih promašaja i izdaja, dovele na sam rub opstanka.Srpski vlastodršci nisu shvatali sve komparativne prednosti takvog našeg položaja između dve strane rečne obale i umesto da su gradili most koji će spojiti Istok i Zapad,kako bi putnici lakše putovali sa jedne na drugu stranu obale,naravno,plaćajući uredno mostarinu,bez obzira u kom se pravcu kretali,oni su, sluđeni što se nalaze na svetskoj pozornici gde se bore velike sile, ubedili sebe i naivni i povodljivi narod da smo mi,Srbi,odlučujući faktor u obračunu tih velikih igrača. Bila je to katastrofalna istorijska greška.Najčešće su donosili pogrešne odluke ne razmišljajući.Na osnovu ličnih osećanja i strasti,umesto da su imali urađen matematički proračun.Opredeljivali su se za jednu od strana u sukobu,makar ta strana kasnije bila i pobednik u tim velikim obračunima  oko podele sveta, nas su te njihove pobede koštale velikih žrtava,nepromišljeno i neracionalno,dok iz ostvarenih pobeda nismo izvlačili nikakvu državničku mudrost, niti  neke velike nacionalne interese,što je dovodilo do toga da smo u novim svetskim obračunima ponavljali iste greške iz prošlosti.Bilo je to zaista neshvatljivo,ali je to bilo tako.Takvi  smo mi,Srbi.
Uzmimo primer samo nuvu srpsku istoriju u poslednjih dve decenije,koja je počela rušenjem berlinskog zida i raspadom sovjetske imperije, a završava se danas bankrotom EU,krizom zapadnoevropske demokratije i krahom neoliberalnog kapitalizma.Kako smo se poneli u svim tim istorijskim događajima? Naša srpska kvazielita je donosila strateške odluke za sudbinu države i nacije kao da su bili najveći neprijatelji sopstvenom narodu ili kao da su bili malumni.Nemam drugo objašnjenje za suludu nacionalnu politiku u poslednjih dve decenije. Tako je srpski politički ološ pokazao da najviše mrzi sopstveni narod i da su spremni sve da urade da unište taj svoj nesretni narod,koji mu bezgranično veruje.
Pošto su i danas prisutne ogromne podele u našem narodu i pošto nema pravih odgovora na pitanje gde mi zapravo pripadamo i kuda treba da idemo,mediji su pod potpunom blokadom tržišnih fundamentalista,da li na Istok ili na Zapad, mišljenja sam da je to pitanje nepotrebno i suvišno, jer Srbi pripadaju istovreneno i Istoku i Zapadu.Mi smo iznad i Istoka i iznad Zapada.
Šta to znači?
Mi treba da objedinimo u sebi i Istok i Zapad i da zadržimo svoju nezavisnost,slobodu ,  svoj nacionalni identitet i osobenost.Između Dostojevskog i Strinberga,Tolstoja i Tomasa Mana,Čehova i Prusta,Turgenjeva i Balzaka,Vagnera i Čajkovskog,ruskih ikona i Brojgela,Sokrata i Lao Cea,Kanta i Berdjajeva, Hegela i Bakunjina,Bodlera i Majakovskog,Fasbindera i Tarkovskog,Bergmana i Kurosave, između topline i oblosti pravoslavlja i organizacionalnog ustrojstva katoličanstva,između  istočnohrišćanskog duhovnog patosa i zapadnohrišćanskog proračuna i intresa,mi  ne treba da biramo, jer to sve može da bude sadržano u nama.Tu nema suprotnosti.Sve te različitosti mogu da se spoje u nama u jedinstvenom skladu.To je naša istorijska komparativna prednost,ako mogu tako da je nazovem.Naša karta za budućnost.Tu osobenost nemaju mnogi narodi.Mi razumemo i jedne i druge.Mi uživamo u lepotama i Istoka i Zapada,jer su one sadržane u našem istorijskom pamćenju, u našoj kulturi i našem nacionalnom identitetu. I to treba da bude naš kapital za budućnost. U tim različitostima nacija i kultura Istoka i Zapada mi,Srbi,smo osobeni da ih razumemo i spajamo u sebi.Predlagao sam,posle propasti berlinskog zida i otvaranja Istoka, da mi Zapadu budemo tumači i vodiči po Istoku, kao i da Istok odvedemo na Zapad i da im te naše usluge naplatimo.I Zapad i Istoku su to tražili od nas.Mi nismo ništa razumeli.Imali smo ludake na  vlasti koji su zaveli narod i odveli nas niz stranputicu. Mislim da je danas  većini Srba jasno da smo pali u ponor.Ipak, i dalje imamo one koji ne razumeju našu istorijsku poziciju i koji pokušavaju da nas svrstaju u jedan od tabora. Ali ,mi ne pripadamo nikome.To je naš specifikum.Mi najbolje funkcionišemo kada smo nezavisni i slobodni.Naš individualizam i inteligencija ne podnosi porobljavanja ni Istoka niti Zapada.
Piti kafu sa komšinicom,koja je došla da pozajmi šolju brašna, i baciti jednu trač partiju,slatka moja samo da ti kažem nešto u poverenju,znatno je jeftinije i mnogo korisnije, nego gutati sedative protiv usamljenosti i stresa, posećivati ličnog psihijatra koji  bludi na fejsbuku, očajan što ne može da vidi oči, niti može da se unese u lice svome sagovorniku.Voziti se moskovskim metroom je mnogo ugodnije, nego čekati Đilasove  tramvaje koji iskaču iz šina.Brže se putuje nemačkim ICE 3,koji ide preko 360 km na sat, nego satima čekati da se nešto što liči na voz ŽS,koji ide u proseku 40km na sat,dovuče do stanice koja prokišnjava.
Našu geostratešku poziciju treba da iskoristimo,što do sada nismo činili, tako što ćemo i  sa Istoka i sa Zapada uzimati ono što je tamo najbolje, a ne ono što je u njihovom društvu najgore i što nam se kroz holivudsku propagandu nameće kao ideal života.Tako je poželjno da se kroz učenje i treninge menjamo da bi dobili nemačku disciplinu,englesku diplomatsku lukavost,italijansku lepršavost,švajcarsku preciznost,francuski šmek,skandinavsku tolerantnost,rusku duhovnost,japanski patriotizam,američki profesionalizam,kinesku tradiciju,organizaciju Singapura,ali da sačuvamo srpsku inteligenciju,dobrotu  i ljudsku toplinu. To treba da bude zadatak nove političke elite u Srbiji i našeg novog nacionalnog programa.
Da li je to moguće?
Naravno,moguće je to da ostvarimo u jednom sveobuhvatnom preobražaju države i nacije.Moguće je da to uradimo sa novim ljudima koji će izvršiti državni i nacionalni preobražaj.Biće to nova srpska elita koja će razumeti novo doba,koja će ispraviti greške iz prošlosti,koja će našoj državi i naciji doneti novu viziju i novu strategiju,zasnovanu na razumevanju i Istoka i Zapada.
Srbi su evropski narod,ali nama danas ne odgovara da uđemo u bankrotiranu EU, kao što nam ne odgovara da uđemo ni u NATO.Mi treba da podržavamo EU i NATO i da sa njma sarađujemo, u svim oblastima, gledajući svoje državne i nacionalne interese.Isti slučaj je i sa novoformiranom Evroazijskom unijom sa sedištem u Moskvi ,koja je nastala kao protivteža EU. I nju treba da podržavamo i sa njima da sarađujemo,gledajući svoje interese. Pošto smo malobrojni i imamo malo tržište,niko nam neće zameriti što radimo sa svima i što branimo sopstvene interese,jer je to jedini način da opstanemo.Istorijski gledano nalazimo se u položaju srednjovekovnog Dubrovnika,uzimam ovaj istorijski primer jer je sa naših teritorija, koji je trgovao i diplomatske odnose imao sa svima.Mislim da je to mudra državna politika koja nam danas treba.
Zalažem se da Srbija bude nezavisna i samostalna država, slobodna,koja sarađuje i sa Istokom i sa Zapadom,jer mi u sebi imamo sadržane sve vrednosti i Istoka i Zapada.
Zato je važno da nove generacije naučimo da smo mi i Istok i Zapad i da imamo svoj nacionalni identitet , da moramo da čuvamo svoju nezavisnost i slobodu,jer je to jedina garancija da ćemo da opatanemo kao narod i kao država.
Beograd,19.11.2011