Početna Sadržaj Privatizacija Konsultantske kuæe utièu na odugovlaèenje privatizacije

Konsultantske kuæe utièu na odugovlaèenje privatizacije

733
0
SHARE

Èlanovi Odbora Skupštine Srbije za privatizaciju upozorili su da konsultantske kuæe angažovane na privatizaciji preduzeæa u Srbiji utièu na odugovlaèenje tog procesa.

Oni su predložili da se u ugovorima sa konsultantskim kuæama isplata za usluge veže za rezultate njihovog rada, istakavši da neko mora da snosi odgovornost ukoliko privatizacija nije završena, a ugovor sa konsultantima je istekao. Na sednici je ukazano je da postoje ozbiljni problemi sa konsultantima i kada ih po svom diskrecionom pravu bira Agencija za privatizaciju i kada ih bira ‘subjekt privatizacije’. Èlanovi odbora predložili su da u sluèajevima kada kupac ne ispunjava ugovorne obaveze, kupoprodajni ugovor odmah bude raskinut, umesto da se kupcu daje novi rok za ispunjavanje obaveza.

RTS, Sreda, Jul 13, 2005

SHARE