Početna Sadržaj Biznis Konsalting lokalnim samoupravama

Konsalting lokalnim samoupravama

989
0
 • Izrada pravno tehničke dokumentacije potrebne za kandidovanje programa pristupnim fondovima EU,
 • Izrada ekonomsko finansijskih elaborata, potrebnih za kandidovanje programa pristupnim fondovima EU,
 • Izrada biznis planova za programe povlačenja sredstava iz investicionih fondova i bankarskih kredita,
 • Izrada profila lokalne samouprave i prezentacija investicionih projekata,
 • Analiza budžeta i izrada predloga mera za njegovu racionalizaciju,
 • Menadžerski poslovi na upravljanju imovinom lokalne uprave,
 • Izrada plana dinamike uvećanja budžeta Opštine,
 • Izrada odluka neophodnih za usvajanje na lokalnom parlamentu, koje će omogućiti uvećanje budžeta,
 • Izrada plana racionalizacije rada lokalne samouprave,
 • Izrada plana izdavanja municipalnih obveznica i pravno ekonomski saveti u vezi sa izdatim hartijama od vrednosti,
 • PR i marketinška prezentacija Opštine,
 • Druge konsultantske usluge po zahtevu Opštine.

Sve dodatne informacije možete dobiti na info@dragas.biz ili info@kondel.biz