Početna Sadržaj Biznis „Kondel“- Privremeni menadžment (PM)

„Kondel“- Privremeni menadžment (PM)

1005
0

Kompanija „Kondel“ nudi struènjake za PM usluge za preduzeæa koja imaju probleme u poslovanju. Usluga PM obuhvata:
– Izrada preseka stanja preduzeæa
– Analiza pozicija u bilansima
– Analiza rizika
– Ocena boniteta
– Procena kapitala preduzeæa
– Plan razvoja preduzeæa
– Istraživanje tržišta
– PR i marketing
– Upravljanje ljudskim resursima
– Obezbeðivanje visokog i srednjeg nivoa menadžmenta
– Obezbeðivanje kvalifikovanih osoba za otpoèinjanje novih poslova
– Restruktuiranje
– Reorganizacija
– Stvaranje poslovne mreže
– Edukacija menadžmenta
– Odreðivanje strategije razvoja
– Brendiranje preduzeæa
– Voðenje portfolija HOV
– Praæenje kotacije i podizanje vrednosti
Dodatne informacije na info@dragas.biz ili info@kondel.biz