Početna Tekstovi КОЛАПС

КОЛАПС

734
0

KOLAPS

 

Branko Dragaš

Neoliberalni kapitalizam doživljva kolaps. Na samom smo početku finansijskog cunamija, koji će da uništi ekonomije Zapada i koji će da potopi dolar i evro. Nažalost, većina zavedenih građana Zapada o tome ništa ne zna. Oni i dalje veruju zvaničnim izjavama FED-a i ECB, veruju nameštetim statističkim podacima, da je inflacija trenutna, da recesije nema i da će potrošački raj, gde se nekoliko puta više troši, nego što se prihoduje, da se bezbrižno i dalje nastavi.

To vreme prevare je, na svu sreću, ipak, prošlo. Počelo je sučeljavanje sa istinom. Drastičan pad životnog standarda u narednim nedeljama i mesecima, više se godine ne uzimaju u razmatranje, dovešće većinu građana Zapadnih zemalja do biblijskog siromaštva. Više od četiri decenije pišem i govorim da Zapad mora da bankrotira, jer svoje bogatstvo i visoki standard, nakon kolonijalnih, imperijalnih osvajanja, pljačkanja i genocida, zasniva isključivo na štampanju lažnog dolara bez pokrića.

Poslujući skoro četiri decenije po svim Zapadnim zemljama, radeći sa njihovim industrijama, kompanijama i bankama, shvatio sam da oni uopšte nisu vredniji i sposobniji od našeg naroda, koga su ponižavali i proglasili primitivnim divljacima, nego sam video da njihovo bogatstvo potiče iz nametnutog, privilegovanog, monopolskog položaja na tržištu i neprestalnog ubacivanja sve veće količine falsifikovanog novca u oboleli finansijski sistem.

Propagandne demagoške parole o demokratiji, slobodnom tržištu, konkurenciji, ingenioznim preduzetnicima, manjinskim i ljudskim pravima, slobodi medija, zaštiti potrošača i evropskim standardima, bile su obične političke floskule i marketinške laži za zaglupljivanje nesrećnih zemalja u tranziciji, koje su postale žrtve, nakon pada berlinskog zida, surovog američkog imperijalizma.

Kako sam decenijama unazad, radeći na svetskom tržištu i berzama, pažljivo prikupljao, upoređivao i ukrštao sve makroekonomske pokazatelje razvijenih zemalja, prvenstveno Amerike, Velike Britanije i Nemačke, bilo mi je potpuno jasno da će Titanik morati da udari u santu leda i da će sigurno da potone. Danas se to dogodilo.

Zapadna demokratija i privreda su snažno udarile u santu leda i počeli su da tonu, ugrožavajući živote i standard svojih građana.Moje prognoze su se pokazale, uprkos neverici većine naših naivnih i povodljivih građana, koji nisu mogli da shvate da Amerika ili Nemačka mogu da propadnu, potpuno tačnim. U obilju ekonomskih podataka, koje sam godinama iznosio na stranicama ovih novina, ponovo navodim samo dva karakteristična za propast Amerike.

U vreme Regana 1981.g. zaduženost države je bila 800 milijardi dolara, dok je ukupan budžetski prihod bio 600 milijardi dolara. Možemo, dakle, da kažemo da zaduženost nije ugrožavala budžet države i da je bila u granicama dozvoljenog minusa. Danas je zvanična zaduženost 31.000 milijardi dolara, dok je budžetski prihod svega 3.600 milijardi dolara.

Ali, problem je mnogo teži i veći, jer realna zaduženost je dostigla, prema mojim procenama, preko 410.000 milijardi dolara. To je ukupna zaduženost države, kompanija i građana. Samo za troškove vojske, policije, zdravstva, socijale i penzija nedostaje 200.000 milijardi dolara. Tog novca jednostavno nema. Drugi podatak, koji potvrđuje da se narkomanski štampa lažni dolar, odnosi se na period 1980 -2020.godina, kada je porasla količina proizvedene robe za tržište četiri puta, dok je rast novčane mase bio veći 46 puta.

Na berze je pušteno, u tom istom periodu, preko 32.000 milijardi dolara, pa je Dow Jonson ineks akcija 1980. godine bio 850, dok je zlato bilo 850 dolara/ unca, da bi danas DJ indeks porastao na 31.400, dok je zlato špekulacijama potcenjeno na 1.710 dolara/unca. Zlato je jedini pravi novac i potpuno je jasno šta će se u narednim mesecima da dogodi. Podsećam, godine 1973. zlato je skočilo, u jednoj godini, 400%, jer je bilo drastično potcenjeno.

Ogromna količina lažnog štampanog dolara dovela je do stvaranja lažnog standarda i svi ekonomski parametri su postali iskrivljeni i nerealni. Na moje pitanje profesorima fakulteta, dok sam studirao, šta će se dogoditi kada se taj lažni dolar počne da vraća u Ameriku, oni su mi odgovorili, sledeći nadmenost monetarnog bandita i nobelovca Miltona Fridmana, koji je bio guru neoliberalnog kapitalizma u usponu, da se to nikada neće da dogodi. E, to se, ipak, danas dogodilo.

Najveća prevara u istoriji čovečanstva, štampanje papira na kome piše da vredi 100$, dok je njegova vrednost bila samo jedan cent, profitna stopa 10.000%, danas upropaštava Ameriku, jer se dolar vraća, kao što sma i predvideo, na mesto zločina. Dolar nije više pouzdano međunarodno sredstvo plaćanja. Prema mojim procenama, njegova upotreba u svetu je pala ispod 50% i ima tendenciju daljeg pada. Ogromne količine dolara se slivaju u SAD, Kina, recimo, je spustila svoje plasmane u američke državne obveznice sa 1.300 milijardi dolara na ispod 900 milijardi, sa tendencijom daljeg pada i potpunog izlaska iz trulih američkih obveznica.

Kina može jednim finansijskim potezom da potopi finansije SAD i da dovede do kraha dolara, ali oni mudro to ne čine, da ne bi ugrozili svoj plasman roba na američko tržište, već polako izvlače novac, očekujući bankrot Amerike. Kolaps hipotekarnog tržišta 19.avgusta 2007.godine i finansijski slom banaka i osiguravajućih društava 2008.g. zaustavljen je štampanjem ogromne količine lažnih dolara.

Prema mojim podacima, ubačeno je u obolele finansije Amerike 220.000 milijardi dolara u periodu 2008 -2019.g., dok je ECB ubacila 110.000 milijardi evra. Međutim,veliki deo tog novca, preko 120.000 milijardi dolara, završilo je u džepovima 640 najbogatijih Amerikanaca, koji su postali mega bogataši. Tako je potvrđena neoliberalna ideologija američkog kapitalizma, koji bogate prave još bogatijim, dok siromašni postaju sve siromašniji.

Gašenje požara naraslih dugova novim zaduživanjem moralo je negde i nekad da pukne. Ne može večno da opstane sistem na stalnom zaduživanju i štampanju lažnog dolara. Slom se dogodio u avgustu 2019. godine, kada je na berzama nastao kolaps, nelikvidnost je podigla kamatne stope na pozajmice banaka na 15% i postajala je velika opasnost potpunog bankrota finansisjkog sistema. Pronađeno je rešenje.

Plasirana je – pandemija. Izvučeni su iz tajnih bioloških laboratorija zabranjeni virusi i pušteni, kako bi se čovečanstvo zatvorilo, stavilo pod kontrolu, vakcinisalo, zaplašilo i kako niko ne bi video da se ubacuju novi falsifikovani dolari u oboleli sistem.Prošli smo poslednjih tri godine kroz taj period i svedoci smo da šizofreni Upravljači sveta pokušavaju nekako da zaustave siguran kolaps neoliberalnog kapitalizma. Evo, iznosim, prvi put u našoj javnosti, grafikon koji jasno pokazuje da je pandemije upotrebljena u avgustu 2019.godine da sakrije i spreči krah finansijskog sistema.

Krivulja uspona pokazuje da je za vreme Trampa ubačeno u prezduženu državu skoro 12.000 milijardi dolara, dok je blentavi Bajden ubacio još 4.500 milijardi dolara. Znači, demokratija ne postoji. Izbori su zamajavanje porobljenih i prezaduženih građana. Uopšte nije važno ko je predsednik države, jer se on ništa ne pita. Odlučuje Familija i svoje zamisli sprovodi preko FED-a, ECB-a i podobnih milijardera, koji dobijaju veliki medijski publicitet. Evo jednog interesantnog grafikona kako je rasla zaduženost SAD u vreme predsednikovanja različitih političkih stranaka.

Uopšte nije važno ko je predsednik, oni su klovnovi za zamajavanje građana, najvažnije je da se ne menja politika zaduživanja i štampanja lažnog dolara. Kada bi se zaustavilo zaduživanje i ubacivanje falsifikovanih dolara, SAD bi u nekoliko dana bankrotirala.Često čujem one koji ništa ne znaju o funkcionisanju finansijskih sistema, da nije bitno koliko su dugovi SAD, jednim potezom se mogu da obrišu i da SAD nastavi dalje da se zadužuje. Ali, to nije tako.

Finansijski dugovi su stvorili određeno odnose i navike u ekonomskom sistemu, pa se ne mogu gumicom obrisati dugovi i veselo nastaviti dalje da se država zadužuje, zato što se ruše svi unutrašnji odnosi u ekonomskom sistemu, nastaju kontrakcije sistema, koje mogu da se završe kolapsom, bankrotom, građanskim ratom ili socijalnom revolucijom. Danas je SAD na toj prekretnici.Sve opcije su otvorene.

U narednim danima i nedeljama videćemo mnoge negativne događaje, koje nikada do sada nismo mogli da pretposatvimo da će se događati u „razvijenim zemljama“, prazne prodavnice, redove za hranu, socijalne proteste na ulicama, smrzavanje, glad, građanske sukobe sa policijom, građanski rat, pa strogo cenzurisani mediji više neće moći, poput lažljivog CNN-a, čija je gledanost pala 90%, da brblja o kraju istorije i savršenom društvenom uređenju.

Suština je da razumemo da je predstavnička demokratija propala i da ne može više da spašava neoliberalni kapitalizam od bankrota. Završava se epoha globalnog neoliberalnog eksploatisanja, prevare, manipulacije, špekulacije i porobljavanje drugih nacija i država. Grafikone koje prenosim pokazuju da ovakav model ekonomskog sistema nužno mora da propadne i da mu nema više nikakve pomoći.Sledi krah valuta, milioni ljudi će ostati bez posla i svojih prava, dolazi do drastičnog pada životnog standarda, političke stranke će se međusobno optuživati za krivicu, ali one ne mogu da reše problem, zato što su političke stranke uzrok nastalih problema.

Kolaps je neizbežan. Kolaps neće nastati u jednom danu, ali se progresivno njemu sigurno približavamo. Koliko vidim, centralni bankari i političke kvazielita to uopšte ne primećuju. Oni i dalje, uprkos tome što su dva kvartala bila u minusu, uprkos tome što je realna inflacija dvocifrena, zabijaju glave u svoje džepove i ne žele da vide da se cunami približava. Građane sve više izdaje strpljenje i primorani su da izađu na ulice.

Levi grafikon pokazuje da da je rast BDP-a jedino moguć ako eksponencijalno raste dug i finansijska sredstva. Takva zavisnost je kobna po društvo i državu. Napumpani rast dugoročno nije moguć i mora da dođe do sloma sistema, koji je prezadužen i koji više nema zdravih finansisjkih sredstava. Štednja se u dolarima i evrima više uopšte ne isplati, jer dvocifrena inflacije pojede svu kamatu od nekoliko procenata, koje banke daju na štednju građana.

Zato, moj savet, podižite štednju iz banaka i ulažite u realnu ekonomiju i zlato. Tako ćete da sačuvate i zaštitite vaš novac.Napominjem, finansijski derivati u kazino neoliberalnom kapitalizmu su dostigle cifru od 4 miliona milijardi hartija bez vrednosti i to sve mora da propadne.Očekujem pad berzi za 90%, kako bi se izduvao prenaduvani finansijski balon.

Desni grafikon pokazuje mračnu sliku budućnosti do 2040. godine, jer se jasno vidi da će ekonomski prosperitet po glavi stanovnika drastično da pada, razlog je veliki rast troškova energije, koje će dovesti do rasta svih cene. Naročito cena hrane, koje će, opet, da direktno pogode standard većine građana. Znači, vreme raskoši i izobilja je nepovratno prošlo. Sledi vreme štednje, odricanja i usklađivanje troškova sa realnim prihodima.

Ko to prvi shvati i ko se prvi prilagodi novom vremenu, ko na vreme razume da propada jedan stari sistem i da nastaje jedan novi ekonomski i politički sistem,taj neće imati problema da se prilagodi i da ostvari svoje životne planove. Problem će imati pojedinci, porodice, kompanije i države koje to ne razumeju, neće da razumeju i koji nastavljaju da se ponašaju suprotno racionalnoj ekonomskoj logici. Oni moraju da dožive kolaps, bankrot i propast. Socijalna revolucija na ulicama, koja se polako podiže u svim razvijenim državama, nateraće političke aktere da se uozbilje i promene ili će biti zbrisani u cunamiju socijalnog nezadovoljstva, jer ne znaju da reše nagomilane životne probleme većine osiromašenih građana. To je prilika za plasiranje nove političke ideje i novih političkih snaga, koji će da razumeju duh novog doba i koji će, na osnovu iskustva i znanja, da ponude građanima izlazak iz sadašnje dekadencije, perverzije, ludila i laži.

Grafikon koji je ispod pokazuje da finansijska ekonomija mora do 2028.godine da padne najmanje 40%, kako bi se zatvorio jaz sa realnom ekonomijom. Za kolaps koji sledi nije kriv Putin, kako pokušavaju politički ološ i potkupljivi mediji da okrive ruskog predsednika, zbog izazvane specijalne intervencije u Ukrajini, nije Putin kriv za inflaciju, dugove i slom neoliberalnog kapitalizma, već taj sistem u sebi sadrži ekonomske protivrečnosti neodrživosti, koje ga sigurno vode u bankrot. Neoliberalni kapitalizam je udario u rusku santu leda i sada se ubrzano raspada, jer je svojoj brzom vožnjom, bahatošću, pohlepom i gubitkom mere sebe doveo u poziciju brodolomnika.

Postoje još mnogi grafikoni i analize, koji jasno pokazuje šta nas čeka u budućnosti. Koga interesuje može da prati moje dvonedeljne izveštaje sa svetskih berza na sajtu www.balkanbc.com , gde iznosim svoje ekonomske i finansijske prognoze.

Zahvaljujem se glavnom uredniku, što mi je omogućio da iznesem ove grafikone, da možete da vidite u kakvoj nevolji se SAD nalaze, jer kolaps američke imperije će neminovno da dovede do velikog pregrupisavanja u svetu. Pokušaj Familije, da nasiljem korporativnog fašizma diciplinuje nezadovoljno čovečanstvo, nije urodilo plodom. Ruski svet ne može da prihvati nasrtaje korporativnog fašizma i specijalna intervencija u Ukrajini je upravo borba protiv nasilja, manipulacije, špekulacije, perverzija i dekadencije korporativnog fašizma. Borba za slobodu, suverenost i svoj pogled na svet preostalog čovečanstva.

Zašto sam sve ovo napisao? Želim da vas pripremim za kolps. Psihički i ekonomski treba da se pripremimo. U glavnim medijima se o kolapsu ne govori. Političari obmanjuju građane praznom pričom o ekonomskim uspesima.

Estradni stručnjaci služe takvim političkim lažima. Svi koji žive u zemljama u kolapsu biće drastično pogođeni. Bolje je na vreme da se pripremimo. Rešenja postoje. Znam šta treba da radimo. Građanima nudim rešenja za naš spas. Veliki se istorijski preokret dešava. Srbi su uvek bili na strani pobednika. Vreme je za pobunu.