Početna Sadržaj Komentari Koji je smisao privatizacije kada preduzeæe ode u steèaj?

Koji je smisao privatizacije kada preduzeæe ode u steèaj?

738
0
SHARE

U dosadašnjem toku privatizacije, više od 100 preduzeæa je otišlo u steèaj nakon prodaje društvenog kapitala. Uprkos silnim dopisima manjinskih akcionara da veæinsku vlasnici rasprodaju imovinu subjekta privatizacije, da otpuštaju zaposlene, gase proizvodnu delatnost i namerno vode preduzeæe u steèaj, izvaèeæi – BUNARENJEM – kapital na svoja privatna preduzeæa, i tako od privatizacije prave unosan biznis, Ministarstvo privrede i Agencija za privatizaciju je uporno nastavljala da štiti veæinske vlasnike.

Zašto? Zašto su to radili kada je svima bilo jasno da veæinski vlasnici prebacuju kapital na svoje privatne firme? Da li su pojedinci u Agenciji za privatizaciji korumpirani? Na kraju, Agencija za privatizaciju raskine kupoprodajni ugovor sa veæinskim vlasnikom, ali to bude prekasno jer se u privatizovanom preduzeæu uvede steèaj zbog dugova koje je veæinski vlasnik napravio. Koji je smisao privatizacije kada preduzeæe ode u steèaj? Zašto je vršena privatizacija? Zašto je prekršen Zakon o privatizaciji koji kaže da se privatizacija vrši da bi se poveæala proizvodna derlatnost i obezbedila socijalna sigurnost zaposlenih / èlan 2. taèka 1. Zakona o privatizaciji/ . Zašto to nije ispoštovano? Zašto Agencija nije zaustavila narkotizovanog veæinskog vlasnika u procesu uništavanja privatizovanog preduzeæa? Zašto Agencija nije delovala preventivno?

Koji je interes Agencije da privatizovano preduzeæe ode u steèaj? Koja je odgovornost Agencije zbog toga manjinski akcionari gube svoje akcije kada preduzeæe ode u steèaj. Niti su uèestvovali u prodaji preduzeæa, niti su upravljali preduzeæem nakon privatizacije, ali najviše gube jer akcije koje su dobili na bazi radnog staža propadaju7. To znaèi da je Agencija za privatizaciju , zbog svog nesavesnog poslovanja, nanela veliku štetu manjinskim akcionarima i dovela do uništavanja njihove imovine. Akcije su privatna imovina radnika i penzionera. Šta da se radi? Nema velikog izbora, predlažemo da akcionari podnesu tužbe protiv Agencije za privatizaciju, kao potpisnika kupoprodajnog ugovora, i da traže NADOKNADU ŠTETE za svoju izgubljenu imovinu. UMA Srbije æe uraditi procenu nadoknade štete. (Pošaljite komentar)

SHARE